Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny patentert Bioreaktor for biologisk nedbrytning av husholdningsavfall, industri, landbruk, storkjøkken, slakteri, etc Andersen Biotech.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny patentert Bioreaktor for biologisk nedbrytning av husholdningsavfall, industri, landbruk, storkjøkken, slakteri, etc Andersen Biotech."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny patentert Bioreaktor for biologisk nedbrytning av husholdningsavfall, industri, landbruk, storkjøkken, slakteri, etc Andersen Biotech

2 En helt ny generasjon bioreaktorer
Produktet: En patentert ny og revolusjonerende prosesstank for anareob forråtning av biologisk avfall – lav kostnad og høyeffektiv. Produksjon: Andtek – v/Uno Andersen Bakgrunn og erfaring: - Mastergrad i kjemisk biologi - Bioingeniør v/Bioforsk - Agronom Landbruksmekaniker Salgsselskap: Andersen Biotech v/Egil Andersen - Mastergrader i økonomi og strategi - Spesialist i prosjektledelse og forretningsutvikling Vi søker nå kunder som vil være pionerer innen en helt ny generasjon reaktorer som gjør gjenvinning både lønnsomt og effektivt ved vesentlig høyere gassutbytte og lav investering. Komponentene i løsningen er delvis standardkomponenter, dels lisensiert produksjon i Norge. Andersen Biotech

3 Ny løsning vs. gml. teknologi
Andersen reaktoren Tradisjonell reaktor Gml vs. ny løsning Fra 10 – 18 % tørrstoff til ca 30% = mer volum i prosessen Fra 50-60% gassutbytte og opp til 100% gassutbytte Fra 8-20 dager i tank til 3-6 dager Uten bunnfallsproblematikk og tankrensing 50% lavere investeringsbehov = lavere totalkostnad Lønnsom i småskala, opptil 50 tonn uke pr reaktor-regulerbar Løsningen kan være mobil og lite plasskrevende Andersen Biotech

4 HVORDAN er dette mulig Hva er forskjellen mellom vår løsning og tradisjonelle løsninger
Bioavfallet kommer i kontakt med de stasjonære bakteriene på tankens indre overflate – nøkkelen er å dramatisk øke overflaten i vår løsning. Tradisjonell tankløsning blander løpende inn nytt avfall i en stor råtnetank. I vår løsning flyter avfall trinn for trinn og er tvunget til å passere alle komposteringstrinn før det kommer til siste kammer. I løsningen flyter avfallsmassen gjennom 5 råtnekammer med hver sin unike stasjonære bakteriekultur – noe som gir betydelig raskere og mer effektiv nedbrytning underveis. Ved at man har unike bakteriekulturer i kamrene og en patentert konstruksjon som gir stor bakterieoverflate går prosessen raskere. Prosess/mengde kan styres ved å regulere hastigheten til reaktoren, og man kan dermed også regulere om man ønsker mest hydrogen eller metan. Høyt tørrstoffnivå – mindre vannforbruk og tap av næringsstoffer – gir et mer høyverdig gjødsel / jordforbedringsprodukt. Teknologisk er løsningen genialt enkel og mobil i containerløsing – dermed lavere investeringskostand. Andersen Biotech

5 Prosessmodulen - prinsippskisse Prosesstanken som rommer 35 m³– med lagertanker og kvern Eksemplet nedenfor er bygget i en 40 fot mobil container, andre løsninger etter ønske. Fordeler ved at hele løsningen kan bygges inne i en 40 fot container: Modulene kommer ferdig montert til anleggsplass Lukket kretsløp, anaerob kompostering, ingen lukt Løsningen er modulær og kan seriekobles Lett utbyggbar for opp- eller nedskalering av behov. Plasseres enkelt på flatt og telefritt underlag Man kan sette opp mindre enheter flere steder for å redusere transport Ikke nødvendig med storskala for å få lønnsomhet Andersen Biotech

