Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillbasert læring Hugo Nordseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillbasert læring Hugo Nordseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillbasert læring Hugo Nordseth

2 Bakgrunn og mål Dataspill har et mangfold av muligheter for læring – individuelt og for grupper Spillbasert læring gir variasjon og motivasjon for læring hos elevene Mange unger ønsker å utvikle egne spill og sine kreative evner Dataspill er lite brukt i norsk skole Mål: Behov for å utvikle og prøve ut faglig lærestoff innen Spillbasert læring (10 studiepoeng)

3 Partnere – Med felles interesse og komplementære kunnskapsområder:
Høgskolen i Nord-Trøndelag: Hugo Nordseth (Spillevaluering, prosjektleder) Helga Sigurdardottir (Stipendiat innen Spillbasert læring) Høgskolen i Nesna: Laila Matberg (IKT og læring, skiftet jobb i juni 2013) Beata Godejord (IKT og læring, spillbasert læring) Harald Amdal (fra november 2013, Emnegjennomføring) Høgskolen i Hedmark: Anders Nordby (Systemtenkning, spill og læring) Kristine Øygardslia (Pervasive spill, stipendiat på feltet)

4 Prosjekt med 7 arbeidspakker
WP1: Utvikle et pervasivt spill (våren 2013) WP2: Utvikle læremateriell i KODU (våren -13) WP3: Utvikle øvrig faglig innhold (2013) WP4/WP5: Pilotgjennomføring. Første gjennomføring ved HiNT høst WP6: Evaluering av pilotene. WP7: Formidling av resultater. Løpende.

5 Mål for faglig innhold Å utvikle et nettbasert kurs/emne innen spillbasert læring (10 studiepoeng) Dataspill som pedagogisk ressurs Sosiale aspekter ved spill Evaluering av dataspill med tanke på bruk i skolen Utvikling av pedagogiske spill ved bruk av KODU Utvikling av pervasive spillkonsepter Dele og diskutere spill i skolen via sosiale medier (facebook og wiki) Systemtenkning Utvikle og gjennomføre et pedagogisk opplegg med dataspill i skolen

6 Pervasive spillkonsepter – eks:
Perfekt nynorsk for elever i ungdomsskolen: Spillet introduseres ved en kort video om at norsklæreren er kidnappet, og løslates når elevene har løst ulike oppgaver på perfekt nynorsk. Hvilken elevgrupper vinner konkurransen? Kong Resir for elever på mellomtrinnet: Spillet introduseres ved en nødvideo fra rektor om at elevene må gjøre en stor innsats for å berge Miljøflagget på skolen! Elevene må gruppevis løse ulike oppgaver om miljø og resirkulering. Bruker QR-koder, videoer, IT-oppgaver og praktiske oppgaver

7 Utprøvinger - 3 piloter Høgskolen i Nord-Trøndelag: Høgskolen i Nesna:
ITL200 Spillbasert læring (10 studiepoeng), emne i IKT for lærere 2 (30 stp). 29 studenter. Høsten Samlinger og mappeinnleveringer. Høgskolen i Nesna: ITL118 Spillbasert læring (7,5 studiepoeng), valgemne i IKT for lærere studenter – internasjonalt emne (norsk og engelsk). Nettbasert studieopplegg våren 2014. Høgskolen i Hedmark: Vårt faglig innhold er bruk som deltema i Spill, animasjon og læring 1 og heltidsstudenter.

8 Viktige prosjekterfaringer:
Definerte arbeidspakker i søknaden med klare tidsrammer og ansvarsfordeling! Startseminar (dagsseminar) for å bli kjent og avgrense prosjektet. Tildelte midler dekker ikke alle ambisjonene i søknaden/prosjektet Kjøre månedlige prosjektmøter (videomøter) for å sikre framdrift Kjøre workshops for felles opplæring av deltakerne – videobasert/webinar (KODU) Wikispaces fungerer godt ved utvikling av felles og åpne faglige ressurser

9 Evaluering av kurset ITL200 Spillbasert læring
9. Hva mener du er de største barrierene for bruk av dataspill ved egen skole? Kryss av for en eller flere aktuelle punkter. Navn 1 Lærernes holdninger og kunnskap om bruk av dataspill som pedagogisk verktøy 2 Ledelsens holdninger og kunnskap om bruk av dataspill som pedagogisk verktøy 3 De foresattes holdninger om bruk av dataspill som pedagogisk verktøy 4 Elevenes holdninger til bruk av pedagogiske spill 5 De teknologiske begrensningene for å få installert spill på skolens utstyr 6 Adgang til datamaskiner, nettbrett, datasaler mm hvor dataspill kan brukes som en læringsressurs 7 Kostnader ved anskaffelse av spill som pedagogiske digitale læremidler 8 Vet ikke 9 Annet

10 Utviklede ressurser: Felles ressurs for Spillbasert læring: Ressurser som er utviklet i piloten ved HiNT:


Laste ned ppt "Spillbasert læring Hugo Nordseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google