Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Digital kompetanse i Mat og helse L06: «Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Digital kompetanse i Mat og helse L06: «Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Digital kompetanse i Mat og helse L06: «Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig med informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold.»

2 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Digital kompetanse Noen aspekter/grader 1.ferdigheter med IKT 2.IKT-verktøy i undervisningssammenheng, pedagogisk/didaktisk bruk, relevans for de ulike fagene 3.å håndtere informasjon 4.å leve i en digital hverdag

3 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 ”Grader” av Digital kompetanse 4:4 •SMS, kameramobil, video, blogg, nettsider, mp3 +++ •Må hverdagen, livet og elevene tilpasses skolen, eller skal skolen tilpasse seg hverdagen, livet og elevene? (Svaret er ikke gitt – vi står overfor viktige valg i tiden som kommer)

4 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 ITU ”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.” (ITU = Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. www.itu.no)www.itu.no

5 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 ITU sine dimensjoner i dig. komp. 1.Dimensjon 1 Ferdigheter i bruk av IKT 2.Dimensjon 2 IKT brukt i ulike fagområder 3.Dimensjon 3 Læringsstrategier. Meta-kognitive evner. 4.Dimensjon 4 Kulturell kompetanse, digital dannelse (www.itu.no/digital_kompetanse/index_html/view)

6 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Aktualitet for Mat og helse? •”Ferdigheter ligger der allerede hos de fleste”. Kan dette forventes av både elever og studenter? (nivå 1) •IKT gir store muligheter til å utvide repertoaret av arbeids- og vurderingsformer (nivå 2) •Refleksjon og diskusjon viktige momenter i planen  kilde- /informasjonsvurdering viktig (helse) (nivå 2/3) •Mye å hente på å fokusere bredere og høyere enn bare på det tekniske •Møte barn og unge på deres egen banehalvdel, men med voksen kompetanse/ballast viktig i skolen

7 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 «Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig med informasjonssøk, sammenligning og vurdering av næringsinnhold og presentasjon av faglig innhold.» Klarer vi kanskje enda bedre enn dette? Utviklingskompetanse blir en overlevelsesstrategi, ikke et honnørord!

8 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Tverrfaglighet i Mat og helse •Noen påstander –Tverrfagligheten er sterkt til stede –Et typisk integrasjonsfag framfor et disiplinfag? –Fremdeles ikke noe typisk kunnskapsfag. Diskusjon, vurdering og gjøring sentralt •Kunnskap (pålitelige kilder) som grunnlag for kunnskap. Ref. digital kompetanse. Derfor blir kunnskap likevel viktig  Faget er ikke vurderingstungt

9 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Tverrfaglighet forts. •Påstander forts. –Handlingskompetansen blir viktig for lærere som skal undervise i faget. –Handlingskompetanse, gjøre-fag, reflekterende etc.  en styrke i samhandling med andre fag?

10 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Eksempler på mulig tverr- /flerfaglighet 1:3 •4. klasse: –Bruke mål/vekt  matematikk –Forstå merking av varer  norsk(?) –Fortelle om…  norsk (muntlig basisferdigh.) –Måltidsskikker i ulike kulturer  samfunnsfag, fremmedspråk –Planlegge fest i forb. med høytid  KRL –Samisk mattradisjon  flere andre fag (6 av 12 punkter)

11 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Eksempler på mulig tverr- /flerfaglighet 2:3 •7. klasse: –Mat som energikilde/byggemat.  naturfag –Bruke regning til å…  matematikk –Følge oppskrifter  norsk, naturfag –Prod.info. og reklame  samf.fag, KRL(?) –Velge/handle miljøbevisst  naturfag, samf.f. –Utvikle/lage/presentere produkt  tekn.design, norsk, fremmedspråk –Mat fra ulike kulturer  samf.fag, KRL, fremmedspråk –Samisk mat  flere ulike fag –Mat i naturen/naturen som ressurs  nat.fag, samf.f. (9 av 15 punkter)

12 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Eksempler på mulig tverr- /flerfaglighet 3:3 •10. klasse: –Forklare næringsstoffer i mat  naturfag –Dig. verktøy til å vurdere/sammenlikne  matematikk –Informere andre om kosth./livsstil.  norsk, samfunnsfag –Drøfte markedsføringsmetoder  samfunnsfag, KRL(?) –Vurdere og velge fra etiske og bærekraftige kriterier  naturfag, KRL –Utvikle/lage/prod.info for produkt  teknologi og design/entreprenørskap, norsk, fremmedspråk –Planlegge måltid i forb. med høytid/fest m/vertskapsrolle  KRL –Eks. på hvordan redskap, metoder og vaner har preget menneske og samfunn  samfunnsfag, teknologi og design (8 av 13 punkter)

13 Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Noen løse tanker •En rekke tema går igjen på flere årstrinn – spiralprinsippet er åpenbart •Praksisfeltet blir viktig. Bør praksisfeltet trekkes inn på høgskolen? •Sammenlikning av planene Mat og helse og Naturfag (http://eriks-food-ucation.blogspot.com)http://eriks-food-ucation.blogspot.com –Mat og helse: 18 av 39 kompetansemål kan behandles med utgangspunkt i naturfag –Naturfag: 34 av 129 kompetansemål kan behandles med utgangspunkt i mat og helse


Laste ned ppt "Erik Fooladi (HVO), læreplanseminar i Loen 21.03.06 Digital kompetanse i Mat og helse L06: «Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google