Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heiplanen Utarbeidet over flere år…. Plankartet Plankartet ble produsert for PDF-visning Det er hentet noe farge/utforming fra høringsdokumentet til Nasjonal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heiplanen Utarbeidet over flere år…. Plankartet Plankartet ble produsert for PDF-visning Det er hentet noe farge/utforming fra høringsdokumentet til Nasjonal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heiplanen Utarbeidet over flere år…

2 Plankartet Plankartet ble produsert for PDF-visning Det er hentet noe farge/utforming fra høringsdokumentet til Nasjonal produktspesifikasjon, noe fra opprinnelig kart samt fri fantasi produktspesifikasjonkart Bakgrunnskart – hva og hvordan? Ikke definert. Kart på hjemmesiderhjemmeside

3 Sonene i kartet Eksisterende verneområder Hensynsone Nasjonalt villreinområde Hensynsone villrein Hensynsone trekkområde Hensynsone bygdeutvikling Nummerering av trekkområder

4 Plandata til kommunene Sendt som SOSI-filer med beskrivelse av innhold og hvordan innholdet bør realiseres i en kommuneplan Valle kommune har utarbeidet utvalgs- og tegneregelfiler tilpasset Norkarts produkter SOSI-filene kan tas med til Sirdal for utdeling? Bør få inn Nasjonalarealplan-ID for hvert fylke (tosifret fylkesnummer+ planindentifikasjon) Fylkesnummer 09 Planid 201401 Klippet på kommune? Trenger innspill angående aktuell ID fra fylkene (har kanskje planer fra før)

5 Planteksten, plankartet og standarden Tilpasset realisering i kommuneplaner

6 Standarden og eksisterende data Hensynsoner finnes ikke i SOSI-standarden, skal benyttes RegionalArealSone Disse kan ikke overlappe (det kan hensynsoner i kommuneplanen) Skal være innenfor planområdet Noe i vegen for å klippe trekkområdene mot planområdet? Hvordan handtere overlappende arealsoner?

7

8 Nasjonal produktspesifikasjonproduktspesifikasjon Forslaget til spesifikasjon for tegneregler Altså ikke flate på trekkveger… Flater

9 Videre arbeid med standard og spesifikasjon Sosi-standard for fagområdet Regionalplan er oppdatert Det skal lages produktspesifikasjon for regionale planer med tilhørende tegneregler – mye er gjort. KMD ønsker å bruke Heiplanen i det videre arbeidet og ønsker vår medvirkning Kontaktperson hos KMD: Hilde Johansen Bakken Kontaktperson hos Kartverket: Berit Nortug Vi bør stille opp for å ivareta fylkekommunenes interesser Planen(e?) må uansett forvaltes fremover – også datagrunnlaget. Justeringer i kommunene – skal de tilbakeføres/ivaretas?

10 2.10 Felles retningslinjer

11 Oppsummering/Diskusjonsgrunnlag Plankart/database utarbeidet før standarden var på plass Planteksten omtaler hensynsoner – eksisterer ikke i SOSI- standarden for regionalplaner Data sendt til kommunene følger derfor ikke standard men det er i leveransen beskrevet hvordan dataene kan realiseres i KP i henhold til denne standarden Implementering av data i kommunenes løsninger  behov for bistand? Vegen videre mot gjeldende standard – skal vi gå den? KMD har tatt initiativ til videre arbeid med standard og spesifikasjoner – hvordan bidra på best mulig måte? Papirkartet

12 Takk for meg!


Laste ned ppt "Heiplanen Utarbeidet over flere år…. Plankartet Plankartet ble produsert for PDF-visning Det er hentet noe farge/utforming fra høringsdokumentet til Nasjonal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google