Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Politisk verksted Regional transportplan Agder Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Politisk verksted Regional transportplan Agder Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Politisk verksted Regional transportplan Agder Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale

2 Faglig bakgrunn: BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

3 På privaten….

4 Agenda Hva er Bymiljøavtalen ? Målsettinger Utfordringer Føringer BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

5 Hva er Bymiljøavtalen ? Bakgrunn NTP har satt «Mål for den nasjonale transportpolitikken i byområdene». Kristiansandsregionen er en av de byregionene som er utpekt. Det er etablert et samarbeid mellom: – Statens Vegvesen – Kristiansand kommune – Vest Agder Fylkeskommune – ATP kommuner BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

6 En helhetlig plan for transport i byområdene:  Veg (Statens Vegvesen)  Kollektiv (Vaf)  Sykkel og gange (Kommunen) BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Hva er Bymiljøavtalen ? Innhold

7 En mer miljøvennlig bytransport. Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. (nullvekstmålet) Næringstrafikk omfattes ikke av nullvekstmålet. BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Målsettinger (fra NTP)

8 Kollektivsystem – kapasitet og effektivitet. Indre ring: sentrum – Lund – UiA – Sykehuset. Transportknutepunkter utenfor Metroen med park and ride anlegg. Ytre ringveg – gjennomgangstrafikk utenfor bysentrum. Gartnerløkka – ny løsning med kollektiv som en integrert del. Jernbanetomta og området rundt blir sentralt (arbeidsplasser og kollektiv). Gang og sykkelveger inkludert sykkelekspressvegen. Styrt arealpolitikk. Restriktive tiltak for å stanse veksten i bruk av privatbil. BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Tiltak som kan være aktuelle:

9 Utfordringer Hvordan skal man nå nullvekstmålet og samtidig legge forholdene til rette for vekst innenfor næringslivet ? Hvordan stimulere til overgang fra bil til buss og gange/sykkel ? Hvordan få tilstrekkelig kapasitet og effektivitet i kollektivsystemet ? Arealpolitikk – hvordan stimulere til fortetting og utbygging langs kollektivakser ? Sammensetning av tiltak – «myke / harde» Restriktive tiltak… (rushtidsavgift, parkering, mv.) BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

10 Foreslått utbyggingsmønster (KVU) - Kristiansandsregionen BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

11 Føringer Pengene skal brukes der de har størst effekt. BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

12

13 Takk for oppmerksomheten ! !


Laste ned ppt "BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN Politisk verksted Regional transportplan Agder Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google