Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 F agskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 F agskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 F agskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/Sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://karriere-nt.no/Sider/default.aspx http://www.vox.no/no/nasjonalt- fagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/ 2

3 Fagskolenes plass i utdannings-systemet

4 Private fagskoler

5 NASJONALT FAGSKOLERÅD ‣ Nasjonalt Fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. ‣ Fagskolerådet skal bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. ‣ Rådet skal arbeide for gode overganger mellom utdanningsnivåene og bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen. ‣ Fagskolerådet består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter. ‣ Hjemmeside: http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/

6 OM FAGSKOLEN ‣ Tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger ‣ Bygger på videregående utdanning ‣ Utdanningene varer fra et halvt år til to år ‣ Er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning ‣ Tilbyr utdanning av høy kvalitet og gir studentene kvalitetssikrede, fleksible og arbeidsmarkedsrettete utdanningstilbud ‣ Er viktig for kompetanseheving og spesialisering innen yrkesfagene ‣ Bygger på alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til de mer generelle studieforberedende programmene

7 OM FAGSKOLEN ‣ Opptak til fagskoleutdanning skjer på bakgrunn av fullført opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse ‣ http://www.fagskoleopptak.no/ http://www.fagskoleopptak.no/ ‣ Fagskoleutdanning er en spesialisering og videreutdanning som bygger på kompetanse oppnådd i videregående opplæring ‣ Tilbyr et alternativ til profesjonsutdanning på høyskolenivå ‣ En rekke fagskoleutdanninger gir grunnlag for å kunne søke om mesterbrev ‣ Gir mulighet for påbygging til bachelor- og mastergrad ‣ Ca. én av fire fagskolekandidater studerer videre etter endt fagskoleutdanning ‣ Avtaler om påbygging til Bachelor- og mastergrad finnes med mange utenlandske universiteter

8 ‣ Av dagens fagskolestudenter er 57 prosent tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse, 29 prosent på bakgrunn av generell studiekompetanse og 7 prosent på bakgrunn av realkompetanse KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TILSTANDSRAPPORT

9 FAGSKOLETILBUDET I NORD-TRØNDELAG Stjørdal fagskole. Bygg og anlegg, TIP Levanger fagskole. Psykisk helsearbeid,Rehabilitering, Eldreomsorg Kreftomsorg og lindrende pleie,Veiledning Kjemi med fordypning innen prosessteknikk og mat- teknikk. Steinkjer fagskole. Elkraft Ytre Namdal fagskole. Nautisk linje ‣ http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/fagskolen/Sider/default.aspx http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/fagskolen/Sider/default.aspx

10 ‣ Høsten 2011 var det totalt 121 NOKUT godkjente fagskoler i landet med 14 812 studenter ‣ Alle fagskoleutdanninger i Norge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ‣ Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning kan kun brukes av skoler som har NOKUT-godkjente utdanningstilbud ‣ NOKUTs oppgave er å sikre at den enkelte utdanningen tilfredsstiller kravene til innhold, gjennomføring og evaluering av utdanningen ‣ Alle utdanninger som er godkjent av NOKUT gir også rett til lån og stipend fra Lånekassen NOKUT godkjenner og kvalitetssikrer

11 NIFUs KANDIDATSUNDERSØKELSE 2012 ‣ Fagskolekandidatene ser ut til i stor grad å ha fulgt sine interesser fra videregående opplæring ‣ Fagskoleutdanningene representerer en spesialisering og videreutdanning som bygger på kompetansen oppnådd i videregående opplæring ‣ Oppfyller dermed en viktig intensjon med fagskoletilbudet ‣ To av tre fagskoleutdannede er yrkesaktive etter uteksaminering fra fagskolen, mens en fjerdedel studerer videre ‣ På tvers av kjønn, alder og faggruppe, svarer tre av fire fagskolekandidater at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningens relevans for arbeidslivet

12 ‣ Mannlige har oftere yrkesaktivitet som hovedaktivitet enn kvinnelige etter endt fagskoleutdanning ‣ Kvinnelige har oftere videreutdanning som hovedaktivitet enn mannlige kandidater etter endt fagskoleutdanning

13 KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TILSTANDSRAPPORT Andel studenter fordelt etter fagfelt

14 ‣ Ved landets fagskoler ble det i 2011 uteksaminert 5 799 fagskolekandidater, herav var 51 prosent menn og 49 prosent kvinner ‣ Utdanningstilbudene ved fagskolene kan gis som stedbasert undervisning eller nettbaserte undervisningstilbud ‣ Den stedbaserte undervisningen er dominerende både ved de offentlige og de private fagskolene. 86 prosent av utdanningstilbudet gis som stedbasert undervisning. KUNNSKAPSDEPARTEMENTETS TILSTANDSRAPPORT


Laste ned ppt "Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 F agskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google