Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

2 MRSA i verden Grundmann H et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):874-85

3 MRSA i Norden

4

5 MRSA i Norge Insidens (no./100000) i 2006 fordelt på kommuner Antall tilfeller hittil i år

6 MRSA i Norge Antall fordelt på diagnose, 1995 – 31. mai 2007

7 MRSA i Norge Antall i og utenfor helseinstitusjon

8 MRSA i Norge Oppdagede utbrudd

9 Klinisk bilde ved meldte tilfeller i 2005 og 2006 Klinisk bilde20052006 Bærertilstand198271 Sårinf./abscess Urinveisinf. Pneumoni Osteomyelitt Artritt Meningitt Sepsis Annet/ukjent 215 15 3 2 1 26 273 19 9 1 2 3 23 Totalt460603 Meldte funn av MRSA i blod og spinalvæske 1995 -2006 199519961997199819992000200120022003200420052006 1125324571045

10 1.Mål og prinsipper 2.Rutine for overvåking 3.Felles rutiner for helseinstitusjoner 4.Tiltak på sykehus 5.Tiltak på sykehjem 6.Tiltak utenfor helseinstitusjoner 7.Rettigheter Revisjon av MRSA-veilederen

11 Hovedmål for tiltak mot MRSA MRSA skal ikke etablere seg og bli endemisk ved norske sykehus eller sykehjem Særlig virulente stammer skal ikke bli endemisk i Norge Mål og viktige prinsipper

12 Viktige prinsipper MRSA skal ikke forsinke nødvendig undersøkelse og behandling Tiltak må ikke gå ut over krav og begrensninger lovverket setter (f.eks. i forhold til bruk av tvang) MRSA skal ikke utenfor helseinstitusjoner forhindre deltagelse i skole, arbeidsliv eller fritidsaktiviteter Mål og viktige prinsipper

13 Forslag til nye anbefalinger Fremgangsmåte ved prøvetaking Svelg anbefales som prøvetakingssted Kun ett prøvetakingssett ved screening Rutinemessig undersøkelser Utvidede kriterier for screening Isolering Behov for isolering basert på risikovurdering Felles for helseinstitusjoner

14 Screening og isolering? Risiko for eksponering Sted, situasjon og varighet Risiko for bærerskap Tid og pasientens tilstand Risiko for spredning og alvorlig infeksjon Avdeling og pasientens tilstand Fordeler og ulemper med tiltakene

15 Risiko for eksponering MRSA-prøve Tidligere vært MRSA-positiv Siste 12 mnd arbeidet i helsetjenesten eller arbeidet/vært innlagt helseinstitusjon i utlandet Siste 12 mnd arbeidet/vært innlagt helseinstitusjon i eller utenfor Norge der det pågikk MRSA-utbrudd på avdelingen eller MRSA er endemisk i institusjonen Siste 12 mnd bodd i samme husstand eller hatt tilsvarende nær kontakt med MRSA-positive Siste 12 mnd oppholdt seg i krigssone, flyktningeleir eller fengsel utenfor Norden og Nederland Siste 12 mnd adoptert fra eller bodd i barnehjem i land utenfor Norden og Nederland Screening

16 Isolering Risiko for bærerskap Isolering Tidligere MRSA-positiv og ikke sanert < 2 mnd siden eksponering i helsetjenesten utenfor Norden og Nederland < 2 mnd siden eksponering i helseinstitusjon i Norge eller Norden/Nederland der det pågikk utbrudd eller hvor MRSA er endemisk < 2 mnd siden nær kontakt med MRSA-positiv < 2 mnd siden adopsjon fra utlandet Alle som skal ta MRSA-prøve og som har sår, eksem, flassende hudlidelser, utstyr gjennom hud- eller slimhinner eller infeksjonstegn

17 Risiko for spredning Isolering sår, eksem, flassende hudlidelser, utstyr gjennom hud- eller slimhinner eller infeksjon i hud eller luftveier Økt sårbarhet hos kontakter Isolering avdelinger med pasienter som har høy risiko for å bli smittet og utvikle alvorlig infeksjon Isolering

18 Kun MRSA-prøve, ikke isolering Unntak fra isolering kan vurderes for pas. som tidligere har vært MRSA-positiv og bekreftet sanert 2-12 mnd siden arbeidet i helsetjenesten eller arbeidet/vært innlagt helseinstitusjon utenfor Norden/Nederland siste12 mnd har arbeidet i helsetjenesten eller arbeidet/vært innlagt helseinstitusjon i Norden/Nederland 2-12 mnd siden arbeidet/vært innlagt helseinstitusjon i eller utenfor Norge der det pågikk MRSA-utbrudd på avdelingen eller MRSA er endemisk i institusjonen 2-12 mnd siden oppholdt seg i krigssone, flyktningeleier, fengsel eller barnehjem utenfor Norden og Nederland 2-12 mnd siden adoptert fra land utenfor Norden og Nederland 2-12 mnd siden nær kontakt med MRSA-pos.

19 Tiltak på sykehjem

20 Argumenter mot langvarig isolering på sykehjem > 80 % av beboerne har en demenstilstand (Selbaek G et al. Int J Geriatr.Psychiatry, 2006) Isolering kan forverre beboerens helsetilstand Smitteverntiltak er basert på frivillighet Tvangsisolering kan kun gjennomføres under visse forutsetninger, og kun på sykehus

21 Tiltak på sykehjem Mottak av beboer med MRSA på sykehjem Hvis mulig isolere inntil: man har oversikt og kontroll over situasjonen eller bærerskap er sanert Så raskt som mulig oppheve isoleringen

22 Alternative tiltak til isolering Begrense kontakten med andre beboere og ansatte Enerom og liten enhet/avdeling Fast personale som ikke arbeider andre steder Organisere arbeidet i forhold til risikoen for smitte Risiko-soner / -situasjoner Lavrisiko-soner / -situasjoner Tiltak på sykehjem

23 Risikosone og risikoprosedyrer Beboerens rom Stell, av- og påkledning, sengereiing Tiltak: Begrenset adgang til rommet Isoleringsprosedyre inne på rommet Rene klær og bandasjer – og håndhygiene, før rommet forlates Tiltak på sykehjem

24 Lavrisiko-sone Felles oppholdsrom på enheten Tiltak: Begrenset adgang til enheten Hyppig og god håndhygiene – både beboer og ansatte Nøye etterlevelse av standardtiltakene Eget besøksrom Beboer bør ikke oppholde seg i ansattes rom eller på andre avdelinger eller enheter Tiltak på sykehjem

25 Hovedregel Informasjon og råd om generelle tiltak mot smitte Tilbud om sanering? Oppfølging? Tiltak utenfor helseinstitusjon

26 Smitteverntiltak overfor enkelte grupper helsepersonell pasienter der innleggelse er planlagt (f.eks. gravide) pårørende og andre som ofte oppholder seg i helseinstitusjon spesielt infeksjonsutsatte ved utbrudd og ved påvisning av epidemiske stammer Tiltak utenfor helseinstitusjon

27 Smitteverntiltak overfor enkelte grupper Prøvetaking rundt MRSA-tilfelle (hvor omfattende?) Tilbud om sanering (hvor mange forsøk?) Oppfølging (hvor omfattende?) Andre tiltak? Kan alle barn med MRSA gå i barnehage? Tiltak utenfor helseinstitusjon

28 www.fhi.no/she/mrsa petter.elstrom@fhi.no


Laste ned ppt "Håndtering av MRSA Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google