Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye lærerutdanninger «8-13-reformen». Nye rammeplaner for fem lærerutdanninger • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A, ennå ikke vedtatt)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye lærerutdanninger «8-13-reformen». Nye rammeplaner for fem lærerutdanninger • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A, ennå ikke vedtatt)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye lærerutdanninger «8-13-reformen»

2 Nye rammeplaner for fem lærerutdanninger • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A, ennå ikke vedtatt) • Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) • 5-årig lektorutdanning (5LU) • 3-årig yrkesfaglærerutdanning (YFL) • 3-årig faglærerutdanning

3 5-årig lektorutdanning • 15% vekst i søkertall nasjonalt • «Universitetenes lærerutdanning» (UiO, UiB, NTNU, UiT, UiS, UiA, UMB. HiVe og HiHm fra 2013) • Lektorutdanning ved UiA fra høsten 2014 • Mastergrad fag 1(160 stp.) + fag 2 (60 stp.)+ «PPU» + 100 dager praksis • Fagtilbud (foreløpig) • Master: Norsk, engelsk, matematikk, statsvitenskap, historie, religion, (naturfag) • Fag 2: Norsk, engelsk, matematikk, statsvitenskap, historie, religion, fransk, tysk, spansk, sosiologi, mat og helse, (naturfag)

4 Foreløpig modell for lektorutdanning ved UiA (oppstart høst 2014)

5 3-årig yrkesfaglærerutdanning (YFL) • 3-årig yrkesfaglærerutdanning (YFL) • Tilbys pr. i dag ved HiOA og NTNU/HiNT • Arbeid for å etablere 3-årig YFL ved UiA, med spesialisering BA og TIP – usikker fremtid. • Profesjonsfag • Breddefag • Dybdefag • 130 dager praksis, 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis i skolen og 60 dagers veiledet yrkesfaglig praksis knyttet til arbeidslivet.

6 PPU-Y • § 5 OPPTAK • Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag er • fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis • Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse.

7 3-årige faglærerutdanninger ved UiA • Faglærerutdanning i musikk Faglærerutdanning i musikk • Faglærerutdanning i drama Faglærerutdanning i drama • Ønskelig å legge til rette slik at man kan bygge ut til master i kunstfag(lektorutdanning).


Laste ned ppt "Nye lærerutdanninger «8-13-reformen». Nye rammeplaner for fem lærerutdanninger • Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A, ennå ikke vedtatt)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google