6 Systemet åpner for maksimal utnyttelse av organisk materiale
En reaktor håndterer inntil tonn pr. år / husholdninger pr. enhet. Tabellen viser gass/elproduksjon pr. reaktor basert på maksimalt energiuttak i form av gass og strøm. En reaktor basert på husholdningsavfall gir 4,4 Gwh gass pr. år. Produksjonskapasitet pr. enhet = 50 tonn per uke Substrat kWh/tonn tonn/uke kWh/uke tonn/år kWh/år Omregn El prod  brennverdi faktor  kWh/år Storfegjødsel 140 50 7000 2600 364000 2,5 145600 Svinegjødsel 180 9000 468000 187200 Hønsegjødsel 450 22500 Gras 810 40500 842400 Frukt- og grønnsakavfall 950 47500 988000 Matavfall fra husholdninger 1700 85000 Matavfall fra næring 2500 125000 Slakteriavfall 4800 240000 Rent karbohydrat/sukker 3900 195000 Proteiner 4900 245000 Fett 8500 425000 Andersen Biotech Kilde : Beregninger utført av SSB

7 Oppsummering av løsningen i forhold til eksisterende anlegg i markedet
Tradisjonell løsning med stasjonære råtnetanker og omrøring Vår løsning med fleksibel utbyggbare råtningsprosesstanker Investering er høy. Investering er relativt 50 % lavere enn tilsvarende anlegg Løsningen utvinner bare 50% av gasspotensialet i massen. Kilde: Bioforsk Vår løsning gir 100% utnyttelse av gasspotensialet – en dobling. Prosessen tar 8-12 dager. Optimalt er 12 dager for max uttak av gass. 3-6 dager. Prosessen gir mye høyere flateinnhold og riktig bakteriekultur. Løsningene krever stort anleggsområde og stasjonære anlegg. Løsningen er containerbasert og der man kan utvide i kjedekoblig etter behov og kan plasseres på frostfri grunn Løsningen krever øk. støtte for å være lønnsom eller høy pris fra kunden. Løsningen er bedriftsøkonomisk svært lønnsom Lav tørrstoff % - krever mye vann i oppløsningen. Vannet tar med mye av gjødselverdien. Høy tørrstoff %. Lite vann, tar mindre plass, mindre avfallsvann å håndtere, kan resirkuleres. Svært høy gjødselverdi. Andersen Biotech

8 Backup Diverse tilleggsinformasjon Andersen Biotech

9 Bioreaktorens prinsipper
GWh - En gigawattime er en million kilowattimer. Dette er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus. Ved bruk av 8 av våre reaktorer beregnet for innbyggere i Asker, vil man produsere 35,4 Gwh gass eller 14 GwH strøm , tilsvarende strømforbruket til 566 eneboliger. I anaerobe komposteringsprosesser er det mest vanlig med et tørrstoffinnhold fra %. Disse vanlige løsningene har bare en gassproduksjon på ca 50% av potensialet i massen. Høyt vanninnhold betyr at de krever mye plass og store tanker, høy investering, lav effekt, og mye avrenningsvann. Vi regner med en tørrstoffprosent på 30 % og gasspotensial opp mot 100%. Bruk av aktiv bakteriefilm er å utnytte naturens egne metoder. Det er i dag bygget mange ulike anlegg som utnytter bakterier til rensing av vann, kloakk samt nedbrytning av biologisk avfall. Patentet bygger på kjente og vitenskapelig dokumenterte anaerobe komposteringsprosesser, innen bruk av aktiv bakteriefilm. Bakteriene etableres i reaktorens ulike kamre, og blir stasjonære. Dette gjør at de biologiske prosessene settes raskere i gang når bakteriene kommer i kontakt med organisk masse. Reaktortankens indre overflate er grunnet en patentert konstruksjon på hele 340 m2 og kan plasseres i en 40 fots container, dette gir en meget raskt nedbrytning av biomasse. Vi har sagt at dette gir en prosess som tar 5 dager, men eksperimenter og lignende prinsipper i anlegg i Danmark viser at det er mulig å komme ned i 2 dager med denne teknologien. Konvensjonelle anlegg krever normalt 8-12 dager eller opp mot 21 dager. Andersen Biotech


Laste ned ppt "Ny patentert Bioreaktor for biologisk nedbrytning av husholdningsavfall, industri, landbruk, storkjøkken, slakteri, etc Andersen Biotech."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google