Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roller og synsvinkler Bente Erlien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roller og synsvinkler Bente Erlien"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.internkommunikasjon.no Bente Erlien
Roller og synsvinkler Bente Erlien del 1 Ulike roller – ulik opplevelse Organisasjonskulturen sett utenfra

2 Kommunikasjonsroller
Ulike kommunikasjonsroller i en organisasjon: Toppleder, ledergruppe, ledere med personalansvar Faglige ledere og medarbeidere Tillitsvalgte Informasjonsansvarlige og -medarbeidere

3 Toppleder Virksomhetens ansikt utad
Kommuniserer oppover mot styret, eiere og oppdragsgiver Kommuniserer innad før og etter beslutninger Begrunner strategier og beslutninger (stor betydning for å motivere de som skal iverksette) Kommuniserer visjon og verdier både gjennom ord og handling

4 Ledergruppen Tar beslutninger og informerer om hvorfor
Fremstår som rollemodeller i ord og handling Kommuniserer direkte toveis med øvrige ledere (avhengig av organisasjonens størrelse) Gir informasjon (enveis) til alle ansatte, og bør også sørge for toveis kommunikasjon, slik at de kan lytte til synspunkter og signaler fra vanlige medarbeidere

5 Ledere med personalansvar
Omsette visjon, verdier og etiske retningslinjer til praktisk handling Informere om oppgaver, gi tilbakemelding, ros og korrigering Toveis kommunikasjon og aktiv lytting Kontinuerlig endring, utvikling og forbedring, ikke bare ved dramatisk omstilling

6 Alle med faglig lederansvar
Faglig kommunikasjon med kollegaer og samarbeidspartnere, internt og eksternt Kommunisere for å skape relasjoner, samarbeide, utøve og utvikle fagområdet Innhente og bearbeide informasjon, rapportere og evaluere

7 Alle medarbeidere Motta informasjon om arbeidet som skal utføres (mål, strategi, retningslinjer) Kommunisere med kollegaer og ledere for å utføre arbeidsoppgavene Kontakt med kunder, klienter, brukere etc. Ambassadører for virksomheten og motta spørsmål, reaksjoner og tilbakemelding Formidle reaksjoner utenfra tilbake til ledelsen

8 Tillitsvalgte Talsmenn for de ansatte overfor ledelsen
Mottar informasjon fra, og gir tilbakemelding til ledelsen på vegne av medarbeiderne Nyttige temperaturmålere for hvordan medarbeiderne opplever ledelsen og deres beslutninger Lytter mye til medarbeidere Lettere å ta opp en sak med en tillitsvalgt fremfor å gå direkte til ledelsen

9 Kommunikasjonsansvarlig
Tilrettelegge og planlegge slik at kommunikasjon blir et virkemiddel som bidrar til at virksomheten når sine mål Strategisk: Delta i virksomhetens ledelse, utvikle kommunikasjonsstrategi Taktisk: Utarbeide konkrete planer for hvordan kommunikasjonsstrategien skal gjennomføres Rådgivende: Gi råd for hvordan andre utøver sin kommunikasjonsrolle Operativ: Sette kommunikasjonsplanene ut i livet 

10 Planlegging og tilrettelegging
Vær tydelig på hvem som har ansvar for intern kommunikasjon Lederne har ansvar for kommunikasjon med sine medarbeidere Informasjonsfunksjonen: Tilrettelegge, bevisstgjøre, skape kanaler og arenaer, legge strategi og planer Skap struktur for intern kommunikasjon

11 Sett fra ulike vinkler Rolle og ståsted påvirker hvordan man tolker og oppfatter all intern informasjon Ny medarbeider som kommer utenfra ser kulturen med friske øyne – nyttig tilbakemelding Interne og eksterne medier fremstiller samme sak på ulike måte Medarbeidere tolker informasjonen de får

12 Handling og ord Kommunikasjon er mer enn ord
Ledere blir tolket og forstått både ut fra hva de sier, hva de ikke sier og hva de gjør Forventninger og tidligere erfaringer, roller og relasjoner påvirker også tolkningen Kjennskap til organisasjonens kultur og historie er nyttig for å kommunisere godt

13 Uformelle kanaler Formelle kanaler som møter og internavis er bare en liten del av kommunikasjonen Viktige kanaler og arenaer for uformell kommunikasjon er kantine, pauserom, korridorer og andre møteplasser. Vit om at mye kommunikasjon er uformell, utnytt sosial prat mellom medarbeidere som som en ressurs


Laste ned ppt "Roller og synsvinkler Bente Erlien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google