Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 2 I dag møter dere… Rektor Siv Lande Assisterende rektor Frode Thorstad Rådgiver Astrid Gillespie Helsesøster Camilla Rørtveit (tirs./ fre 9 – 15) Kontaktlærerne 8A Guro Hagen Ida Kunz 8B Ingun Thoresen Bruno Figueiredo 8C Berit Wiencke Amélie Gabarre/ Hilde Østrem

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 3 Bjørnsletta skole 2013 - 2014 Ca.180 elever 30 ansatte – 20 lærere 8. trinn: 69 elever 3 klasser 1 byomfattende spesialavdeling

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 4 Satsing og utvikling 2013 - 2014 Visjon: Vi gjør hverandre bedre Verdier: Respekt, likeverd, engasjement Høye ambisjoner om at alle yter sitt beste!

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 5 Målet med opplæringen LK06 – Kunnskapsløftet –Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. (Generell del – ”Det integrerte menneske) Elevens oppgave er å lære og… …å hjelpe hverandre å lære. (Roald Jensen, HiØ)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Satsingsområder –Grunnleggende ferdigheter Lesing – grunnleggende ferdighet i alle fag –Alle leser! Ha med bok + lese hjemme! Lesekonkurranse! –Kurs i lesestrategier i klassene Skriving – mer info i klassene –Læringsmiljø hverdagsreglene Mobbing IKT-avtale 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 7 Vurdering av læring –Sluttvurdering –Kompetanse –Sertifisering –Godkjenning –Standpunktkarakterer –Eksamen –Eleven sees opp mot kompetansemål Symbol: Dommerkappen Vurdering for læring –Coach/ trener –Veiledning –Fokus på læring –Hva er bra, og hva kan bli bedre? –Hvordan kan man jobbe for å forbedre egen læring? –Underveisvurdering Eleven sees i forhold til egne evner og utviklingspotensiale Symbol: Trenercapsen Forts. Satsingsområder : Vurdering

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Mer om vurdering Mål for perioden/ timen/ oppgaven Eleven skal vite når de blir vurdert – øveperioder og prøveperioder Eleven skal vite hva som blir vurdert – kjennetegn for måloppnåelse Forskjell på kunnskaper og kompetanse Det er elevens kompetanse som skal vurderes Eleven lærer best: vurdering med begrunnelse (Black and Wiliam) – tilbakemelding og framovermelding Elevene må kunne vurdere eget arbeid og også arbeidet til hverandre. Læringspartnere – viktig del av underveisvurderingen Sluttvurdering: Standpunkt og eksamen – klagerett 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 9 Brosjyre – vurdering på Bjørnsletta skole –Øveperioder – tester, oppgaver –Underveisvurdering - elevsamtaler –Midtveisvurdering – skriftlig vurdering/ Fronter –Utviklingssamtaler etter midtveisvurdering –Karakterer settes bare når vi vurderer elevens kompetanse! (15.januar og sommer) Forskrift til opplæringsloven § 3 om vurdering Kun elever med individuell opplæringsplan eller med særskilt norskopplæring som kan fritas for vurdering med karakter i sidemål! Opplæringsloven og Kunnskapsløftet - lenker på skolens hjemmeside (www.bjornsletta.gs.oslo.no/ Satsingsområder)www.bjornsletta.gs.oslo.no/

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 10 Språklig fordypning Tysk: Turid Tronstad Fransk: Amélie Gabarre/ Berit Wiencke Spansk: Bruno Figueiredo Norsk fordypning:Alma Cosabic Engelsk fordypning: Ida Kunz Faget teller ved opptak til videregående skole! Valget gjelder 3 år!

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Valgfag Vi tilbyr: –Sal og scene –Forskning i praksis –Teknologi i praksis –Demokrati i praksis –Natur, miljø og friluftsliv Informasjon uke 39 – 41 Velge uke 42 Starter uke 44 NB! Endringer i timeplanen! 11

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Byomfattende tilbud om fordypning i matematikk Målgruppe: Elever med særlige forutsetninger og interesse for matematikk Formål: Øke elevenes interesse for matematikk og gi dem mulighet for faglig fordypning Sted: Brannfjell, Hovseter, Haugenstua, Ruseløkka, Fyrstikkalléen og Årvoll skoler Tid: Etter vanlig skoletid Faglærer vil ta direkte kontakt med elever/foresatte som bør melde seg på tilbudet Påmeldingsfrist: 16. september

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Oppstarten – klassesammensetning - læringsmiljø 3 klasser Forslag fra Lysejordet skole Ca 10 søkere fra andre skoler Mange jenter Mange henvendelser om bytter Vi arbeider for et godt læringsmiljø! –Hjelp oss med det! 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Læringsmiljø og ungdomstid 14 Lisbeth Iglum Rønhovde: Og noen går det trill rundt for! –Hjernen er under ombygning –De unge trenger voksne og grenser mer enn noen gang! –Søvn og kosthold –PC og mobilbruk – snakk om hva som er akseptabel oppførsel! Unge og rus – et opplegg for å utsette alkoholdebut –Etter jul

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Hva kan foresatte gjøre? ”Jeg er jo ikke pedagog!” – ”Nei, men… –…du kan være en god rollemodell.” ”Hva har du lært i dag?” Snakk positivt om læring, skolen og skolearbeid –Ta opp ”det andre” direkte med skolen Snakke om verdier og hva man gjør og sier om andre Holdninger til databruk Felles måltider Du kjenner barnet ditt best – bruk den kunnskapen! Engasjement

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Praktiske opplysninger Skolens ordensregler – hjemmesiden Nasjonale prøver i lesing på norsk og på engelsk og regning 23,5 timer/ uke (normalt 22,5/ t 60 min.) - Avspaserer 28 timer i løpet av skoleåret først: 23.10.13 og 14.11 Planleggingsdager: 15.11.13 og 02.01.14 Kantine – elevbedrift Permisjonssøknader – fravær ( alle 3 år!) på vitnemålet! (Kan søke om å få trukket fra inntil 10 dager)

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Permisjoner (Nytt rundskriv fra 01.08.2013): Det eneste man har krav på permisjon for er for medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken. Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med nasjonale prøver, eksamen, Osloprøver Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter. Heller ikke til treningssamlinger el.l. Det kan gis permisjon til familiebegivenheter av sorgpreget karakter eller hvis eleven er tatt ut til nasjonale/ internasjonale arrangementer. Skolen skal vurdere forsvarligheten: –Elevens prestasjoner –Elevens fraværshistorikk –Skolens planer 17

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Samarbeid med Øraker Spesialrom og gym i Ørakerhallen –Ikke gå inn på Øraker skole Felles bibliotek Samkjøring av skolenes regler –Ikke sykling, skateboard eller sparkesykkel i friminuttene! Ikke kjøre opp Ørakerveien! 18

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 19 Foreldrekontakter - FAU – natteravn - 17. mai-frokost Foreldrekontakter – FAU- 1. møte 25.09.13. Operasjon dagsverk 31.10.13 Lærerseminar: 14.11 – 15.11.13 Skolens hjemmeside: www.bjornsletta.gs.oslo.nowww.bjornsletta.gs.oslo.no Hva skjer? Permisjonssøknader (Praktisk informasjon)


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL BJØRNSLETTA SKOLE!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google