Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu. Arbeidsplassbasertutdanning– en ny studiemodell ? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu. Arbeidsplassbasertutdanning– en ny studiemodell ? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu

2 Arbeidsplassbasertutdanning– en ny studiemodell ? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning, HiOA Plan for rekruttering av førskolelærere,KD 2007-2011 Prosjekt: Abf-klasse i Buskerud v/HiT 2009-2013, Øvre Eiker er vertskommune Abf-klasse i Buskerud v/HiT 2012-2016, Drammen 2

3 Arbeidsplassen som læringsarena •Kunnskap skapes med utgangspunkt i erfaringer •Kunnskap er handlinger, ferdigheter, holdninger, filosofiske og teoretiske perspektiver •Kobling og sammenheng mellom teori og praksis Det dreier seg om å skape meningsfull forståelse og sammenheng mellom barnehagens praksis og ulike teoretiske perspektiver. 3

4 Assistenten og studenten •Erfaringsbasert kunnskap •Teoribasert kunnskap Praksis og teori utgjør jevnbyrdige og gjensidig berikende perspektiver i studentens faglige utvikling Individets deltakelse i sosiale praksiser og individets konstruksjon av kunnskap gjennom samhandling i en kulturell kontekst er sentralt. 4

5 En lærende organisasjon -å være en Ablu barnehage- Studentens og assistentens oppgaver og roller Barnehagens planer Styrer/dagligleder som støttespiller og veileder Innstillingen til medarbeidere 5

6 Studiemodellen –Ablu v/HiT! Samlings- og nettbasert studie, over fire år Studenter må ha minimum 20 % stilling i barnehage To dagers samlinger i like uker på Notodden, –2013/2014 mandag og tirsdag Ulike uker studiedag mandag og undervisning på nett tirsdag –Mandagene brukes til oppgaver, forberedelser,gruppearbeid –Undervisning på nett er; veiledning, undervisning i sanntid, gruppearbeid på nett 6

7 Praksis 1.Studieår 3 uker høst- og 3 uker vårsemesteret 2.Studieår 4 uker høst- og 2 -1 uke vårsemesteret 3.Studieår 5 uker høst- og 2 uker vårsemesteret 4.Studieår feltarbeid, innhenting av empiri til BA oppgave i praksisfeltet

8 Kunnskapsområdene i utdanningen 1.studieår Bull -Barns utvikling, lek og læring(20 stp.) Srle -Samfunn, religion, livssyn og etikk( 20 stp.) 2.studieår Bull -Barns utvikling, lek og læring (10 stp.) Kkk 1- Kunst, kultur og kreativitet (20 stp.) Stm -Språk, tekst og matematikk (20 stp.)

9 3.Studieår Nhb - Natur, helse og bevegelse (20 stp.) Lsu-Ledelse, samarbeid og utvikling(15 stp.) Forsterkningsområde enten Kkk2 (10 stp.) eller Nhb2(10 stp.) 4.Studieår Ba emne (15 stp.) Valgt fordypningsemne/fag(30stp.) 9

10 Fordypningsfag •En fremtidsrettet barnehage; ledelse, innovasjon og veiledning •Material og digital utforskning - erfaring og kunnskap i barns formingsprosesser •Småbarn og estetikk •Flerkulturelt banehagearbeid •Mer ute!- barnehagens uterom som leik og læringslandsskap- •Iscenesettelse og kommunikasjon – bildebok og muntlig fortelling. 10

11 Økonomi •Studieavgift ca. 600 kr. pr. semester •Litteraturkostnader •Ablu er et 75% studie og får tilsvarende støtte fra lånekassa •Men husk du får studentrabatter Se www.lanekassen.no

12 Høgskolen i Telemark Vi ønsker oss engasjerte barnehagefolk som ønsker mer kunnskaper om barnehagefaglig arbeid! Vi ønsker aktive studenter som tar utfordringen det er å kritisk og konstruktivt utvikle sin praksis i arbeidet med barn! Vi ønsker søkere som ser betydning av en kvalitativ faglig god barnehage hvor fokus er til barns beste! Benytt anledningen nå til å ta utdanning ved den oppdaterte og nytenkende barnehagelærerutdanningen ved HiT! Søknadsfristen er 15.mai! 12

13 Opptakskrav •Generell studiekompetanse: •Fullført og bestått videregående opplæring eller fagopplæring med fag-/svennebrev eller 5-års yrkespraksis og/eller utdanning (23/5 regelen) • OG Følgende obligatoriske studiekompetansefag •Norsk hovedmål, sidemål og muntlig - 393 årstimer (14 uketimer) •Engelsk – 140 årstimer (5 uketimer) •Samfunnsfag – 84 årstimer (2 uketimer samfunnslære) 13

14 14 •  Historie – 140 årstimer (4 uketimer nyere historie) •  Matematikk – 224 årstimer (5 uketimer) •  Naturfag – 140 årstimer (5 uketimer)

15 15 Realkompetanse: Minimumskrav for opptak på realkompetanse Minimumskravene - for å være kvalifisert - er:  Søker må fylle minst 25 år i løpet av opptaksåret.  Fullført og bestått 4 uketimer norsk (alternativt 112 enkelttimer) på videregående skoles nivå (eller tilsvarende)  Fullført og bestått 3 uketimer matematikk (alternativt 84 enkelttimer) på videregående skoles nivå (eller tilsvarende)  3 års relevant praksis (omregnet til heltid), se omtale i neste avsnitt.


Laste ned ppt "Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ablu. Arbeidsplassbasertutdanning– en ny studiemodell ? Kompetansegivende kurs for assistenter Abf-utdanning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google