Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

2 ET KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM:
FOKUS PÅ TRAUMER ET KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM: Helse Midt-Norge RHF er prosjekteier og oppdragsgiver. RVTS, St. Olavs Hospital er ansvarlig for utvikling, ledelse, administrasjon og drift.

3 FOKUS PÅ TRAUMER Målsetning: ”styrke både generell kunnskap om traumer og som sørger for at det i alle deler av psykisk helsevern finnes behandlere med spesifikk kunnskap om utredning og behandling av mennesker med traumeopplevelser”

4 På grunn av oppdragets omfang er det tatt noen valg.
FOKUS PÅ TRAUMER På grunn av oppdragets omfang er det tatt noen valg. Blant annet vil programmet rette seg mot voksenpsykiatrien og ikke barn og ungdom.

5 Prosjektet er i utgangspunktet berammet
FOKUS PÅ TRAUMER Prosjektet er i utgangspunktet berammet til 3 års varighet (år 2011 – 2013), men er/blir forlenget med 1 – 2 år. Helse Sunnmøre – Ålesund Nordmøre/Romsdal. Sør - Trøndelag Nord – Trøndelag

6 Programmet er bygget opp med:.
FOKUS PÅ TRAUMER Programmet er bygget opp med:. 7 teoridager fordelt på 4 samlinger (3 x 2 + 1). 6 x 4 timers veiledning

7 Erfaringer så langt - juni 2014:
FOKUS PÅ TRAUMER Erfaringer så langt - juni 2014: Gjennomført: Hele programmet er gjennomført på Sunnmøre (våren 2011 – våren 2012). Der var ca 110 deltakere (fra psykisk helsevern) på samlingene, hvorav 86 også fikk veiledning. Deltakerne evaluerte hver samling, samt veiledningen to gange i løpet av forløpet. Evalueringene var svært gode, med størst mulighet for endring på praktiske ting. Hele programmet er gjennomført på Nordmøre/Romsdal (våren 2012 – våren 2013). Ca 90 – 95 deltakere på samlingene (de fleste fra psykisk helsevern, 10 plasser fra rusfeltet og ellers relevante samarbeidspartnere til psykisk helsevern – de fleste fra kommunene), hvorav ca 65 også fikk veiledning. Deltakere evaluerte som på Sunnmøre etter samlinger og veiledning. Etter evalueringene på samlingene vurderes at det faglige innhold er svært relevant for alle deltakere. Det er teoretisk påfyll og programmet er praksisnært. Hele programmet er gjennomført i Sør Trøndelag( våren 2013 – våren 2014). 200 deltakere på første samling (herav 25 fra familievernet og ca 50 fra 1. linjetjenesten) ca 120 fra rus og psykisk helsevern. Ca har gjennomført veiledning i regi av RVTS. Som de foregående år ble også her evaluert både etter samlingene og to gange i løpet av veiledningen. Også her ble der sagt at det var et teoretisk påfyll og programmet er praksisnært. Der blir gitt uttrykk for at flere skulle ha hatt mulighet for at delta.

8 Planer for Nord Trøndelag:
FOKUS PÅ TRAUMER Planer for Nord Trøndelag: Oppstart i august (28. og 29.) 2014 med varighet frem til sommeren 2015 3 – 4 samlinger a 1 – 2 dager 140 deltakere, fra psykisk helsevern og rusbehandling, samt deltakere fra andre samarbeidspartnere, hovedsakelig fra kommunene. Kun deltakere fra psykisk helsevern og rusbehandling vil bli tilbudt veiledning. Prosjektmidler er forbeholdt denne gruppe. Der planlegges 8 veiledningsgrupper, med lokale veiledere og 1 RVTS veileder i hver gruppe.

9 Hva kan bli utfordringene i
FOKUS PÅ TRAUMER Hva kan bli utfordringene i Nord Trøndelag?


Laste ned ppt "FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google