Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sunndal Kjemiske Fagforening Medlemsmøte onsdag den 31.8.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sunndal Kjemiske Fagforening Medlemsmøte onsdag den 31.8.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sunndal Kjemiske Fagforening Medlemsmøte onsdag den 31.8.2011

2 Saker til medlemsmøte •Godkjenning av innkalling og sakliste •Informasjon: •Hva har skjedd etter siste medlemsmøte? •-I-mur •-Midlertidige ansatte •-Markedssituasjon •Eventuelt

3 Hva har skjedd etter siste medlemsmøte? •Anodeservice: Overgang fra 4 skift til 5 skift fra 1.juli! (opprinnelig tidligst mnd skiftet august-september) •Flere møter med lokal ledelse i løpet av sommeren med saker som: antall midlertidige ansatte, plan for videre oppstart av Su3, integrering av I-mur til metallverket, portvakt og restrukturering/bemanning •Ny sjef for Hydros heleide metallverk fra 1.juli: Olaf Wigstøl •-satt av tid til oss med fokus på involvering av tillitsvalgte! •To møter med Hilde Åsheim vedrørende Su3, I-mur osv osv •Overtallige/Sluttpakker etter 1.6.2010 får bonus pro rata! (lang kamp) Lovnad fra personal om utbetaling 29.8.11, dette er ikke utført!!

4 I-mur •SKF arbeider kontinuerlig for å få kjernebemanningen integrert i metallverket (33 operatører) innen mai 2012 •SKF positive møter med lokal ledelse, Olaf Wigstøl, Hilde Åsheim og Sven Rickard Brantzæg •Ledelsen i BIS, ønsker nå å være en tilbyder med innleie på arbeidstopper (annen tone) •Felles krav fra alle verkene om å ha en egen kjernebemanning (egne Hydro ansatte) innen 2015 •Tillitsvalgte på I-mur arbeider kontinuerlig for å gi oss best mulig argumentasjon for å lykkes! •Fra virksomhetsoverdragelse i fjor, til en god dialog med partene nå, har situasjonen heldigvis endret seg det siste året til det positive for oss •I-mur er og skal være kjernevirksomhet på Sunndal og i Hydro!

5 Midlertidige ansatte •20 har fått signert kontrakt tom uke 49 (basert på lokal oppstartsplan. Opprinnelig behov fra ledelsen var 11 kontinuerlige kontrakter •7 faste er midlertidig utlånt i fra PFA i 3 uker på grunn av 3skift, retur mandag 5.9. •Total behov ved oppstart av Su3, blir 30 operatører på kontrakt når PFA bemanningen har returnert til egen avd. •I en periode på noen uker blir behovet opp i 49 kontraktører •Våre innspill til ledelsen har vært følgende prioritet: Faste ansatte som ble overtallige i fjor, kontraktører som i 2009 ikke fikk fortsette pga Su3 nedstengingen og våre lærlinger

6 Markedsituasjonen-Oppstart Su3 •28 ovner er vellykket startet med god drift!! •Kontinuerlig arbeid i Su3 for å tilrettelegge videre oppstart! •Kollaps i markedet var forbeholdet om utsatt oppstart i fra Branzæg da vi inngikk avtalen i februar! •Videre oppstartsdato er ennå ikke avklart i fra konsernledelsen pga en uavklart markedsituasjon •Virkningene av finansuro pga høy statsgjeld i flere land og nedgraderingen av USA økonomi etter ferien, er ennå uklar! •Pressbolt har full produksjon (rekordproduksjon i sommer) Per dato har vi kunnskap om salg av pressbolt tom November, noe reduksjon i Desember. •Vanskelig å se fremover pga 3 mnd kontrakter på Pressbolt og PFA •Fortsatt sommerferie i Europa preger usikkerheten for PFA, men det er lang leveringstid på biler (7-8måneder) •PFA redusert produksjon for å ta ned lager. Fra 15.8 til 5.9: 3 skift. Stenging av PFA 1 i uke 36 og PFA 2 i uke 37. Uttakt av restferie, timebank og vaskedager + opplæring i denne perioden. •Vi har folket i arbeid inklusive kontraktørene i påvente av oppstart! Elektrolysen skal ta ut restferie, timebank og vaskedager i en periode fremover •Etter ferien og fremover har vi løpende dialog med konsernledelsen om oppstart. Når vi har mer kunnskap om markedet og priser fremover, setter vi ytterligere press på oppstart tidligst mulig. (dialog med Ordfører, Stortingsrepresentanter og Næringsminister)

7 Status SuIII •Hydro sier de vil avvente en beslutning om videre oppstart av Su3 til de ser hva slags konsekvenser den siste tids finansuro har for våre markeder. •Det er ikke satt noen konkret tidsplan for videre fremdrift. Videre fremdriftsplan vil avhenge av markedsutviklingen fremover. •Brantzæg: Vi kan ikke si at uroen har slått ut på etterspørselssiden slik situasjonen er nå.. •SKF mener det er et positivt signal at vi beholder midlertidige ansatte i påvente av oppstart!


Laste ned ppt "Sunndal Kjemiske Fagforening Medlemsmøte onsdag den 31.8.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google