Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Ny pbl og nye krav til digitale planer Kathrine Falch.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Ny pbl og nye krav til digitale planer Kathrine Falch."— Utskrift av presentasjonen:

1 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Ny pbl og nye krav til digitale planer Kathrine Falch

2 www.plandata.no

3 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET www.statkart.nowww.statkart.no (Velg sosi, velg arbeidsgruppe, velg plan AG9)

4 Andre dokumenter http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan- _og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id=570324

5 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET SOSI Tegneregler

6 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hvilken sosi-versjon skal jeg bruke nå og hvor lenge?

7 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Sosi for plan • 01.01.2006 = sosi 4.0 • 01.07.2009 =sosi 4.1 plan • 01.04.2010 = sosi 4.2 plan • 01.01.2011 = sosi 4.3 plan • 01.01.2012 = sosi 4.4 plan

8 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Samme hovedformål i kommuneplan og reguleringsplan

9 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

10

11 Plankart med flere kartutsnitt bør presenteres slik:  Hele planområdet + utsnitt i annen målestokk  Planområdet delt opp av geometriske årsaker for å utnytte arkformatet.  Flere vertikalnivå vist som utsnitt på samme plankart eller separate plankart. Lesbart

12 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Vertikalnivå 1 = under grunnen 2 = på grunnen/vannoverflate 3 = over grunnen 4 = på bunnen 5 = i vannsøylen

13

14 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Vertikalsnitt Bakkenivå Vertikal nivå 1 = under bakken Vertikal nivå 2 = fysisk på grunnen el. Kontakt med grunnens overflate Vertikal nivå 3 = lokk

15 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

16 Avgrensningen til de ulike vertikalnivåene  Vertikalnivå 1 = under grunnen  Vertikalnivå 2 = på grunnen/vannoverflate  Vertikalnivå 3 = over grunnen  Vertikalnivå 4 = på bunnen  Vertikalnivå 5 = i vannsøylen

17 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lag innen vertikalnivå  Vertikalnivåene kan ha et ubegrenset antall lag. Avløpsanlegg P-plass Tunnel Vertikal nivå 1 Bolig Vertikal nivå 2 Bakke

18 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Områder men innsigelse til kommuneplanens arealdel LNFR H2 Kommuneplan uten innsigelse Unntatt pga. innsigelse LNFR Kommuneplan med innsigelse

19 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Områder hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde..OBJTYPE KpDetaljeringSone..KPDETALJERING 910

20 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kulturminner – Rune  Rune-R i basiskartet.  Kan bruke omsynssone der det er hensiktsmessig

21 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Påskrifter/teksting  Arealformål med evt. feltbetegnelse  Grad av utnyttelse (min./maks, koteangivelser)  Målsetting av avstander fra senterlinje til formålgrense, byggegrense m.m.  Kurveradier

22 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Område navn og feltnavn Inntil 20 tegn og bør være på formen:

23 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Eierform – ikke påkrevd i kommuneplan o = Offentlig f = Felles a = Annen/(privat) o_Undervisning f_P1 a_Hotell f_P2

24 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

25 Navning av hensynssoner

26 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Fremstilling av strandsone, vanndel og landdel - to måter å vise dette på Sjø og land: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 6001 + strandlinje sjø A Sjø: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 6001, i sjø. Land: F.eks. Grønnstruktur, 3001, eller LNF, 5001 B

27 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Endring av en del koder i reguleringsplaner  Naust flyttes fra ”Friluftsområder” til ”Andre typer bebyggelse”. Ny kode: 1589  En del kombinerte formål går ut. To nye kommer inn:

28 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Bruk av byggesirkler i LNF-områder Byggegrense, 1211 (juridisk linje) LNF med spredt hyttebygging

29 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

30 Trykk på for å kjøre sosi-kontroll. Velg produktgruppe og produkt.

31 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kontroll av planer – mot produktspesifikasjon Legg til informasjon (bruk textpad f.eks.) i hodet på planen. Kommuneplan:..INNHOLD...PRODUKTSPEK PRS_Kommuneplan_421 4.21 * PBL_Arealplan ”Kommuneplanens arealdel” Reguleringsplan:..INNHOLD...PRODUKTSPEK PRS_Regplan_421 4.21 * PBL_Arealplan Reguleringsplaner (Teksten finner dere i prodspes. 3.1 og 3.2)

32 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Statens kartverk og plan - 2011  Digitalt planregisterprosjekt Mål – alle kommunene i Hordaland skal ha et full digitalt planregister www.statkart.no/bergen  Geodataplan 2011-2015

33 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lokale kartdager 9-10 februar 2011 Voss Plan, Ros, Klima

34 KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Spørsmål? God jul


Laste ned ppt "KARTDATA TIL NYTTE FOR SAMFUNNET STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Ny pbl og nye krav til digitale planer Kathrine Falch."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google