Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSE FOR INNOVASJON En universitetspilot ved UMB Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSE FOR INNOVASJON En universitetspilot ved UMB Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KOMPETANSE FOR INNOVASJON En universitetspilot ved UMB Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 3 Utfordring Hvordan kan universitetet bidra til sterkere innovasjon i brukerstyrte FoU-prosjekter? Universitetet kan bidra til:  at bedriften blir en kompetent og aktiv FoU-partner  interaktivitet og gjensidig læring mellom forskningsmiljøer og næringsliv – der målet er større nytteverdi for bedriftene  å lette den praktiske implementeringen av ny kunnskap (forskningsresultater) i bedriften

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 4 Tilnærming Vi har bygget læringstiltak inn i FoU-prosjekter der næringslivet er aktiv part.  Ved starten av prosjektet – slik at bedriften får tilstrekkelig kompetanse til å bli en aktiv FoU-partner  Underveis – gjennom møteplasser for systematisk læring av resultater og problemstillinger  Mot slutten – gjennom skreddersydde læringstiltak for grupper av ansatte for å lette implementeringen av ny kunnskap i bedriften

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 5 Hva er nytt?  M ålrettede læringstiltak integrert i FoU-prosjekter  Forsker går inn i bedrift og bistår ved implementering  Flere ansatte i bedriften involveres i forskning og læring

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 6 Praktiske eksempler  Roser og agurker (veksthusgartnerier) –Inn i igangværende prosjekt med finansiering fra Forskningsrådet  Bygg til mat (bedrifter i bakeri-, mølle- og kornbransje) –Et forprosjekt som grunnlag for videre FoU-samarbeid og innovasjon WIN for bedriftene: Forsøk i egen virksomhet kombinert med læringstiltak og analyser har ført til sterkere innovasjon. WIN for universitetet: Praktiske forsøk og dialog med bedrifter har gitt forskerne innspill til nye problemstillinger og justering av forskningsmetoder. Ressursbehov: ca 1 månedsverk per pilotprosjekt til pedagogisk støtte og prosessledelse.

7 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 7 Roser og agurker Bakgrunn  Piloten er knyttet til et igangværende prosjekt: ”Optimalisering av klima for vekst, avling, kvalitet, meldugg og biologisk bekjempelse hos snittroser og agurk”. Deltakere  Veksthusbedrifter i Rogaland, forskere fra UMB og Planteforsk samt veiledningstjenesten regionalt. Mål  Målet med forskningsprosjektet er økt kunnskap om optimalisering av agurk- og roseproduksjon som grunnlag for lønnsom produksjon i Norge.  Målet med pilotprosjektet var å øke nytteverdien ved å korte ned veien fra forskning til praksis. Metode  Dialog om forsøksopplegg og analyse og drøfting av resultater (bedrifter, forskere, veiledningstjeneste)  Forsøk i bedriftene (under deres oppfølgingsansvar).  Opplæring av ansatte  Formidling og opplæring for andre bedrifter

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 8

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 9 Roser og agurker (forts.) Evaluering  Bedriftene sier at prosjektet har ført til økt produksjon (flere kg agurk pr kvm) – gjennom nye arbeidsmåter og rutiner  De berømmer forskningsmiljøenes evne til brukerorientering  Bedriftene har styrket egen fagkunnskap på feltet  Bedriftene mener de nå lettere kan benytte FoU-resultater i eget innovasjonsarbeid  Forskerne melder at bedriftenes innspill har resultert i mer nyanserte problemstillinger og gitt innspill til utvikling av ny metodikk.  Prosjektmøtene ga erfaring med å bli mer bevisst læringsmomentet i forskningssamarbeid, både for egen og andres del.  Begge parter sier de har fått større bevissthet om roller og ansvar i forskningssamarbeid.

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 10 Bygg til mat Bakgrunn  Piloten var ikke knyttet til et eksisterende prosjekt, men var et forprosjekt for videre FoU-samarbeid Deltakere  UMB, MATFORSK og 3 bedrifter i bakeri-, mølle- og kornbransjen (Cerealia, Kvelde Mølle og Nærbakst) Mål  Å øke bedriftenes kunnskap om bygg som råvare i nye produkter. Legge grunnlag for videre samarbeid om FoU på feltet. Metode  Kunnskapsformidlingen ble lagt opp som praktiske bakeforsøk i bedriftene med tilhørende fagmøter. Forskere og prosessleder / pedagog deltok i forsøkene sammen med ansatte i bedriftene.  Prosjektet ble forankret i både markeds-, produksjons- og økonomi- avdelingen slik at hele bedriften dro i samme retning.

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 11

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 12 Bygg til mat (forts) Resultater  Evalueringen er ikke avsluttet enda. Men både bakeforsøk og seminarer ble vurdert som vellykket av alle parter.  Byggbrød av høy kvalitet ble bakt  Bedriftene økte egen kunnskap om bygg betraktelig  Forskerne fikk innspill til nye problemstillinger (til videre forskning på sorter, dyrkningsmetoder, kvalitetsegenskaper, helseaspekter mv.)  Innovasjonsprosessene vil bli videreført, i bedriftene og i samarbeid med forskningsmiljøene. Et FoU-prosjekt er under planlegging.

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 13 Forutsetninger for å lykkes  Både bedrifter og forskere som aktive deltakere og premissgivere  Respekt for hverandres roller og kompetanse  Felles ønske om å lære og å bidra til andres læring  Alle aktiviteter nøye planlagt og godt forankret  Pluss: Avklarte mål og forventninger, og god prosessledelse

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Kompetanse for innovasjon 14 Videre 2005: Erfaringer fra 4 piloter ved UMB og 2 ved UiB er evaluert. Finansiert av Forskningsrådet og UMB. 2006: UMB integrerer læringsverktøyet i utvalgte brukerstyrte FoU-prosjekter helt fra planleggingsfasen. Finansieres av UMB. UMB søker Forskningsrådet om et følgeforskningsprosjekt sammen 2007: Forskningsrådet tar i bruk læringsverktøyet i BIP og KMB. -------------------------------------------------------------------------------------- Rask pay-back Den ekstra innsatsen kan betale seg innen FoU-prosjektet er ferdig.


Laste ned ppt "KOMPETANSE FOR INNOVASJON En universitetspilot ved UMB Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google