Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når samarbeid kommer på kant med loven Christine Meyer VBA 2012 Bergen 1. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når samarbeid kommer på kant med loven Christine Meyer VBA 2012 Bergen 1. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når samarbeid kommer på kant med loven Christine Meyer VBA 2012 Bergen 1. november

2 Det å utøve beskytte og ivareta konkurransen handler om å: • Få bedriftene til å konkurrere • Straffe bedriftene for ulovlig samarbeid og misbruk av dominerende stilling • Gripe inn i fusjoner • Fortelle hva konkurranseskadelig adferd er • Få bedriftene til å ta eierskap til konkurranseloven • Få bedriftene til å melde fra om eget og andres ulovlige samarbeid

3 •Gjør at vi får velge •Fører til •Lavere priser •Høyere kvalitet •Bedre produktutvalg •Tvinger bedriftene til å blikostnadseffektive og innovative Hva skjer når markeder åpnes for konkurranse?

4 Kampen mot kartellene i Norge 1900 20 40 60 80 2000 Lovendring i 1932, som åpnet adgang for å tvinge bedrifter til å danne karteller (!) Trustloven av 1926, men de facto intet forbud ” 60-forskriftene” formelt forbud mot hard core kartellene, men ingen håndheving Dispensasjoner for å danne karteller vurdert og løpende trukket tilbake fra 1980 Første kartellsak oversendt Økokrim i 1983 Ny lov i 2004 – EU harmonisert: Overtredelsesgebyr og mye høyere bøter + Lempningsprogram 1985 – 2004 Ca 35 saker oversendt påtalemyndigheten mange lands- og bransjeomfattende saker 4 4

5 Kartellregisteret

6 Hva skjer når aktører ikke lenger kan får lov å dele markedet - Et eksempel fra kartellregisteret: Bryggeriene

7 Hva skjer når markeder åpnes for konkurranse - Luftfart

8 Markeder som er åpnet for konkurranse - Kraft

9 Utvikling – tilbydere av teletjenester

10 Konkurransen i mobilmarkedet Vi betaler vesentlig mindre i dag enn i 2002 for mobilbruk 2002 = 100

11 Fare for overregulering? • Særnorsk reguleringsiver • Behov for gjennomgang av reguleringer som virker hemmende på konkurransen • Aktuell bransje: – Bygg og anlegg • Produktiviteten har falt med 20 prosent på 20 år

12 Hvorfor er det viktig å straffe ulovlige samarbeid? • Konkurransekriminalitet er simpelt tyveri • Internasjonale undersøkelser viser at kundene betaler 15-40 prosent mer for varene eller tjenestene

13 Konkurransekriminalitet - eksempel ABB/Siemens kartellet Begrensede bøter i forhold til gevinst –20 millioner kroner i bøter –55 millioner kroner i erstatning til 23 kraftselskap

14 Hva koster konkurranse- kriminalitet bedriftene? Bøter Erstatnings- ansvar Omdømmetap Forretnings- forbud Fengselsstraff Demotivasjon

15 Varsel om storgebyr for asfalt- samarbeid Omfattende samarbeid knyttet til asfaltlegging i Nord- og Sør- Trøndelag. Ett tilfelle av informasjonsutveksling i Møre og Romsdal. Varslet gebyr: • Veidekke: 270 millioner kroner • NCC: 165 millioner kroner Veidekke har søkt om lempning.

16 Asfaltsaken - Trondheim kommune - illustrasjon

17 Anbudssamarbeid mellom taktekkere • Oppdrag for Forsvarsbygg • Samarbeid mellom Icopal Tak og Fløysand Tak • Icopal Tak lempningssøker • Første lempning innvilget i Norge • Icopal Tak 1,2 millioner (full lempning) • Fløysand Tak 350.000

18 «Denne e-posten kostet 350.000 kr»

19 Anbudssamarbeid til Høyesterett To entreprenører fikk gebyr av tilsynet i 2009. Lagmannsretten reduserte gebyrene med 90 prosent – kom til at overtredelsen skjedde ved uaktsomhet. Konkurransetilsynet anket dommen. Høyesterett gav Konkurransetilsynet medhold

20 Anbudssamarbeid mellom drosjeselskap To drosjeselskap i Follo fikk i 2011 gebyr for ulovlig samarbeid i forbindelse med to anbudskonkurranser utlyst av Oslo universitetssykehus HF Partene har anket vedtaket Behandlet i Follo tingrett Dom ventes før jul

21 Veiledning om prosjektsamarbeid Den vanligste formen for prosjekt- samarbeid består i samarbeid mellom to eller flere foretak som genererer et felles tilbud/anbud. Prosjektsamarbeid mellom foretak som er faktiske eller potensielle konkurrenter i det samme markedet, vil kunne være i strid med § 10… Vurderingstemaet er i første rekke hvorvidt partene – uten samarbeidet - ville hatt en reell mulighet til å inngi separate bud på prosjektet. Fra Konkurransetilsynets utkast til veiledning om prosjektsamarbeid

22 Etterlevelse av konkurranseloven • Samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon NHO og hovedorganisasjonen Virke for å fremme kunnskap og etterlevelse av konkurranseloven • Samarbeid med Maskinentreprenørenes Landsforening om lempning

23 Kjennskap til lempningsordningen Ja, riktig svarJa, annet svarNei

24 Lempning • Et selskap som er involvert i kartellvirksomhet, men som bryter ut av det ulovlige samarbeidet og melder fra til Konkurransetilsynet, kan helt eller delvis slippe straff

25 Lempning • Hel lempning (amnesti) Et foretak kan gis hel lempning dersom det av eget tiltak er det første til å fremlegge bevis som er tilstrekkelig til å: – Få beslutning om bevissikring i forbindelse med en antatt overtredelse av konkurranseloven § 10, og Konkurransetilsynet på det tidspunkt opplysningene ble fremlagt ikke var i besittelse av tilstrekkelige bevis til å kunne kreve slik beslutning, eller – Bevise overtredelse av konkurranseloven § 10, og Konkurransetilsynet på det tidspunkt opplysningene ble fremlagt, ikke var i besittelse av tilstrekkelig bevis til å bevise slik overtredelse.

26 Lempning forts. • Det vil likevel ikke bli gitt hel lempning dersom foretaket: – Ikke samarbeider fullt ut under hele Konkurransetilsynets saksbehandling, herunder opplyser om alle de bevis som det kjenner til og besvarer en hver henvendelse fra Konkurransetilsynet i forbindelse med overtredelsen – Ikke opphører med deltakelsen i overtredelsen senest på det tidspunkt det fremlegger bevis, med mindre Konkurransetilsynet har anmodet om noe annet, og – Har søkt å tvinge andre foretak til å delta i overtredelsen

27 Gjennombrudd for lempningsinstituttet •Frem til 2009 var ordningen lite brukt •2010 mottok tilsynet hele seks søknader om lempning •3 lempningssøknader i 2011 •Flere av sakene som er under etterforskning, er resultat av lempningssøknader •Kjennskapen til lempningsordningen har økt betydelig blant advokater

28 Hold på hemmelighetene

29 Er vi på rett vei? • Jeg tror det, men det er andre som må bedømme • Vi kan alltid bli bedre og det å ha krevende advokater å bryne oss på hjelper godt på • Stort behov for noen som jobber for og beskytter konkurransen Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Når samarbeid kommer på kant med loven Christine Meyer VBA 2012 Bergen 1. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google