Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

2 I dag møter dere: Rektor Siv Lande Kontaktlærerne:
Sosiallærer/ mat og helse Elin Thygesen Spesiallærer Malin Wiger Kontaktlærerne: Ida Kunz Erik Fjeldhus Asgeir Lystvet Hilde Østrem Berit Wiencke Velkommen til Nordberg skole! Vi som er her i dag er: …. Vi er dessverre litt redusert – Grethe er blitt syk, men Lasse og jeg skal gjøre så godt vi kan

3 Satsing og utvikling 2014 - 2015 Visjon: Vi gjør hverandre bedre
Verdier: Respekt, likeverd, engasjement Høye ambisjoner om at alle yter sitt beste!

4 Målet med opplæringen LK06 – Kunnskapsløftet Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. (Generell del – ”Det integrerte menneske) 4

5 Satsingsområder Vurdering Mål for perioden/ timen/ oppgaven
Eleven skal vite når de blir vurdert – øveperioder og prøveperioder Elevens kompetanse - Eleven skal vite hva som blir vurdert – kjennetegn for måloppnåelse Eleven lærer best: Vurdering med begrunnelse (Black and Wiliam) – tilbakemelding og framovermelding Læringspartnere Elevene må kunne vurdere eget arbeid og også arbeidet til hverandre. Sluttvurdering: Standpunkt og eksamen – klagerett

6 Forskrift til opplæringsloven § 3 om vurdering
Kun elever med individuell opplæringsplan eller særskilt norskopplæring som kan fritas for vurdering med karakter i sidemål! Opplæringsloven og Kunnskapsløftet - lenker på skolens hjemmeside (www.bjornsletta.gs.oslo.no/ Satsingsområder) Standpunktkarakterer i mat og helse og kunst og håndverk

7 Mat og helse Hva skal vi jobbe med i løpet av året?
Praktisk matlaging: Praktisk prøve høst og vår Hovedfokus i høst: Gjærbakst Teori: Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur Vurdering: Kompetansemålene i LK 06

8 Hva er viktig når det praktiske arbeidet på kjøkkenet vurderes?
Hygiene Evne til å følge oppskrift og planlegge (fremgangsmåter og arbeidsrekkefølge) Arbeidsteknikk Mål og vekt samt valg av redskaper Bruk av råvarer Evne til å eksperimentere med mengder og ingredienser Presentasjon av mat Bordskikk

9 Kunst og håndverk Avgangsfag – standpunktkarakterer - Hva vurderes?

10 Hva kan foresatte gjøre?
”Hva har du lært i dag?” Snakk positivt om læring, skolen og skolearbeid Ta opp ”det andre” direkte med skolen Snakke om verdier og hva man gjør og sier om andre PC og mobilbruk – snakk om hva som er akseptabel oppførsel! Se filmen på U.dir.no Felles måltider Du kjenner barnet ditt best – bruk den kunnskapen! Engasjement

11 Læringsmiljø og ungdomstid
Lisbeth Iglum Rønhovde: Og noen går det trill rundt for! Hjernen er under ombygning De unge trenger voksne og grenser mer enn noen gang! Søvn og kosthold

12 Praktiske opplysninger
Skolens ordensregler – hjemmesiden Nasjonale prøver i lesing og regning 23,5 timer/ uke (normalt 22,5/ t 60 min.) - Avspaserer 28 timer i løpet av skoleåret Permisjonssøknader – fravær ( alle 3 år!) på vitnemålet! (Kan søke om å få trukket fra inntil 10 dager)

13 Permisjoner (Nytt rundskriv fra 01.08.2013):
Det eneste man har krav på permisjon for er for medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med nasjonale prøver, eksamen, Osloprøver Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter. Heller ikke til treningssamlinger el.l. Det kan gis permisjon til familiebegivenheter av sorgpreget karakter eller hvis eleven er tatt ut til nasjonale/ internasjonale arrangementer. Skolen skal vurdere forsvarligheten: Elevens prestasjoner Elevens fraværshistorikk Skolens planer

14 Foreldrekontakter – FAU
Driftsstyret? Vi trenger en foreldrerepresentant og en vara Skolens hjemmeside:


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google