Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye lærerutdanninger «8-13-reformen».

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye lærerutdanninger «8-13-reformen»."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye lærerutdanninger «8-13-reformen»

2 Nye rammeplaner for fem lærerutdanninger
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A, ennå ikke vedtatt) Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) 5-årig lektorutdanning (5LU) 3-årig yrkesfaglærerutdanning (YFL) 3-årig faglærerutdanning

3 5-årig lektorutdanning
15% vekst i søkertall nasjonalt «Universitetenes lærerutdanning» (UiO, UiB, NTNU, UiT, UiS, UiA, UMB. HiVe og HiHm fra 2013) Lektorutdanning ved UiA fra høsten 2014 Mastergrad fag 1(160 stp.) + fag 2 (60 stp.)+ «PPU» dager praksis Fagtilbud (foreløpig) Master: Norsk, engelsk, matematikk, statsvitenskap, historie, religion, (naturfag) Fag 2: Norsk, engelsk, matematikk, statsvitenskap, historie, religion, fransk, tysk, spansk, sosiologi, mat og helse, (naturfag)

4 Foreløpig modell for lektorutdanning ved UiA (oppstart høst 2014)

5 3-årig yrkesfaglærerutdanning (YFL)
Tilbys pr. i dag ved HiOA og NTNU/HiNT Arbeid for å etablere 3-årig YFL ved UiA, med spesialisering BA og TIP – usikker fremtid. Profesjonsfag Breddefag Dybdefag 130 dager praksis, 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis i skolen og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis knyttet til arbeidslivet .

6 PPU-Y § 5 OPPTAK Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

7 3-årige faglærerutdanninger ved UiA
Faglærerutdanning i musikk Faglærerutdanning i drama Ønskelig å legge til rette slik at man kan bygge ut til master i kunstfag(lektorutdanning).


Laste ned ppt "Nye lærerutdanninger «8-13-reformen»."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google