Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den store parkeringskonferansen Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet.

2 Klimamål Oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk, og gi dem adgang til å kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal grunn ilegges avgift Velkommen til Den store parkeringskonferansen

3 Nasjonal transportplan Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Satsingen i byområdene innebærer en rekke tiltak: Innføre helhetlige bymiljøavtaler for utviklingen av transportinfrastrukturen og transporttilbudet i byområdene. Avtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og overordnede arealføringer som bygger opp under miljøvennlig transport Velkommen til Den store parkeringskonferansen

4 Utdrag fra Nasjonal transportplan Parkeringsrestriksjoner Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel. Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunene regulere antall parkeringsplasser i nye planer. Offentlige virksomheter bør være et forbilde ved å ha et begrenset antall og avgiftsbelagte parkeringsplasser til sine ansatte der kollektivtilbudet er godt. Velkommen til Den store parkeringskonferansen Men NTP sier ikke noe om: • Forslaget til parkeringslov • Forslag om ny felles parkeringsregulering

5 Aktuelt tema – snart høring om felles offentlig og privat vilkårsparkering Velkommen til Den store parkeringskonferansen

6 Nyere FOU-prosjekter ● Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet. TØI rapport 1206/2012 – VD oppdragsgiver ● Opplegg for identifisering av en helhetlig parkeringspolitikk AsplanViak AS og NTNU – VD oppdragsgiver ● Klimagassreduserende parkeringspolitikk NTNU skriftserien nr. 4 – 2012 – Transnova støttet ● Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet TØI rapport 1225/ VD oppdragsgiver Velkommen til Den store parkeringskonferansen

7 Parkeringsavgift Vegdirektoratet Vi feier for egen dør Velkommen til Den store parkeringskonferansen

8 Transport all arealbruks mor Velkommen til Den store parkeringskonferansen

9 Deltagersammensetning Antall% Kommuner20 Parkerings-selskaper17 Statens vegvesen regionene12 Statens vegvesen Vegdirektoratet13 Undervisning/Forskning4 Andre offentlige3 Konsulenter9 Andre10 Velkommen til Den store parkeringskonferansen Status per 20. mai

10 Behovet for å begrense parkeringens fotavtrykk Velkommen til Den store parkeringskonferansen Vi vil ikke ha det slik: En bestseller i USA: «Rethinking a lot» Svar: Solceller over parkeringsplass som både gir energi og skygge

11 Vi ser fram til to spennende dager. Velkommen til Den store parkeringskonferansen Festplassen i Bergen med biler og uten etter ombygning


Laste ned ppt "Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google