Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst
BIOGASS 11 – Ørland kultursenter Brekstad, 8. og 9. mars 2011 Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst Tormod Briseid, Bioforsk

2 Kort om hva jeg vil si litt om:
St.meld. nr. 39 ( ) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen – Satsing på Biogass Klimakur – en vurdering av kostnadene – kostnadseffektiviteten (små forbedringer gjør store forskjeller!) Hva kan gjøres - Kort om FoU-aktiviteter En kort oppsummering

3 Klimakur – et verktøy for valg av klimatiltak
Klimakur skal gi et bilde av kostnadene ved forskjellige klimatiltak i Norge. Klimakur er ikke innrettet mot produksjon av fornybar energi (vindkraft, bølgekraft, tidevann etc. er ikke en del av klimakur). Biogass er kun et tiltak for behandling av husdyrgjødsel – ikke et tiltak for å produsere fornybar energi (biogass er kun et biprodukt som kan selges til en annen sektor og gir en klimagevinst i denne ). Produksjon av fornybar el i Norge påvirker ikke det norske klimaregnskapet – null verdi (regnskapføres i de land som reduserer produksjon av el basert på kullkraft, f.eks. i Danmark ved økt/redusert import av fornybar el fra Norge). Klimakur er sektorinndelt – F.eks. vil produksjon av fornybart drivstoff (biogass) tilskrives redusert bruk av drivstoff i transportsektoren – ikke i sektoren biogassen produseres. Dette er viktige forutsetninger for å forstå hvordan myndighetene foretar sine kost/nytte analyser av klimatiltak

4 Utslippsreduksjoner (Klimakur)
Fig. 2 Grafisk framstilling av utslippsreduksjoner fordelt på hovedkategori av jordbrukstiltak (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)

5 Fig. 3 Kostnader og utslippsreduksjoner for tiltak i jordbrukssektoren (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)

6 Kostnadseffektivitet
Kostnadseffektiviteten beregnes som kostnader per klimagevinst, eller NOK per tonn CO2 ekvivalent redusert utslipp

7 Kostnader/inntekter ved de forskjellige biogasstiltakene (Klimakur 2020 Sektorrapport jordbruk)

8 Kostnadseffektivitet ved reduserte investeringskostnader og økt verdi på biogass

9 FoU-aktiviteter - Biogass
Biogass potensialstudier, Forbehandling av substrater Flere av forsøkene utføres som grunnleggende forskning om forbehandling av tungt nedbrytbare substrater, f.eks. med høyt innhold av lignocellulose vha. dampeksplosjon (bilde) og enzymbehandling for å øke biogassutbytte og gi gode restprodukter/ gjødselprodukter.

10 FoU-aktiviteter - Biogass
Reaktorstudier Gjør bl.a. forsøk med blandinger av fiskeensilasje, halm og storfegjødsel Finner optimale blandingsforhold Effekter av forskjellige belastninger Toleranse for hemmende stoffer. Mikrobiologiske undersøkelser

11 Fou- aktiviteter Biogass
6 m3 pilotanlegg

12 Dokumentasjon av fullskala-anlegg
Temperatur, gassproduksjon, metan-, karbondioksid-, hydrogensulfid-innhold, massestrøm av gjødsel og evt. annet materiale. Innsamling av gjødselprøver.

13 FoU-aktiviteter Biogass
Gjødslingsforsøk Undersøker gjødslingseffekt av produsert biorest, sammenligner med annen gjødsling – viktig dokumentasjon

14 Ved å: Lykkes med FoU rettet mot norske utfordringer – reduserte kostnader – bedre drift av anlegg (eks.: bedret isolasjon, forbehandling av substrater, bruk fiskeavfall etc.) Utnytte markedskreftene – reduserte kostnader (Nødvendig å få initiert utviklingen av et marked!!) Støtte våre entusiaster – de er utrolig viktige – OBS! kan brenne ut! Få byråkrater og politikere med på å tørre å satse. Vil vi lykkes!

15 Takk for oppmerksomheten
Ved å: Lykkes med FoU rettet mot norske utfordringer – reduserte kostnader – bedre drift av anlegg (eks.: bedret isolasjon, forbehandling av substrater, bruk fiskeavfall etc.) Utnytte markedskreftene – reduserte kostnader (Nødvendig å få initiert utviklingen av et marked!!) Støtte våre entusiaster – de er utrolig viktige – OBS! kan brenne ut! Få byråkrater og politikere med på å tørre å satse. Vil vi lykkes! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Biogass – kost/nytte – mulighetenes kunst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google