Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurranse og samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurranse og samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurranse og samarbeid
Landsmøte for Grafisk Bransjeforening Christine Meyer Konkurransetilsynet Radisson Bryggen 5. september 2014

2 Konkurransens herligheter
Konkurranse er et virkemiddel til at: Forbrukerne/kundene får velge mellom ulike tjenester og produkter Innovasjon, vekst og produktivitetsutvikling

3 Konkurranse er ikke alltid positivt sett med bedriftenes øyne
Bedrifter kan bli utkonkurrert I bransjer med godt fungerende konkurranse vil de mest produktive vokse og konkurrere ut de mindre produktive Bedrifter kan få lavere marginer Bedrifter vil alltid ha insentiver til å søke seg til lommer med lavere konkurranseintensitet

4 Konkurransetilsynets oppgaver
Håndheve forbud og inngrep Forebygge Konkurranse -skadelig adferd Påvirke myndighetene til å åpne for konkurranse

5 X §10 Ulovlig samarbeid §11 Dominans §16 Fusjoner §9e Påpekning Høring
Veiledning Markeds-undersøkelser Markeds- overvåkning/ reg. og opplysning Finans Telekom Transport Medier Bil Bygg og anlegg Miljø Kraft Olje, gass, drivstoff Landbruk og fisk Dagligvare Annen detalj- handel Andre markeder/ generelt X Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester

6 Konkurranseloven- et internasjonalt regelverk
Internasjonale konkurransemyndigheter Misbruk av dominans Ulovlig samarbeid Fusjonskontrollen Statsstøtteregelverket Håndheves av ESA Stor oppmerksomhet innad i EU

7 Fusjonskontrollen Markedets størrelse Antall aktører
Lokalt/regionalt Nasjonalt Internasjonalt Antall aktører Etableringsbarrierer Kjøpermakt Konkurranseskade veiet opp mot effektivitetsgevinster

8 Ulovlig samarbeid Eksempler: Deling av prisinformasjon
Deling av markeder Rotering av anbud

9 Anbudssamarbeid mellom taktekkere
Oppdrag for Forsvarsbygg Samarbeid mellom Icopal Tak og Fløysand Tak Icopal Tak lempningssøker Første lempning innvilget i Norge Icopal Tak 1,2 millioner (full lempning) Fløysand Tak Anbudssamarbeid om et oppdrag for Forsvarsbygg. Det interessante her er selvsagt at dette er den første lempningssøknaden som er blitt innvilget i Norge. Icopal Tak fikk bot på 1,2 millioner kroner, men fikk innvilget full lempning. Fløysand tak fikk gebyr på kroner. Dette er også en sak der vi valgte å frigi en del av bevismaterialet for å vise litt av tilsynets etterforskningsgrunnlag (se neste bilde)

10 «Denne e-posten kostet 350.000 kr»
«Denne e-posten kostet kr» er overskriften til en artikkel i bt.no da saken ble offentliggjort.

11 Asfaltsaken Anbudssamarbeid i Midt-Norge
Deltakerne i samarbeidet: NCC og Veidekke Lempingssøknad januar 2010 Geografisk markedsdeling Ulovlig utveksling av priser FØR NESTE SLIDE: Skal fortelle litt om overtredelsen i Trøndelag.

12 Prosjektsamarbeid Hovedregel er at det ikke er tillatt for faktiske og potensielle konkurrenter å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse Samarbeid mellom konkurrenter som av kompetanse- eller kapasitetsmessige grunner ikke kan inngi separate tilbud i en anbudskonkurranse, vil derimot kunne være tillatt Et samarbeid mellom to foretak der kun ett kan gjennomføre prosjektet alene må vurderes nærmere

13 A C B Bare a har tilstrekkelig kapasitet
Hvis a inngår i et samarbeid med b eller c vil det kunne hindre at b og c inngir et tilbud sammen Hvis a har eksklusivitetsavtale med b eller c vil det kunne hindre b eller c å være underlev

14 Bransjeforeninger Bransjeorganisasjoner har en viktig rolle som støttespillere til bedrifter og organisasjoner. Fremmer medlemmenes interesser Bidrar til forbedringer i kvalitet, helse, sikkerhet, miljømessige og tekniske standarder Overvåker nasjonal og internasjonal lovgivning og industriutvikling som kan påvirke medlemmenes virksomheter Fremmer etterlevelse av lover og regler Men….

15 Hva er lov og hva er ikke lov i regi av, eller innenfor rammen av en bransjeforening?
Veileder eller gir anbefalinger til medlemmene om faste priser, rabatter, prisstigning eller minimumspriser Distribuerer til medlemsbedriftene konkurransesensitiv informasjon innhentet fra medlemmene Utdanning Innhenting av informasjon Generell lobbyvirksomhet Juridisk rådgivning Vi må velge fremstillingsform: alt.1 er slik som i slide 7 her og alt.2 er slik som denne. Jeg heller litt mot at førstnevnte er hakket freshere, men… Denne sliden står dermed enn så lenge i den formen den er…

16 Krevende omstilling og konkurranse fremover
Teknologisk endring Internasjonal konkurranse


Laste ned ppt "Konkurranse og samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google