Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELISE NORDSKAG RÅDGIVER AREAL OG PLAN BYKLE KOMMUNE Planomtale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELISE NORDSKAG RÅDGIVER AREAL OG PLAN BYKLE KOMMUNE Planomtale."— Utskrift av presentasjonen:

1 ELISE NORDSKAG RÅDGIVER AREAL OG PLAN BYKLE KOMMUNE Planomtale

2 Litt om planarbeid i Bykle 107 gjeldende planer i kommunen Mange planer inne til behandling Aktive saker pr november 2010 = 34

3 Planomtale i PBL 2008 § 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.

4 Planomtale i PBL 2008 For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn.

5 Interne krav til en planomtale Beskrivelse av dagens forhold Beskrivelse av formål med planen og konsekvenser ved realisering Redegjørelse for reguleringsmessige forhold Utenom kommer krav til både plankart og bestemmelser.

6 Eksempel på innholdsfortegnelse

7 Beskrivelse av dagens forhold Beskrivelse og avgrensing av planområdet Størrelse Eierforhold Grunnforhold Topografi Vegetasjon Eksisterende bebyggelse Kulturminner

8 Grunnforhold og vegetasjon

9 Konsekvenser av planen Formål med planen Forhold til barn og unge Spesielle miljøforhold Kulturminner Forhold til trafikk og tilkomst Sjekkliste for risiko og sårbarhet

10 Risiko og sårbarhet

11 Reguleringsmessige forhold Forhold til overordnet plan  Både bestemmelser og plankart  Forhold til sti og løypeplan Reguleringsstatus i planområdet  Eventuelt tilstøtende areal Eventuelle avvik fra overordnet plan  Disse må beskrives og begrunnes Avviker planen fra kommuneplanen skal det utarbeides konsekvensutredning. Dette avklares i oppstartskonferansen.

12 Forhold til overordnet plan

13 Avvik frå overordna plan


Laste ned ppt "ELISE NORDSKAG RÅDGIVER AREAL OG PLAN BYKLE KOMMUNE Planomtale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google