Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St. Olavs Hospital Behandling av lavkontaminert PCB-betong.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St. Olavs Hospital Behandling av lavkontaminert PCB-betong."— Utskrift av presentasjonen:

1 St. Olavs Hospital Behandling av lavkontaminert PCB-betong

2 St. Olavs Hospital  Dokken AS og PeWe entreprenør AS startet rivningsarbeidet av høyblokka med tilsluttende bygg 7. juni 2010, med mål om å bli ferdig i April 2011  Høyblokkas riveavfall er estimert til 50 000 tonn, hvorav 28 000 tonn er betong  Målet er 95% gjenbruk av riveavfallet  Utfordringen blir gjenbruk av PCB innholdig betong

3 NGU sin undersøkelse  NGU (Norges geologiske undersøkelse) har gjennomført en undersøkelse i forkant av rivningsarbeidet hvor det ble påvist PCB i maling, puss eller betong i totalt 8 av 12 bygg  Der det ble funnet PCB var dette ofte i lavere konsentrasjoner (<1mg/kg)  PCB forurensningen kommer i stor grad fra maling og puss

4 Mitt arbeid  Masteroppgave som tar utgangspunkt i å undersøke på hvilken måte PCB innholdig betong kan saneres  Tilknyttet NTNU/v Rolf Tore Ottesen  Vekt på å dokumentere miljøaspektene ved rivningen og gjenbruket av betongen fra St. Olavs.

5 Behandling av PCB kontaminert betong  Tall innehentet fra Dokken AS viser at ved en knusningsprosess vil PCB kontaminert materiale oppkonsentreres i en finfraksjon FraksjonAntallMiddelverdi (mg/kg) Medianverdi (mg/kg) 0-2 mm120,230,18 2-10 mm110,090,1 10-20 mm70,040,05 20-38 mm20,01

6 Betong fra St. Olavs  Betongen fra St. Olavs vil bli på samme måte bli knust og fraksjonert  Finfraksjonen (<20mm) vil bli sendt til et spesialmottak  Knuseprosessen foregår på fast dekke, med tak som dekker finfraksjon, for å unngå avrenning

7 Prøvetakning  Prøvetakning av betong direkte fra anleggsplassen, som videre knuses, siktes og sendes til analyse  Prøvetakning av sandfang i sykehusområdet  Prøvetakning av jord der betongen oppbevares før knusing.  Prøvetakning av ferdig behandlet betong.

8 Betingelser for gjenbruk  Fra fylkesmannen har det blitt gitt tillatelse til gjenbruk av 22 000 tonn betong fra grovfraksjonen (>20 mm) til bruk på St. Olavs. Videre kreves det at:  PCB konsentrasjonen skal ikke overstige 0,01 mg/kg  Betongen skal ligge under fast dekke  Betongen skal plasseres godt over grunnvannsstanden  Overvåkning både under og etter anleggsperioden  Dette inkluderer overvåkning av sandfang og drenskummer

9 Hva kan dette bidra med?  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etterlyser et regelverk som regulerer gjenbruk av betong lavkontaminert med PCB  Forhåpentligvis vil erfaringene fra rivningsprosjektet på St. Olavs gi en større innsikt i hvordan PCB innholdig betong på en bedre måte kan behandles for å kunne gjenbrukes  I tillegg vil det forhåpentligvis kunne gi en større innsikt i hvordan PCB sprer seg under rivningsprosessen og etter gjenbruk.  Forhåpentligvis en mastergradsoppgave tilgjengelig hvor en slik prosess er beskrevet og nøye dokumentert.


Laste ned ppt "St. Olavs Hospital Behandling av lavkontaminert PCB-betong."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google