Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering og arkitektur. SSP 2008 Av programleder Standardiserings- og samordningsprogrammet Avdelingssjef Bjarte Aksnes, KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering og arkitektur. SSP 2008 Av programleder Standardiserings- og samordningsprogrammet Avdelingssjef Bjarte Aksnes, KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering og arkitektur

2 SSP 2008 Av programleder Standardiserings- og samordningsprogrammet Avdelingssjef Bjarte Aksnes, KITH

3 Standardisering og arkitektur I 2008 har fokuset vært: Utbredelse av etablerte standarder gjennom Meldingsløftet: Pilotering og utvikling hos de aktørene som ikke har gjort dette enda Test og godkjenning av leverandører og HF Utbredelse: Støtte og veiledning i regionale og lokale ”utrullingsprosjekter” Revisjon og forbedringer av meldingsdokumentasjonen (oppdatert informasjon på web) E-resept (bistand til programkontoret) Driftstiltak Nasjonal koordinering Informasjonsspredning Internasjonalt standardiseringsarbeid

4 Standardisering og arkitektur Tallenes tale i 2008 (2007)! Innkomne tester: 62 (33) Godkjenninger: 46 (17) Meldingshjelp: 235 (236) Nye akseptansetester: 6 (4 PLO, 2 rekvisisjonsmeld.) Testutvalg: 21 (15) Meldingsutvalg: 34 (34) Visningsfiler: 12 (2) Med de samme ressursene som i fjor! Forventer økende behov neste år.

5 Standardisering og arkitektur Meldingsløftet – KITHs bidrag Forslag til aktuelle meldinger (og datoer) Innsamling av status fra leverandører og HF Møter/kontakt med leverandører, HF/RHF m.fl Klargjøring av meldingsspesifikasjoner Utarbeiding av testmateriale Godkjenning av løsninger (fra leverandører) Testing av kommunikasjonsløsninger (ebXML) Planlegging av forløpstesting Bidra til avklaringer ift. bruk av Deltagelse i ressursgruppe, PL-gruppe, styringsgruppe, Adressekatalog-gr. ++

6 Standardisering og arkitektur EPJ-standarden Ble ferdigstillt i 2001 Formål: standarden skal bidra til å sikre at opplysningene i EPJ kan bevares på tvers av teknologiske generasjonsskifter og at bruken av journalopplysningene kan skje i tråd med gjeldende bestemmelser i lov og i medhold av lov Les Del 1: Introduksjon til standarden KITH R05/05

7 Standardisering og arkitektur Hvorfor revisjon? Den utviklingen som har skjedd innenfor helsevesenet etter at standarden ble publisert, har gjort det nødvendig å foreta en revidering av standarden Justeringer i tråd med endringene i helsevesenet Retting av påviste feil Bedre tilgjenglighet ved å splitten den i 6 selvstendige deler Ny introduksjonsdel (del 1) Flere eksempler og mer forklarende tekst Videre er informasjonsmodellene omarbeidet i henhold til gjeldende metode for dokumentasjon slike Oversikt over endrede krav i slutten av hver del

8 Standardisering og arkitektur Om EPJ-standarden Standarden skal bidra til å sikre at opplysninger i EPJ håndteres korrekt og kan bevares på tvers av teknologiske generasjonsskifter. For å ivareta dette har standarden spesiell fokus på følgende hovedområder: Spesifikasjon av hensiktsmessige mekanismer for tilgangsstyring som støtter opp om alle relevante bestemmelser i lov eller i medhold av lov. (Se del 2.) Spesifikasjon av grunnleggende mekanismer for redigering, retting og sletting av innhold i EPJ som skal gjøre det mulig å etterleve helsepersonellovens bestemmelser. (Se del 2.) Spesifikasjon av en grunnleggende, generell journalarkitektur som gir mulighet for en mer fleksibel bruk av pasientjournalen. Merk at dette kun innebærer å spesifisere generelle mekanismer, attributter mv. som er nødvendige for å kunne registrere, strukturere, gjenbruke og revidere innholdet i EPJ. (Se del 3 og 4.) Spesifikasjon av hvordan standardiserte kodeverk og klassifikasjonssystemer skal integreres i den elektroniske pasientjournalen. (Se del 3.) Spesifikasjon av et format for avlevering av elektroniske pasientjournaler til arkivdepot. (Se del 5.)

9 Standardisering og arkitektur EPJ-standarden Del 1: Introduksjon til EPJ standard Del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold Del 4: Personer, organisasjon mv. Del 5: Arkivering (ikke laget) Del 6: Generelle funksjonelle krav Finnes under KITH publikasjoner KITH R05/05-10/05!!


Laste ned ppt "Standardisering og arkitektur. SSP 2008 Av programleder Standardiserings- og samordningsprogrammet Avdelingssjef Bjarte Aksnes, KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google