Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elever som forskere i naturfag – med wiki Erik Knain Professor, Seksjon for læring og lærerutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elever som forskere i naturfag – med wiki Erik Knain Professor, Seksjon for læring og lærerutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elever som forskere i naturfag – med wiki Erik Knain Professor, Seksjon for læring og lærerutdanning

2 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no ElevForsk – Elever som forskere i naturfag Mål:  Utvikle nye praksiser i tråd med Forskerspiren og Grunnleggende ferdigheter i naturfag i skole og lærerutdanning,  …og frambringe kunnskap om disse praksisene som er relevant for skoler, skoleeiere og lærerutdannere  Samarbeid mellom UMB (Erik Knain, prosjektleder), UiB (Stein Dankert Kolstø) og UiO (Ola Erstad),  Finansiert 2007-2011 av Program for praksisrettet FoU, NFR  Aksjonsforskning i ulike varianter

3 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Forskerspiren møter grunnleggende ferdigheter  Forskerspiren Naturvitenskapen framstår på to måter i naturfagundervisningen: Som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag og som en prosess som dreier seg om naturvitenskapelige metoder for å bygge kunnskap. Prosessene omfatter hypotesedanning, eksperimentering, systematiske observasjoner, åpenhet, diskusjoner, kritisk vurdering, argumentasjon, begrunnelser for konklusjoner og formidling. Forskerspiren skal ivareta disse dimensjonene i opplæringen.  Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen, fra eksperiment, fra ekskursjoner og fra teknologiske utviklingsprosesser. Å formulere spørsmål og hypoteser og å bruke naturfaglige begreper og uttrykksformer, inngår i dette. Å argumentere for egne vurderinger og gi konstruktive tilbakemeldinger er viktig i naturfag.

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Tre kjennetegn på utforskende arbeidsmåter  Arbeidet bygger på et spørsmål formulert innledningsvis (med ulike grader av styring)  Elevene bruker data og informasjon til å utvikle, etterprøve og velge mellom mulige svar  Elevene arbeider med å vurdere og videreutvikle svar i en utforskende prosess.

6 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Rammer og støttestrukturer Elever som forskere i naturfag - ElevForsk A B Underveisvurdering Rammer Støttestrukturer

7 Bærekraftig utvikling med wiki

8 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Mål for prosjektet  Elevene skal arbeide med tverrfaglige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i felles prosjekt mellom naturfag, samfunnsfag og norsk  Lærere og elever skal få kompetanse i å bruke wiki i dette arbeidet  Unngå passiv bruk av klipp-og-lim –Kunnskapsomforming; ikke ren reproduksjon Institutt for matematiske realfag og teknologi

9 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Rammer og støttestrukturer  Rammer  Total tid i prosjektet: 4 uker, 4-5 timer per uke.  Felles innledning for de to klassene hvor prosjektets mål, rammer og støtteverktøy ble forklart.  Rapport hvor elevene skulle gjøre rede for problemstilling, bruk av kilder, gjennomføring, resultater, analyse av resultatene.  Hver gruppe fikk beskjed om at fra forsiden skulle det lenkes opp sider med tittelen problemstilling, plan, logg, og resultat i wiki  Vurderingskriterier med kjennetegn på måloppnåelse for produktet Institutt for matematiske realfag og teknologi

10 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no  http://miljoprosjekt-1sta.umb- sll.wikispaces.net/Silje+T%2C+Marie+H%2C+Veronica+og+Ca roline http://miljoprosjekt-1sta.umb- sll.wikispaces.net/Silje+T%2C+Marie+H%2C+Veronica+og+Ca roline Institutt for matematiske realfag og teknologi

11 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Rammer og støttestrukturer Elever som forskere i naturfag - ElevForsk A Mal for sluttrapport med kjennetegn på måloppnåelse Underveisvurdering Plan, logg, forskermøter

12 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Hvordan gikk det så?  Vi fikk bukt med klipp-og-lim gjennom: –Problemstilling som ikke hadde ferdig svar: Lokal Kompleks (fag, etikk, beslutningstaking,…) –Egne data sammen med tekstlig informasjon –Drøftende og argumenterende tekster  Prosessen ble eksplisitt og støttet  Støttestrukturer må øves  Vurderingskriterier må brukes aktivt i veiledningen  Bruk av fagkunnskap vanskeligere med økt kompleksitet Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

13 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Viktige drivkrefter Elever som forskere i naturfag - ElevForsk Variert språkbruk tilpasset situasjonen gjennom -Teksttyper: Beskrive, forklare, argumentere, utfordre,… -Ulike moder (muntlig, skriftlig, gester, inskripsjoner) Rom for elevenes egne tanker og hverdagsspråk

14 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no Åpne opp og trekke sammen Elever som forskere i naturfag - ElevForsk

15 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP www.umb.no UA - plakaten  Velg kompleksitet ut i fra hva du ønsker at elevene skal ha av utbytte.  Velg støttestrukturer som du følger opp. Særlig i prosjekter med høy kompleksitet vil elevene ikke kunne støttes med eksplisitte støttestrukturer i alle utfordringer de kan møte.  Vurderingskriterier må henge sammen med støttestrukturer og mål for prosjektet. Underveisvurdering er bruk av støttestrukturer i praksis.  Sikre at elevene veksler mellom muntlige samtaler og skriving. Begge er viktige men har ulike funksjoner.  Vær særlig oppmerksom på når elevene trenger faglige innspill som kan føre dem videre. Dette er lettere i prosjekter med lav kompleksitet.  Arbeid for at utforskende arbeidsmåter blir forankret i skolens ledelse Elever som forskere i naturfag - ElevForsk


Laste ned ppt "Elever som forskere i naturfag – med wiki Erik Knain Professor, Seksjon for læring og lærerutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google