Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet UML-modeller Lese og forstå UML-modeller

2 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet UML oUnified Modelling Language oStandard modelleringsspråk for systemutvikling i IT-verdenen oUML er det språket vi bruker for å beskrive fagområdene I SOSI objektkatalog oGir oss en presis beskrivelse av hvordan et datasett skal se ut oBeskriver geografisk informasjon forståelig for både menneske og maskin oHele SOSI generell objektkatalog er beskrevet i UML

3 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Presis beskrivelse av verden Virkelige verden Konseptuell modell System Menneske..OBJTYPE Veg..KVALITET VERIFISERINGSDATO NØH KP 1..NØH KP 1 Data

4 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Ulike elementer i en UML-modell oObjekttyper oEgenskaper omultiplisitet på egenskaper oenumeration (møtedag) okodeliste (produsent) odatatype (adresse) obasale datatyper (real,heltall) oForhold oassosiasjoner (rollenavn,multiplisitet) oaggregering okomposisjon ogeneralisering oNote

5 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Typer av “bokser” Objekttype > “Verdiholdere” eller SOSI- gruppeelementer > Liste over mulige verdier for en egenskap

6 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet En objekttype beskriver en klasse objekter med like egenskaper område 0,0 1,0 0,1 1,1 etableringsdato ” ” hovedteig ”Ja” matrikkelnummer område 1,1 2,0 0,2 2,2 etableringsdato ” ” hovedteig ”Nei” matrikkelnummer område 2,2 3,0 0,3 3,3 etableringsdato ” ” hovedteig ”Nei” matrikkelnummer Objekter er forekomster eller instanser av en objekttype Objekttype Objekter

7 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Egenskaper beskrives som følgende onavnet på egenskapen oVerdidomenet til egenskapen (datatype) oTypiske verdidomener er oGeometri (Flate, Kurve, Punkt) oTekst,tall (CharacterString,Integer, Real) oKodelister eller brukerdefinerte datatyper område av type Flate (geometri) posisjon av type Punkt (geometri) reguleringsformål av type RegformRestriksjon (kodeliste) feltbetegnelse av type CharacterString (tekst) vertikalnivå av type Vertikalniå (kodeliste)

8 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Samme objekttype i SOSI-formatet.OBJDEF..OBJTYPE RbRestriksjonsområde..REGFORM H3..FELTNAVN T20..VERTNIV H1.FLATE..OBJTYPE RbRestriksjonsområde..REGFORM421..FELTNAVN ”FELT A”..VERTNIV 2

9 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Forhold mellom objekttyper oAssosiasjoner beskriver sammenhengen objekter seg i mellom Restriksjonsområde må tilhøre en kommuneplan og eksisterer ikke uten denne. En kommuneplan kan ha flere tilhørende områder med arealbruksrestriksjoner.

10 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Forhold 2: Spesialisering/generalisering.OBJTYPE Bil..passasjerer 4..merke ”Volvo”.OBJTYPE Tog..passasjerer 60..merke ”GMB Type 71” oEn objekttype er en spesialisering av en annen

11 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Vår bruk av UML oBeskrive SOSI generell objektkatalog oFagområdene (pakker) oObjekttypene og forholdet de imellom oObjekttypenes egenskaper oEgenskapenes verdidomener oDatatyper okodelister Pakke

12 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Fagområdene avhenger noen ganger av andre fagområder Avhengighet

13 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet UML-modellene i SOSI 4.0 har en tekstlig versjon (beskrivelse)

14 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet

15 Oppsummering UML-modellene gir oss: opresis beskrivelse av fagområdene i SOSI generell objektkatalog opresis beskrivelse av hvordan et datasett skal se ut obeskriver geografisk informasjon forståelig for både menneske og maskin oautomatisk generering av implementasjon -> GML skjema

16 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet Mer om UML? o Retningslinjer for modellering o Hvordan modellere geografisk informasjon o modellering.pdf modellering.pdf o Verktøy o o Spesifikasjoner o


Laste ned ppt "SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google