Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandal kommune Universell utforming i. Kommuneplanen 40% av nye boliger skal ha livsløpsstandard Behov for en mer utfyllende retningslinje.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandal kommune Universell utforming i. Kommuneplanen 40% av nye boliger skal ha livsløpsstandard Behov for en mer utfyllende retningslinje."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandal kommune Universell utforming i

2 Kommuneplanen 40% av nye boliger skal ha livsløpsstandard Behov for en mer utfyllende retningslinje

3 Retningslinje til universell utforming Det stilles krav om at minst 50 % av alle boenheter som bygges i Mandal kommune skal ha livsløpsstandard. Alle nye offentlige bygg skal ha universell utforming. Offentlige uteområder beregnet for fotgjengere og syklister skal ha universell utforming. Nye offentlige friområder skal utformes med tilfredsstillende atkomst for alle. Boenheter og tomter som skal ha livsløpsstandard må avmerkes i plankartet og tas inn som et eget punkt i reguleringsbestemmelsene.

4 Parkeringsvedtekter Boliger – det er krav til at det skal være universelt utformede parkeringsplasser til 25% av alle boenheter som er universelt utformet. Mer enn 5 parkeringsplasser: 5% av parkeringsplassene skal være universelt utformet, minimum 1 plass.

5 Eksempel fra planer

6 Reguleringsplan for Tregde § 7.4 Felles småbåthavn Det stilles krav til løsning for universell utforming.

7 3.3 Gang- og sykkelveg / 3.4 Gangveg og fortau Gang- og sykkelvei skal opparbeides med fast dekke. Spesiallagede ledelinjer for blinde og svaksynte skal etableres. Reguleringsplan for Løkka

8 Detaljplan for Udøy § 3.6 Universell utforming Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene i det enkelte byggetiltak, spesielt for hyttenummer 2, 3, 4 og 6. For disse hyttene skal det søkes å imøtekomme krav om universell utforming beskrevet i gjeldende veiledere, og etter ny plan- og bygningslov. § 7.3 Badeområde Badeområdet innerst i vika skal etableres etter dagens standard for universell utforming. Fritidsbebyggelse

9 Detaljplan for Udøy

10 Mobil heis for rullestol

11 Rossnes

12

13 Ulvsvika amfi

14

15 Baderampe

16 Rullestolmatte

17 Fjern 100 hindringer

18


Laste ned ppt "Mandal kommune Universell utforming i. Kommuneplanen 40% av nye boliger skal ha livsløpsstandard Behov for en mer utfyllende retningslinje."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google