Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Treningskontaktrollen, mål og planer opplevelse glede moro fellesskap tilhørighet trivsel nysgjerrighet spenning bevegelse velvære mestring utfordring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Treningskontaktrollen, mål og planer opplevelse glede moro fellesskap tilhørighet trivsel nysgjerrighet spenning bevegelse velvære mestring utfordring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Treningskontaktrollen, mål og planer opplevelse glede moro fellesskap tilhørighet trivsel nysgjerrighet spenning bevegelse velvære mestring utfordring Toril Moe, Førde, november 2014

2 Som treningskontakten er du forbilde for –de/n du er treningskontakt for –andre treningskontakter –de du er engasjert av –pårørende…… –andre?

3 Treningskontaktens - ansvarsoppgaver..? Treningskontaktens - ansvarsoppgaver..? Forberedelsesfasen –Informasjon –Motivasjonssamtale? –Avklar mål & planer aktivitet utstyr & arena tid økonomiske forhold gruppe / individuell trening GjennomføringsfasenEvalueringsfasen

4 Gjennomføringsfasen Gjennomføringsfasen Praktisk gjennomføring tilrettelegge tilrettelegge –aktivitet utstyr utstyr Personlig fremtreden deltakelse / interesse deltakelse / interesse stemme, kropps - & språkbruk stemme, kropps - & språkbruk klær klær kunnskaper kunnskaper ferdigheter ferdigheter

5 Evaluering - gikk aktiviteten etter planen? Treningskontakten: –Behov for korrigering? ifht mål & plan aktivitet & utstyr samarbeidansvarsfordeling tid & sted –Rapportering til hvem? –Økonomi budsjett –Videre planer oppfølging DeltakerMuntligsamtaleSkriftligskjemaerTreningsdagbokAndreObservasjonerrapporteringtilbakemeldingBehandler individuell plan

6 Trener og/eller treningskontakt Trener –? TreningskontaktTreningstøyFrivilligRøykingØkonomiUtstyr Flere deltakere Andre forhold…?

7 Individuell Gruppetrening Fordeler Tettere kontakt TrygtLettere –å gjøre avtaler –å ta avgjørelser –å følge opp UlemperAvhengighet Sårbart ved sykdom Mindre tilbud Kostbart for oppdragsgiver Fordeler Større nettverk Mindre press på TK Mer variasjon Økt toleranse for andre Rimeligere for oppdragsgiver Økt tilbud / større kvote En å samarbeide med Mindre sårbart v/sykdom o.a. Ulemper Mindre personlig kontakt Flere interesser må tilpasses

8 Treningskontaktens - rolle og ansvar? Skape tillit Åpen og ærlig Positiv og motivert Fleksibel og tydelig Skape et trygt miljø Klare avtaler Møte forberedt i god tid Være realistisk StøttespillerSamarbeidspartner Rose (på rett sted til rett tid) Begynne enkelt Tenke progresjon SkaffeinformasjonkunnskapPlanleggemålsetning

9 Hvorfor planlegge? Være forberedt –Gir trygghet for deg for deltaker for oppdragsgiver for andre…. Viser respekt Sikrer gode og gjennomtenkte tilbud unngå for mange overraskelser Sikrertilgjengeligutstyrtransportkontinuitetprioritettidøkonomi

10 Planlegge For hvem…? –Individet –Gruppen –Oppdragsgiver –Institusjonen –Pårørende –Andre? I forhold til Mål Interesser, ønsker & behov TidsperspektivetNivåMuligheterutstyrarenaer tilbud / muligheter økonomiSamarbeidbrukermedvirkning

11 Ulike planer LangtidsplanAktivitetsplanÅrsplanHalvårsplanPeriodeplanUkeplanØktplan OpptrappingsplanInstitusjonsplanvirksomhetsplanhandlingsplanøkonomiplanenhetsplan Individuell plan

12 Årsplan 2014 AKTIVITETJFMAMJJASOND turerxxxxxxxxxxxx ski/akingxx volleyballxxxxx Innebandyxxxxxxx bev til mus. xxxxxx vannaktivitetxxxx

13 Aktivitetsplan 2014 Mndaktivitetsteddatoansvarlig 1skiturUllevålseter 16. jan Eva/Nils 2aketurKorketrekkeren 17. feb Eva/Nils 3slalomNorefjell 1. mars Nils/Eva 4skifestivalGeilo 3. april Toril/Are 5arrangementModum 3. mai Nils/Eva 6løpDikemark 23. juni Eva/Nils 7soppturVestby 31. juli Toril/Are 8fjellturNorefjell 15. aug Nils/Eva

14 Planlegging Øktplan –oppvarming generell ev spesiell –hoveddel styrkeutholdenhetbevegelighet –avslutning nedkjøringavspenningmotivasjon

15 Øktplan/egentreningHvaTidHvordan Hvorfor Hvor / utstyr oppvarming 15 min Gå/løpesykle…… Bli varm, forebygge skader, Gymsal forberede for videre aktivitet Musikk Hoveddel:Styrke 30 min Sit ups 3 x 10 Skrå bukm 3x10 Manualer rygg 3x10 - Skuldre 3 x 10 - Nakke 3 X 10 Planke 1 – 3 min Styrke ulike muskelgrupper Gymsal Matter Matter Manualer/strikker Manualer/strikker Kjøre ned kroppen, Gymsal behagelig avslutning på Matter treningsøkten Avslutning uttøyning 5 min Tøy på de brukte muskelgr

16 Mosjonsplan Aktivitet, 60 min per dag mandagtirsdagonsdagtorsdagfredaglørdagsøndag Gå til jobben Gå å handle Gå med venner Alternativ aktivitet Husarbeid Fysio/annet opplegg Skritt per dag ?

