Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Del-prosjekt BAS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Del-prosjekt BAS."— Utskrift av presentasjonen:

1 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Del-prosjekt BAS

2 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO USIT ved UiO

3 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO FEIDE

4 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO BAS-prosjektet Sørge for at institusjonene får kunnskap om BAS og veiledning i det å etablere ett BAS ved institusjonen. Informere om behovet for maksimalt en BAS ved den enkelte institusjonen og hvordan denne henger sammen med institusjonens personal- og studentregister. Definere en kravspesifikasjon for BAS i FEDIE som institusjoner kan utvikle sin egen BAS innenfor. Med kravspesifikasjon menes her primært en definisjon av et BAS sin datautveksling mot institusjonens øvrige administrative systemer og autentiseringstjeneren (AT). Fastsette et sett med skjema som en AT skal støtte og som må populeres av en BAS. Tilby en fri og gratis (GPL-lisensiert) BAS bygget på UREG2000, UiO sin BAS, som følger kravspesifikasjonen for BAS i FEIDE.

5 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 1 Spesifisere krav til datakvalitet og hvilke data som skal hentes fra institusjonens personalsystem og studentregister av informasjon om aktive personer knyttet til institusjonen. Herunder ligger også: –en felles definisjon av hva 'aktiv' (student, ansatt, EVU- student mfl) skal være. –en mulighet for å populere de nevnte systemer med informasjon fra BAS (brukernavn, mailadresse mm).

6 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 2 Etablere mekanismer i BAS for administrasjon av nødvendige data om personer som hverken finnes i institusjonens øvrige administrative systemer, eller i tilsvarende systemer ved noen annen FEIDE- institusjon, men som institusjonen allikevel her knyttet til seg og ønsker å gi rettigheter.

7 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 3 Definere attributter knyttet til personer, brukere og grupper i en BAS. Dette gjøres ved å etablere en tverr-institusjonell gruppe som gjennom et par samlinger definerer en attributtmengde og ekseplifiserer attributtverdier og bruk av disse.

8 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 4 For å prøve ut BAS teknologi i praksis for studenter, skal HIOF i samarbeid med USIT gjennomføre en pilot der Høyskolen i Østfold (HIOF) benytter UREG2000 som BAS. Avsluttes med at systemet tas i bruk i produksjon fra høsten 2002. Arbeidet medfører at man lager en modul for datautveksling (basert på XML) med HIOF sitt studentregister (de kjører MSTAS). Henger litt på aktivitet 5, og lite kjenskap til MSTAS ved USIT.

9 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 5 Som en tillegs løsning til den som er beskrevet under siste foil skal man integrere Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO) og Norges Musikk- høyskole (NMH) inn i UiO sin BAS, bla for å kunne utstede adgangskort og studiekort ved disse skolene, og for å teste ut autentisering via Radius (for studentbyene tilhørende SiO). Vi utsteder kort nå, og håper at det andre er på plass om ikke lenge. Er avhengig av en formell avtale (igjen).

10 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 6 USIT skal tilpasse og "pakke inn" UREG2000 som et produkt (GPL-lisensieres) for levering til institusjoner i sektoren slik at de som ønsker det kan ta dette i bruk som sin BAS fra høsten 2002.

11 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 7 Erfaringer med "selvlagde" eksisterende brukeradministrative systemer fra (mindre) institusjoner skal ved oppsøkende virksomhet samles og bearbeides. En BAS-brukergruppe for utveksling av informasjon til selvhjelp skal opprettes. Det skal gjennomføres minst en fysisk samling av BAS-brukerggruppen. Er ikke dette et første forsøk på å etablere en brukergruppe

12 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 8 Når et Lønn/Personalsystem (LPS) er valgt og satt i drift for Høyskolesektoren, må BAS også benyttes for disse ansatte. Prosjektet skal forberede for dette, og vil definere en synkronisering mot LPS-en basert på XML. Her er det av interesse å se på det arbeidet som IMS har gjordt knyttet til IMS Enterprise og IMS Learner Information Packaging.

13 © SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Beskrivelse 9 Informere om delprosjektets aktiviteter nasjonalt, samt skaffe seg en oversikt over hva andre gjør på dette området internasjonalt. Mao. Gjøre det vi gjør i dag


Laste ned ppt "© SYSTEM- OG DRIFTSSEKSJONEN, USIT UNIVERSITETET I OSLO Del-prosjekt BAS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google