Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøte i Medisinsk teknisk forening 24-25 april 2006 Stavanger Rådgiver Bård Skage Informasjon fra Nasjonal kompetansegruppe for behandlingshjelpemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøte i Medisinsk teknisk forening 24-25 april 2006 Stavanger Rådgiver Bård Skage Informasjon fra Nasjonal kompetansegruppe for behandlingshjelpemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøte i Medisinsk teknisk forening 24-25 april 2006 Stavanger Rådgiver Bård Skage Informasjon fra Nasjonal kompetansegruppe for behandlingshjelpemidler

2 Innhold: Funksjon Aktiviteter Avklaringer Kostnader

3 Funksjon: God forvaltning mellom flere offentlige instanser og internt i helseregionene/helseforetakene. Oppgaver: – retningslinjer √ – organisering og rutiner => god faglig praksis √ – kontakt og dialog med Helsedepartementet (HOD) og Rikstrygdeverket (RTV) om praktiske rutiner og spørsmål. – medvirke til å utvikle systemer for vurdering av nye behandlingshjelpemidler – kostnadseffektiv forvaltning Rollene til Nasjonal kompetansegruppe for behandlingshjelpemidler og til MTF – Behandlingshjelpemidler vil derfor være forskjellige.

4 Aktiviteter: 9 møter – 5 i 2004, 2 i 2005 og 2 hittil i 2006 65 saker derav 7 orienterings-/oppfølgings-/ eventueltsaker med til sammen 28 punkter 2 rapporter til styringsgruppa (fagdirektørkollegiet) (14.06.04 og 15.09.05) Forslaget til retningslinjer godkjent av styringsgruppa den 17.10.05. 2 møter med Helsedepartementet (23.04.04 og 28.03.06) Og mye annet!!

5 Avklaringer: Brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet den 21.04.06 etter godkjenning fra samtlige fagdirektører med anmodning om at følgende behov avklares: 1. Det første er av kortsiktig art og omfatter blant annet: – opprydding i forhold til dekking av kostnader til produkter der det ikke er klart hvem som har finansieringsansvaret – avklaring av hva retten til nødvendig helsehjelp innebærer i forhold til fysisk og praktisk tilrettelegging i hjemmet til pasientene som benytter behandlingshjelpemidler – hvilke krav de regionale helseforetakene kan stille til pasientene ved utlån av behandlingshjelpemidler, herunder forsikringsordninger

6 2.Det andre er av mer langsiktig art og omfatter blant annet: – bistand til vurdering av nye og utfasing av eksisterende (behandlings)hjelpemidler medisinske metodevurderinger utvikling av beste medisinske praksis – sekretariats- og fagrådsfunksjon, blant annet i forhold til håndtering av enkeltsaker ”I tilknytning til de mer langsiktige utviklingsbehovene innen området behandlingshjelpemidler, kan det kommenteres at Sosial- og helsedirektoratet tidligere er bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å gi slik bistand. På vegne av samtlige regionale helseforetak representert ved fagdirektørene, bes det med dette om at Helse- og omsorgsdepartementet tar initiativ til et prosjekt slik at ovennevnte avklaringer snart kan skje.”

7 Kostnader (1): Datagrunnlag Manglende opplysninger om aktivitet og ressursbruk for området behandlingshjelpemidler i motsetning til annen spesialisthelsetjeneste (SAMDATA-opplysninger om DRG- produksjon, årsverk, senger osv.) Innsamling av grunnlagsdata: – Kostnadsutvikling 2003-2005 – Utvikling i pasientgrunnlaget (søknader, totalt, nye, diagnoser/grupper) Felles kontoplan Kostnad pr. pasient (KPP) for å utvikle et likeverdig og sammenlignbart tjenestetilbud for hjemmebasert behandling

8 Kostnader (2): Styring Intern kostnadsbelastning i helseforetakene slik at ”bestiller” også må betale, og behandlingshjelpemiddelenhetene bare har ansvaret for innkjøp, utlevering og service av utstyr? ”Inhousing” av varer og tjenester, for eksempel forbruksmateriell. Andre tiltak for å bedre kostnadsstyringen? Endret finansieringssystem (DRG…)?

9 Kostnader (3): Utviklingen… I 2005 var andelen av basisbevilgningene til de regionale helseforetakenes for å ivareta ansvaret for behandlingshjelpemidler (inklusive insulin og prisstigning) verdt 293 millioner kroner (”budsjett”) I Helse Midt-Norge var ”budsjettet” 38 millioner, resultatet 66 millioner og avviket dermed 28 millioner kroner i fjor!! Meget uformelle beregninger tilsier at kostnadene var over 500 millioner kroner for alle helseregionene i fjor!! Akkumulert ”underskudd” i løpet av 3 år blir dermed rundt 500 millioner kroner samlet sett for Helse Norge!!


Laste ned ppt "Landsmøte i Medisinsk teknisk forening 24-25 april 2006 Stavanger Rådgiver Bård Skage Informasjon fra Nasjonal kompetansegruppe for behandlingshjelpemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google