Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor Astrid Birgitte Eggen Rammeplan for barnehagen, hva så? Grethe Steen Rønning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor Astrid Birgitte Eggen Rammeplan for barnehagen, hva så? Grethe Steen Rønning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor Astrid Birgitte Eggen Rammeplan for barnehagen, hva så? Grethe Steen Rønning

2 2 Skole- og utdannings- historie Skole- og utdannings- historie Læreplanteori og Evalueringsteori Læreplanteori og Evalueringsteori Lærings- psykologi Lærings- psykologi Styrings- og ledelsesteori Kunnskapsteori Pedagogikk/ Utdanningsviten- skap som praksis og forskningsfelt Læringsteori Allmenn- og fagdidaktikk Allmenn- og fagdidaktikk Utdannings- filosofi Utdannings- filosofi Kunnskaps- sosiologi Kunnskaps- sosiologi Vitenskapsteori

3 • Instituttleder: Professor Astrid Birgitte Eggen – E1202- 38141135- astrid.b.eggen@uia.no • Instituttkonsulent: Tonny Kvestad Pedersen – E1204 - 38141232 - tonny.k.pedersen@uia.no

4 Undervisningsprogram • Praktisk pedagogisk utdanning for videregående (PPU). Torstein Willie • Pedagogikkdelen av grunnskolelærerutdanning, både 1-7 og 5-10. Åse Haraldstad • Pedagogikkdelen av førskolelærerutdanningen. Ny koordinator fra 2013. – Årsstudium: Småbarnspedagogikk. 60stp. • Bachelor i spesialpedagogikk (opptak hvert tredje år, neste gang 2013, nytt program) Anne Dorthe Tveit – Spesialpedagogikk I og II (60 studiepoeng) • Bachelor i pedagogikk (opptak hvert år nytt program høsten 2012) Ilmi Willbergh – Årsstudiet i pedagogikk Master i pedagogikk (opptak hvert år, nytt program høsten 2012)Turid Skarre Aasebø • PhD under utvikling; forventet oppstart 2012. Ragnar Thygesen • Etter og videreutdanningstilbud: – Spesialpedagogikk som videreutdanningstilbud for lærere (spes ped I og II, totalt 60 stp) Anne Dorthe Tveit – Comparative education (35 stp) Lans Cameron. (Vil gjennomgå liten revisjon). – Skoleledelse (del av master i ledelse, 20 stp) Astrid Birgitte Eggen. Samarbeid med ØKS. – Veiledning. Petter Mathiesen • For mentorer, praksislærere. Div tilbud.

5 Bachelor i pedagogikk Bachelor i spesialpedagogikk Grunnskole- lærerutdanning Førskolelærer- utdanning Master i pedagogikk; to spesialiseringer didaktikk og spesialpedagogikk Grunnskolelærerutdanning, master Doktorgradsprogrammet: Undervisning som kunnskaps- og forskningsfelt i barnehage, skole, lærerutdanning og arbeidsliv Praktisk pedagogisk utdanning

6 Undervisning som kunnskaps- og forskingsfelt i barnehage, skole, lærerutdanning og arbeidsliv • Et Phd program for utvikling av forskningskompetanse i tilknytning til profesjonsutdannelsene med vekt på pedagogikk • Fire søyler: – Pedagogisk grunnlagsproblematikk innenfor profesjonsområdet – Allmenndidaktikk og empirisk didaktikk – Skoleutvikling med vekt på evaluering og elevvurdering – Spesialpedagogikk inkludert rådgivning


Laste ned ppt "Institutt for pedagogikk, UiA, 2012 ! Ved professor Astrid Birgitte Eggen Rammeplan for barnehagen, hva så? Grethe Steen Rønning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google