Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asle Bogen, 11.6.14 Orientering om skrotnisseprosjektet i Lenvik Plan og utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asle Bogen, 11.6.14 Orientering om skrotnisseprosjektet i Lenvik Plan og utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asle Bogen, 11.6.14 Orientering om skrotnisseprosjektet i Lenvik Plan og utvikling

2 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

3 Bakgrunnen for «skrotnisseprosjektene» i Troms Fylkesmannen i Troms (FM) inviterte kommunene til å gjennomføre innsamlings-/ miljøprosjekter («Skrotnisseprosjekter) i 2012, 2013 og 2014 En del av skjønnsmidlene hos FM er satt av til miljø / skrotnisseprosjekt Kommunene «kan løse» utfordringene gjennom jobbing i egen regi eller gjennom eventuelt samarbeide med andre. Eksempel på samarbeid mellom kommuner – prosjekt i regi av Sør Troms regionråd.

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

5 Skrotnisseprosjekt i Lenvik Lenvik kommune søkt om prosjektmidler i 2012. Kommunen fikk avslag på sin søknad. Lenvik kommune søkte om prosjektmidler i 2013. Kommunen fikk tilslag på prosjektmidler. Lenvik søkte om kr. 300 000,- i prosjektmidler, og fikk tilsagn om dette.

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Skrotnisseprosjekt i Lenvik Lenvik kommune søkt om prosjektmidler i 2012. Kommunen fikk avslag på sin søknad. Lenvik kommune søkte om prosjektmidler i 2013. Kommunen fikk tilslag på prosjektmidler. Lenvik søkte om kr. 300 000,- i prosjektmidler, og fikk tilsagn om dette. Det ble ikke satt i gang aktiviteter i regi av prosjektet i 2013

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hovedaktiviteter (1) - Informasjon Informasjon om miljø og forsøpling. Det tas sikte på å gi informasjon til kommunenes innbyggere og offentligheten gjennom aktuelle nettsider og på kommunens egen nettside. Blant annet vil mye av informasjonen klargjøre de godkjente mottaksordninger for avfall som eksisterer og klargjøre ansvar mht. å forhindre forurensing. Samarbeide med Senja avfall IKS og andre aktører. Dersom det finnes å være hensiktsmessig, vil det bli etablerte egen sosial-medie-gruppe som eks. facebook-gruppe.

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

9 Hovedaktiviteter (2) - Aksjoner Innsamling av bilvrak og jernskrap. Etablering av innsamlingsordninger sammen med godkjente mottak for bilvrak, jernskap mv. Det tilrettelegges for innsamling av bilvrak og annet jernskap sammen med grendeutvalg, bygdelag, bilvrakeiere og andre aktører. Innsamlingen planlegges og gjennomføres. Borttransport til godkjente mottak. Informasjon via kommunens nettside. Prioritering av boligområder og sentrale områder i kommunen med sikte på å få til et best mulig fysisk miljø. Det vil bli tatt tak i konkrete forsøplingsforhold som foreligger. Utprøving av tiltak sammen med politi og andre aktører og myndigheter.

10 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

11 Hovedaktiviteter (3) - Opplæring Samarbeide med skoleverk, lokale lag og foreninger mv. Fokus rettes i særlig grad mot virksomheter som bruker sentrumsområder, fjæreområder, og friluftsområder. Kartlegging av områder som brukes mye av allmennheten til friluftsformål. Ryddeaksjoner i fjæreområder, friluftsområder m.v. sammen med skoler, friluftsråd og andre interessegrupper.

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

13 Hovedaktiviteter (4) – Generelt Lenvik kommune tar ansvaret for fremdrift av prosjektet, innenfor de rammer som prosjektet har til rådighet. Når det gjelder finansieringsplanen, foreligger noen usikkerhetsfaktorer. Det kan foreligge andre finansieringskilder, eks. forurensingsgebyrer og betalingsordninger for jernskap. Disse er ikke nevnt i denne sammenheng.

14 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

15 Samarbeid med grendeutvalgene Lenvik kommune ønsker innsamlingsplasser for jernskrap ute i bygdene. Når klart definerte innsamlingsplasser er på plass, kan vi starte opp med organisering og gjennomføring av innsamlinger. I utgangspunktet ønsker vi å samarbeide med Senja Avfall KF om innsamlingen av jernskrap (og de øvrige avfallsfraksjonene) Innsamlingen er ønskelig i tidsrommet August – Oktober 2014.

16 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

17 Kostnadsoverslag

18 Sammen skaper vi tiltak og trivsel!

19 Finansering Egeninnsats kommuner, SA, skoler, grendeutvalg m.fl. Tilskudd fra FM.


Laste ned ppt "Asle Bogen, 11.6.14 Orientering om skrotnisseprosjektet i Lenvik Plan og utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google