17 Ukeplan DagerAktivitetIntensitetVarighet Mandag Tur 9 - 12 45 min Tirsdag Hverdagsaktiviteter Onsdag Aktiv på dagtid 9 - 12 60 min Torsdag Hverdagsaktiviteter Fredag Hverdagsaktiviteter Lørdag Hverdagsaktiviteter Søndag Tur 9 - 12 45 min

18 Treningsdagbok MålPlanerØkterAktiviteterNivåerVerdier God hjelp for å beholde motivasjonen over tid motivasjonen over tid Sier noe om hvordan FA prioriteres FA prioriteres Medbringes til samtaler/konsultasjoner

19 DagAktivitetDistanse/tidIntensitetPulsBorgSkrittPoeng Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Treningsdagbok HUSK: Begynn rolig! Øk intensiteten og tiden du trener etter hvert!

20 Personlig vurdering av egen form Toril Svært god god Nokså god Dårlig Borgs skala skala utholdenhet styrke bevegelighet koordinasjon allsidighet

21 Treningsnivå: - Borgs skala 6 7 Meget, meget lett 8 9 Meget lett 10 11 Ganske lett 12 13 Noe anstrengende 14 15Anstrengende 16 17 Meget anstrengende 18 19 Meget, meget anstrengende 20

22 Treningsdagbok - styrke Styrkeøvelser test2345test7891011test armstrekkere knebøyere mage, rette armbøyere knestrekker mage, skrå ryggmuskler spensthopp

23 Nivået hos deltakerne O – 100 Ulik motivasjon Medikamenter Krav til mestring, ikke prestasjon –mosjon / konkurranse? Behov for oppbakking Nære ting frem for helse generelt

24 Sett opp mål - realistiske mål det er mulig å nå! Sett opp mål - realistiske mål det er mulig å nå!  Positiv opplevelse  mestring  flow-opplevelse  Skape gode holdninger  tro på seg selv og egne ressurser  skape interesse for å bevege seg  Gi kunnskap og innsikt  effekt  avmystifisere  muligheter Lære nye / forbedre ferdigheter Opprettholde / forbedre funksjonsnivå Hjelp til selvhjelp Meningsfull hverdag / fritid motvekt til inaktivitet distraksjon fra problemer Sosialt nettverk omgås andre bety noe, også for andre Skal noe prioriteres?

25 Bevisstgjør - hvordan vil jeg være som treningskontakt? Kontakt / leder –assistent –deltakende observatør Autoritær som bestemmer alt som bestemmer altDemokratisk lydhør for utøvernes mening lar flertallet bestemme ”La det skure kontakt” lar utøverne bestemme i alle sammenheng ”Den situasjonsbevisste kontakt” situasjonen avgjør hvem som skal bestemme

26 Som treningskontakt påvirker du klima! Gøy Glede & humørfylt klima Samarbeidsklima Aksepterende klima Rettferdig klima Favoriserende klima Åpent og ærlig klima Sosialt klima Vær bevisst og vis respekt for den enkelte utøver!

27 Hvordan håndtere følgende? Deltakere som er den dominerende den aggressive den kritiske / negative den velvillige / positive den morsomme den stille, tilbakeholdende den treningsnarkomane Konflikter Vinner / tap-forhold Mobbing Bruk veiledningstiden!

28 Trenerkontaktens rolle v/spesielle arrangement Sentral mulighet for –målrettet trening –motivasjon Klargjør det praktiske & informer –tid, sted, reise, bosted –hva skal skje? –hva og hvem skal være med? Kontroller spenningsnivået –snakk med de/n som skal delta før, under og etter arrangementet viktig tidspunkt for videre motivasjon –gjør avtaler

29 Tips & råd Tips & råd Innhent informasjon Kunnskap Avsett tid Avklar/sjekk –treningsrom –utstyr –uterom –aktuelle ”stuer”, terreng & ruter med mer & ruter med mer –nødvendig utstyr

30 Råd vis hvem du er start enkelt flere utøvere –vær minst to kontakter la deltakeren få det de kommer for de kommer for sett mål –kort- og langsiktige lær navn gi minst en positiv kommentar i løpet av økten fortell utøveren hva de skal gjøre! ros de som kommer Trivsel, glede og trygghet står sentralt i all fysisk aktivitet! Effekten avhenger mye av treningskontaktens forventninger!

31 Råd bruk tid til å se og snakke med utøverne med utøverne innrøm feil –gjensidig tillit er viktig! skaff deg kunnskap –be om kurs & veiledning skaff deg allianse/samarbeidspartner –avklar dine oppgaver, ansvarsområder og tjenestelinjer Påstand: FA er ikke alltid lystbetont, men ”livsnødvendig” for helsen! Vanskelig å få til? - som treningskontakt gir vi oss ikke…..!


Laste ned ppt "Treningskontaktrollen, mål og planer opplevelse glede moro fellesskap tilhørighet trivsel nysgjerrighet spenning bevegelse velvære mestring utfordring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google