Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller."— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller

2 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML oUnified Modelling Language oStandard modelleringsspråk for systemutvikling i IT-verdenen oUML er det språket vi bruker for å beskrive fagområdene I SOSI objektkatalog oGir oss en presis beskrivelse av hvordan et datasett skal se ut oBeskriver geografisk informasjon forståelig for både menneske og maskin oHele SOSI generell objektkatalog er beskrevet i UML

3 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Presis beskrivelse av verden Virkelige verden Konseptuell modell System Menneske..OBJTYPE Veg..KVALITET 24 26..VERIFISERINGSDATO 20060507..NØH 461465 245862 6474...KP 1..NØH 461934 245618 6499...KP 1 Data

4 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Ulike elementer i en UML-modell oObjekttyper oEgenskaper omultiplisitet på egenskaper oenumeration (møtedag) okodeliste (produsent) odatatype (adresse) obasale datatyper (real,heltall) oForhold oassosiasjoner (rollenavn,multiplisitet) oaggregering okomposisjon ogeneralisering oNote

5 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Typer av “bokser” Objekttype > “Verdiholdere” eller SOSI- gruppeelementer > Liste over mulige verdier for en egenskap

6 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 En objekttype beskriver en klasse objekter med like egenskaper område 0,0 1,0 0,1 1,1 etableringsdato ”23.06.1995” hovedteig ”Ja” matrikkelnummer 0121 163 154 område 1,1 2,0 0,2 2,2 etableringsdato ”12.02.2001” hovedteig ”Nei” matrikkelnummer 0230 131 232 område 2,2 3,0 0,3 3,3 etableringsdato ”31.07.1983” hovedteig ”Nei” matrikkelnummer 0174 211 201 Objekter er forekomster eller instanser av en objekttype Objekttype Objekter

7 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Egenskaper beskrives som følgende onavnet på egenskapen oVerdidomenet til egenskapen (datatype) oTypiske verdidomener er oGeometri (Flate, Kurve, Punkt) oTekst,tall (CharacterString,Integer, Real) oKodelister eller brukerdefinerte datatyper område av type Flate (geometri) posisjon av type Punkt (geometri) reguleringsformål av type RegformRestriksjon (kodeliste) feltbetegnelse av type CharacterString (tekst) vertikalnivå av type Vertikalniå (kodeliste)

8 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Samme objekttype i SOSI-formatet.OBJDEF..OBJTYPE RbRestriksjonsområde..REGFORM H3..FELTNAVN T20..VERTNIV H1.FLATE..OBJTYPE RbRestriksjonsområde..REGFORM421..FELTNAVN ”FELT A”..VERTNIV 2

9 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Forhold mellom objekttyper oAssosiasjoner beskriver sammenhengen objekter seg i mellom Restriksjonsområde må tilhøre en kommuneplan og eksisterer ikke uten denne. En kommuneplan kan ha flere tilhørende områder med arealbruksrestriksjoner.

10 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Forhold 2: Spesialisering/generalisering.OBJTYPE Bil..passasjerer 4..merke ”Volvo”.OBJTYPE Tog..passasjerer 60..merke ”GMB Type 71” oEn objekttype er en spesialisering av en annen

11 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Vår bruk av UML oBeskrive SOSI generell objektkatalog oFagområdene (pakker) oObjekttypene og forholdet de imellom oObjekttypenes egenskaper oEgenskapenes verdidomener oDatatyper okodelister Pakke

12 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Fagområdene avhenger noen ganger av andre fagområder Avhengighet

13 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modellene i SOSI 4.0 har en tekstlig versjon (beskrivelse)

14 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09

15 Oppsummering UML-modellene gir oss: opresis beskrivelse av fagområdene i SOSI generell objektkatalog opresis beskrivelse av hvordan et datasett skal se ut obeskriver geografisk informasjon forståelig for både menneske og maskin oautomatisk generering av implementasjon -> GML skjema

16 SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 Mer om UML? o Retningslinjer for modellering o Hvordan modellere geografisk informasjon o http://www.statkart.no/sosi/PDF/del1_6_Retningslinjer_for_ modellering.pdf http://www.statkart.no/sosi/PDF/del1_6_Retningslinjer_for_ modellering.pdf o Verktøy o http://www.uml-forum.com/tools.htmhttp://www.uml-forum.com/tools.htm o Spesifikasjoner o www.omg.org/UML


Laste ned ppt "SOSI grunnkurs UML-modellering - SOSI-sekretariatet 2009-10-09 UML-modeller Lese og forstå UML-modeller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google