Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs nye praksislærere 28. oktober 2014 Toril Hanssen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs nye praksislærere 28. oktober 2014 Toril Hanssen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs nye praksislærere 28. oktober 2014 Toril Hanssen 1

2 Sentralt i ny utdanning Fra fag til kunnskapsområder Fokus på tverrfaglighet og tett samarbeid mellom fag – studiekrav, eksamen etc. Pedagogikk skal sikre sammenheng, helhet og progresjon Pedagogikk inn i alle kunnskapsområder Tett og forpliktende samarbeid mellom HSH og praksisfeltet Utdanningen skal være forskningsbasert, bidra til profesjonell utvikling, evne til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse 2

3 Presentasjon BLU Se utdelt oversikt over modell - presentasjon 3 årig bachelorutdanning 70 førsteprisøkere takket ja til 60 studieplasser høst 14 Ca. 65 studenter registrerte seg – 9 menn 60 studenter i ordinært løp på BLU 1 pr. dags dato 100 dager i praksis 3

4 Presentasjon ABLU Se utdelt oversikt over modell - presentasjon 4 årig bachelorutdanning 40 frie studieplasser tildelt fra Utdanningsdirektoratet Pr. nå 42 studenter - 3 menn Barnehagen som sentral læringsarena – partnerskap Samlingsbasert og nettbasert 100 dager i praksis 4

5 Arbeidsbasert deltidsutdanning Arbeidsplassbasert – minst 40 % arbeid i egen barnehage alle fire år Undervisning 1 dag i uka gjennom Adobe Connect (når det ikke er praksis eller fysiske samlinger) 3 fysisk samlinger hvert semester over 4 år 95 dager praksis i barnehage + 5 dager knyttet til sammenhengen mellom barnehage og skole Ikke profil, men forsterking av kunnskapsområdene Barns utvikling, leik og læring + Språk, tekst og matematikk (begge 30 stp) Fordypningsenheter 30 stp er enda ikke avklart 5

6 Tema i alle kunnskapsområder Pedagogisk ledelse Mangfold og likeverd De yngste barna Barns medvirkning Didaktikk 6

7 Samarbeidsavtale mellom praksis og HSH Styrere og praksislærere er profesjonsutdannere på lik linje med faglærerne på HSH. Vi har ulike, men har komplementære roller Vi er helt avhengige av hverandre for å få et godt resultat Hva ser dere som de viktigste grepene for å bidra til kvalitativt gode profesjonsutøvere som praksislærere? Hva er utfordringene? Hvilke behov har dere for bidrag fra HSH? Diskusjon i grupper på tvers av barnehager 7

8 Felles mål: Til barnets beste 8


Laste ned ppt "Kurs nye praksislærere 28. oktober 2014 Toril Hanssen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google