Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale"— Utskrift av presentasjonen:

1 Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale
Politisk verksted Regional transportplan Agder Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

2 Faglig bakgrunn: BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

3 På privaten…. BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

4 Agenda Hva er Bymiljøavtalen ? Målsettinger Utfordringer Føringer
BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

5 Hva er Bymiljøavtalen ? Bakgrunn
NTP har satt «Mål for den nasjonale transportpolitikken i byområdene». Kristiansandsregionen er en av de byregionene som er utpekt. Det er etablert et samarbeid mellom: Statens Vegvesen Kristiansand kommune Vest Agder Fylkeskommune ATP kommuner BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

6 Hva er Bymiljøavtalen ? Innhold
En helhetlig plan for transport i byområdene: Veg (Statens Vegvesen) Kollektiv (Vaf) Sykkel og gange (Kommunen) BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

7 Målsettinger (fra NTP)
En mer miljøvennlig bytransport. Veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. (nullvekstmålet) Næringstrafikk omfattes ikke av nullvekstmålet. BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

8 Tiltak som kan være aktuelle:
Kollektivsystem – kapasitet og effektivitet. Indre ring: sentrum – Lund – UiA – Sykehuset. Transportknutepunkter utenfor Metroen med park and ride anlegg. Ytre ringveg – gjennomgangstrafikk utenfor bysentrum. Gartnerløkka – ny løsning med kollektiv som en integrert del. Jernbanetomta og området rundt blir sentralt (arbeidsplasser og kollektiv). Gang og sykkelveger inkludert sykkelekspressvegen. Styrt arealpolitikk. Restriktive tiltak for å stanse veksten i bruk av privatbil. BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

9 Utfordringer Hvordan skal man nå nullvekstmålet og samtidig legge forholdene til rette for vekst innenfor næringslivet ? Hvordan stimulere til overgang fra bil til buss og gange/sykkel ? Hvordan få tilstrekkelig kapasitet og effektivitet i kollektivsystemet ? Arealpolitikk – hvordan stimulere til fortetting og utbygging langs kollektivakser ? Sammensetning av tiltak – «myke / harde» Restriktive tiltak… (rushtidsavgift, parkering, mv.) BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

10 Foreslått utbyggingsmønster (KVU) - Kristiansandsregionen
BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

11 Føringer Pengene skal brukes der de har størst effekt.
BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

12 4.900 1.300 14.000 6.100 10.000 85.000 11.000 BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN

13 Takk for oppmerksomheten ! !
BYMILJØAVTALE KRISTIANSANDSREGIONEN


Laste ned ppt "Jo Viljam Drivdal Leder - bymiljøavtale"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google