Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne

2 NTP – en helhetlig plan En helhetlig plan hvor samferdsel og transport er viktige virkemidler for den regionale og lokale velferd og utvikling. I tråd med forventninger og krav prioriteres bevaring, vedlikehold og modernisering av eksisterende infrastruktur

3 NTP – en helhetlig plan forts… Nødvendig - og en gjensidig fordel - med forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Behovet for mer penger – mange penger - er overtydelig !!! Det ”stjeles” penger fra investeringer til vedlikehold og drift)

4 NTP – en helhetlig plan forts… Tydeliggjør også behovet for økte ressurser til kollektiv og fylkesveger Økonomisk interessekonflikt kollektiv – veg, men prioritet til kollektiv ved + 45% Bruk av bypakker /utvidet belønningsordning

5 Føringer fra Regjeringen Føringer fra Regjeringen Retningslinje 2 De ulike delene av transportsektoren skal sees i sammenheng. Sterkere diffrensiering mellom by og land Kollektiv i by og veger i distrikt Invitasjon til samarbeid

6 Politiske utfordringer Økonomiske rammer må økes!! Veg vs kollektivtransport. Miljø vs vekst Økonomi-, miljø- og klimagevinster kan hentes ved kollektivtransport De største gevinstene hentes i de største byområdene

7 Hva nå ?? Vi mangler ikke dokumentasjon på behovene. Vi mangler penger Vi mangler vilje ? Vi mangler handling Vi mangler gjensidig tillit ???

8 Forpliktende avtaler blir viktig Fylkeskommunene /Storbyregionenen blir invitert og utfordret til forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivåene (Utvidet belønningsordning) Hva blir vårt bidrag ??

9 Lokal evne til finansiering? Fylkeskommunens rammefinansiering gir ikke prioritet til samferdsel i byområder. –Samferdselskriteriene er «distriktrelaterte» (areal, rutenett til sjøs, befolkning på øyer, befolkning bosatt spredt), Bompenger, grunneierbidrag, parkeringsavgift, lokale skatter, økte billettpriser etc må til.

10 Arealpolitikk og effektiv planprosess Areal- og boligpolitikken må understøtte et effektivt transportsystem (og vice versa) Planleggingsystemet må forenkles. Lange planer og korte penger Innsigelsesinstituttet må forenkles Bruk av forsøksloven

11 Noen viktige arbeidsfaser for samordning: Høringsfasen Samf dep forberedelse Stortingets behandling De årlige budsjetter


Download ppt "NTP 2014 –23 NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ? Fylkesrådmann Harald K Horne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google