Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftshelsetjenesten på Diakonhjemmet Sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftshelsetjenesten på Diakonhjemmet Sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftshelsetjenesten på Diakonhjemmet Sykehus
Hvem - hva - hvor?

2 Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Adresse: Hartvig Halvorsens vei 2C (u.etg hybelblokka) Lene Mørk Konsulent/ DiaFrisk Kari Osnes Enhetsleder/ bedriftssykepleier Hedvik Haaheim-Simonsen Fysioterapeut Jannicke Tofsland HMS- konsulent/ Yrkeshygieniker Mari Sveen Kvam Bedriftsoverlege Gro Mannerud Forflytningsveileder

3 - å bidra til et godt arbeidsmiljø
Vår hovedoppgave er - å bidra til et godt arbeidsmiljø Har en fri og uavhengig stilling Bistår avdelinger/ enheter i det systematiske HMS- arbeidet Gir råd og veiledning i arbeidsmiljøspørsmål - På organisatorisk nivå - På individnivå Kun forebyggende – ingen behandling Taushetsplikt

4

5 IKKE LØFT – FORFLYTT ! Kunsten å forflytte
1-3 forflytningsveiledere på enhetene – ta kontakt! Forflytningsbrosjyre Prosedyrer på EK: S.10.7 Diagora – under BHT (Bl.a forflytningsvideo) Gro Mannerud Forflytningsveileder IKKE LØFT – FORFLYTT !

6 Ergonomisk rådgivning
Ergonomisk tilrettelegging av data-/ kontorarbeidsplasser Hedvik Haaheim- Simonsen Fysioterapeut - Kan kontaktes via BHT

7 Smitteuhell Stikkskadekonvolutt på alle enheter Inneholder:
- Strakstiltak - Meldeskjema NB: Fyll ut for oppfølging! - Blodprøverekvisisjoner For smitteutsatt og smittekilde Bedriftssykepleier Kari Gaarder Osnes Tlf

8 HMS- prosedyrer: EK- Sykehusnivå - kapittel 10. Databriller

9 Lene Mørk, tlf

10

11 Andre oppgaver / tjenester
Sykefraværsoppfølging - Samtaler, dialogmøter etc Tilrettelegging for gravide (tilbud om jordmor) Bistår i risikovurderinger Gjennomfører i interne revisjoner Inneklimaproblematikk Undervisning AMU

12 Helseopplysninger Alle nyansatte skal levere skjema for helseopplysninger Tuberkuloseundersøkelse Mantoux-prøve (på helsestasjonene) MRSA Bakteriologisk neseprøve (hos fastlegen)

13 Tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse
I følge FOR : Forskrift om tuberkulosekontroll har følgende personer plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse; Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose har plikt til å utredes for tuberkuløs sykdom og latent infeksjon. Undersøkelsen for smittsom sykdom skal være utført med negativ resultat før tiltredelse, mens utredning for latent infeksjon kan gjøres senere, dersom dette er mest hensiktsmessig. Dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse kan være Mantoux prøve og/eller lungerøntgen. Land med høy forekomst av tuberkulose er land utenfor: Skandinavia/Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Spania, Portugal, Monaco, Italia, Hellas, Storbritannia - De Britiske øyer, USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia. Personer fra alle andre land plikter å gjennomgå tuberkulinundersøkelse. Dette gjelder personer som skal tiltre både i faste, midlertidige, hel - og deltidsstillinger, samt personer under opplæring eller hospitering.

14 Forhåndsundersøkelse med henblikk på MRSA
Før ansettelse eller gjeninntredelse har følgende personer plikt til å ta en bakteriologisk forhåndsundersøkelse fra nese med henblikk på MRSA: Arbeidstakere som i løpet av de siste 6 mnd har arbeidet i helsevesenet i land uten for Norden og Nederland og hatt pasientkontakt. Arbeidstakere som i løpet av de siste 6 mnd har arbeidet ved sykehus eller andre helseinstitusjoner i Stockholmsregionen (Stockholm län) og hatt pasientkontakt. Arbeidstakere som i løpet av de siste 6 mnd har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenom Norden og Nederland. Arbeidstakere som tidligere har hatt infeksjon eller vært kolonisert med MRSA. Arbeidstakere som det har vært mistanke om MRSA-infeksjon eller bærertilstand. Dette kan blant annet være personer som har oppholdt seg i land med økt forekomst av MRSA og hvor personen har økt risiko for å være langvarig bærer etter langvarig infeksjon i hud eller bløtdeler som f eks eksem og psoriasis. Dette gjelder personer både i faste, midlertidige, hel- og deltidsstillinger, samt personer under opplæring eller hospitering. Prøvetaking: Fra innside av nesevingene Fra evt sår eller eksem Prøven kan tas hos din fastlege. Det tar minimum 4 dager for et negativt svar.

15 Tilbud om vaksiner

16 Influensavaksine

17 Stoffkartotek for sikkerhetsdatablader
Oversikt over kjemikalier i arbeidsmiljøet Inneholder informasjon om helsefare, oppbevaring og håndtering Ekstern database på internett:

18

19 66 fellesbruker diakonsyk

20


Laste ned ppt "Bedriftshelsetjenesten på Diakonhjemmet Sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google