Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010 Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning: ca.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010 Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning: ca."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 V/ Knut Huseby

3 Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010 Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning: ca. 3.700.000,- Støtte fra Innovasjon Norge ca. 1.200.000,-

4 Tekniske data: • Fortank 130 m 3, mellomlager for kumøkk • Matavfallstank 55 m 3 • Reaktor 2 x 170 m 3 • Tekniskkonteiner med gjødselpumpe, luftventiler, fyrkjele, varmesystem og PLS - styringssystem.

5 Biogassanlegget på Tomb

6 Prosess: • Messofil gjæringsprosess på 37 grader. • 12 m 3 kumøkk og 2,4 m 3 matavfall i døgnet. Fordeles på 5 matinger i døgnet. • Omrøring 10 min hver time. • Oppholdstid i reaktoren ca. 22 dager. • Gassproduksjon ca.20 m 3 /h biogass.

7

8 Fortank med omrører

9 Energiproduksjon. • Biogassen brennes i fyrkjel for oppvarming av vann. • Biogassen har et metan innhold på ca. 62%. 1 m 3 biogass = 6 kwh • Gjennomsnittlig energiproduksjon fra fyrkjelen ca. 105 Kwh. • Nettoleveranse til oppvarming ca. 47000 kwh pr mnd.

10 Gassflamme

11 Tak over reaktoren

12 Teknisk konteiner

13 Styresystem

14 Drift av gårdsbiogassanlegg • Anlegget godkjennes av Mattilsynet i henhold til Biprodukt forordningen, det er også avhengig av hvilke andre produkter enn husdyrgjødsel som blandes inn i prosessen. • Anlegget bygge søkes kommunalt med godkjenning fra brannvesenet lokalt som melder til DSB. • Intern driftsinstruks, for driftspersonell.

15 SjekkpunktDagligUkentligMånedligVed behovÅrligAnsvarlig 1Notater om drift til loggbok om sjekkpunkterx Knut Huseby 2Vannlås rundt reaktorx ” 3Varmeproduksjonx ” 4Gassproduksjonx ” 5Automatikk og pumpingx ” 6Gassalarm i konteinerx ” 7 Kontroll av vanntrykk i fjernvarmeledningx ” 8 Låsing av port og dør i gjerdex ” 9 Nivå i reaktor visuelt x ” 10 Varedeklarasjon av hvert lass biomasse x ” 11 Sjekk av drenering/ lekkasje til grunn x ” 12 Kontroll av blandeforhold biomasse og kumøkk x ” 13 Rengjøring av fyrkjele for slagg xx” 14 Kontrollere hovedpumpe for møkk (bytte lameller) xx” 15 Uttak av TS, VS og pH prøver før reaktor og i reaktor xx” 16 Uttak av gjødsleprøver i sluttlager xx” 17 Skadedyravtale xx” 18 Kontroll av gjerde x” 19 El- tilsyn x” 20 Brann-tilsyn x” 21Avlesning av energimålerx X” Internkontroll for Biogassanlegget.

16 Læreplaner på Naturbruk • Foreslå tiltak for gjenbruk og flerbruk av ressurser i naturbaserte produksjoner • Foreslå miljøtiltak og energiøkonomiseringstiltak og vurdere alternative energikilder i landbruk og gartnernæring

17 Læreplaner på Naturbruk • Planlegge og gjennomføre tiltak for energiøkonomisering på gård og drøfte muligheter for bruk av fornybar energi • Elever skal kunne gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde.

18

19

20

21

22

23 Læreplaner for biogass • Tomb vgs. og Nuntorp (svensk naturgymnas) samarbeider gjennom Interreg prosjekt for å utarbeide læreplaner for biogass. • Læreplanene blir et oppslagsverk for lærere ved skolen som vil bruke dette i sine fag. • Læreplanene kan brukes for å bygge kurstilbud for bønder som drifter anlegg eller ønsker kompetanse om biogass.

24 Læreplaner for biogass • Læreplanene er delt inn i 10 moduler. • Eksempler på noen av modulene. – Modul 1, Introduksjon – Modul 2, Miljø – Modul 3, Økonomi – Modul 4, Biogassprosessen – Modul 5, Biogjødsel


Laste ned ppt "V/ Knut Huseby Fakta om anlegget: Anlegget ble bygget av Bio-waz og tatt i bruk høsten 2010 Totalkostnaden komplett anlegg med fjernvarmeledning: ca."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google