Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trondheim 3. og 4. Oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Lærerutdanning som fjernundervisning Nettlærer i praksis - hvordan skape et godt virtuelt læringsmiljø?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trondheim 3. og 4. Oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Lærerutdanning som fjernundervisning Nettlærer i praksis - hvordan skape et godt virtuelt læringsmiljø?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trondheim 3. og 4. Oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Lærerutdanning som fjernundervisning Nettlærer i praksis - hvordan skape et godt virtuelt læringsmiljø?

2 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Erfaringer fra nettbasert fjernundervisning 32 studenter - tar allmennlærer-utdanning som desentralisert fjernstudium kombinert med samlinger (”nettklasse”) norsklærere og andre lærere som er knyttet til nettklassen

3 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Mål utdanne dyktige norsklærere med solid basiskunnskap, evne til å anvende kunnskapen og reflektere over egen undervisningspraksis stimulere til og evaluere IKT-baserte læringsformer der studentene –tar aktivt del i sin egen læringsprosess –utvikler en felles forståelse knyttet til samarbeid –utnytter hverandres ressurser i et læringsfellesskap

4 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Teoretisk rammeverk Vygotsky: Kognitiv utvikling er knyttet til sosial interaksjon. Språkets betydning. Den proksimale utviklingssone Bruner: stillasbygging Bakthin : dialogens betydning Lave og Wenger: Læring skjer gjennom perifer, legitim deltakelse til fullverdig medlemskap i et praksisfellesskap Säljö: Læring handler om å kunne håndtere artefakter i form av symbolske systemer og fysiske redskaper.

5 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Virtuelle verktøy E-post Diskusjonsforum –synkrone –asynkrone Vevsider redigert av faglærer Vevsider redigert av studenter

6 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Studentene samarbeider om å presentere fagstoff som hypertekster/nettpresentasjoner å analysere tekster i ulike sjangrer ulike former for respons på tekster i mange sjangrer å utvikle og reflektere over norskfaglige og tverrfaglige undervisningsopplegg gjennom –samtalegrupper på nettet (asynkrone diskusjonsforum) –aktiviteter knyttet til Problembasert læring (PBL)

7 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Støttestrukturer Tharp og Gallimore (1988) bygger på Bruners ideer om stillasbygging og opererer med seks måter å assistere elever på: –modellering –forsterkning –respons –instruksjon –spørsmålstilling –kognitiv strukturering

8 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Om forventninger og felles forståelse Første fase: Studentene ønsker individuell oppfølging og etterlyser konkrete oppgaver de skal besvare. Holdningsarbeid nødvendig Andre fase: Samarbeid. Fokus fra lærerstyring til lærerstøtte. Holdningsendring Tredje fase: Bevisstgjøringsfase. Faglig utvikling i et læringsfellesskap

9 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Hva kan vi se så langt positiv sammenheng mellom økt faglig deltakelse på nettet og faglig refleksjon (vises i individuelle tekster). metaspråklig kompetanse styrkes når studentene skriver mye og utveksler fagstoff skriftlig skriveferdigheten ser ut til å bedres ved at studentene skriver mye i diskusjonsforum studentene har greid å etablere et godt læringsfellesskap gjennom nettbasert interaksjon

10 Trondheim 3. og 4. oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Dagrun Kibsgaard Sjøhelle: Eksempel på fagside i norsk Dagrun Kibsgaard Sjøhelle: Eksempel på fagside i norsk


Laste ned ppt "Trondheim 3. og 4. Oktober 2002 Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Lærerutdanning som fjernundervisning Nettlærer i praksis - hvordan skape et godt virtuelt læringsmiljø?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google