Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet.

2 Klimamål Oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk, og gi dem adgang til å kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal grunn ilegges avgift. 11.05.2013 Velkommen til Den store parkeringskonferansen

3 Nasjonal transportplan Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Satsingen i byområdene innebærer en rekke tiltak: Innføre helhetlige bymiljøavtaler for utviklingen av transportinfrastrukturen og transporttilbudet i byområdene. Avtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og overordnede arealføringer som bygger opp under miljøvennlig transport. 11.05.2013 Velkommen til Den store parkeringskonferansen

4 Utdrag fra Nasjonal transportplan 9.9.4 Parkeringsrestriksjoner Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel. Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunene regulere antall parkeringsplasser i nye planer. Offentlige virksomheter bør være et forbilde ved å ha et begrenset antall og avgiftsbelagte parkeringsplasser til sine ansatte der kollektivtilbudet er godt. Velkommen til Den store parkeringskonferansen 11.05.2013 Men NTP sier ikke noe om: • Forslaget til parkeringslov • Forslag om ny felles parkeringsregulering

5 Aktuelt tema – snart høring om felles offentlig og privat vilkårsparkering Velkommen til Den store parkeringskonferansen 11.05.2013 http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=57386

6 Nyere FOU-prosjekter ● Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet. TØI rapport 1206/2012 – VD oppdragsgiver ● Opplegg for identifisering av en helhetlig parkeringspolitikk AsplanViak AS og NTNU – VD oppdragsgiver ● Klimagassreduserende parkeringspolitikk NTNU skriftserien nr. 4 – 2012 – Transnova støttet ● Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet TØI rapport 1225/2012 - VD oppdragsgiver Velkommen til Den store parkeringskonferansen 11.05.2013

7 Parkeringsavgift Vegdirektoratet Vi feier for egen dør Velkommen til Den store parkeringskonferansen 11.05.2013

8 Transport all arealbruks mor 11.05.2013 Velkommen til Den store parkeringskonferansen

9 Deltagersammensetning Antall% Kommuner20 Parkerings-selskaper17 Statens vegvesen regionene12 Statens vegvesen Vegdirektoratet13 Undervisning/Forskning4 Andre offentlige3 Konsulenter9 Andre10 Velkommen til Den store parkeringskonferansen 11.05.2013 Status per 20. mai

10 Behovet for å begrense parkeringens fotavtrykk 11.05.2013 Velkommen til Den store parkeringskonferansen Vi vil ikke ha det slik: En bestseller i USA: «Rethinking a lot» Svar: Solceller over parkeringsplass som både gir energi og skygge

11 Vi ser fram til to spennende dager. Velkommen til Den store parkeringskonferansen 11.05.2013 Festplassen i Bergen med biler og uten etter ombygning


Laste ned ppt "Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013 Velkommen til Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google