Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 2 I dag møter dere: Rektor Siv Lande Kontaktlærerne: Janne Hurum Steffen Nysæther Anna G. Engh Elin Thygesen

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 3 Satsing og utvikling 2013 - 2014 •Visjon: Vi gjør hverandre bedre •Verdier: Respekt, likeverd, engasjement •Høye ambisjoner om at alle yter sitt beste!

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 4 Målet med opplæringen •LK06 – Kunnskapsløftet –Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling. (Generell del – ”Det integrerte menneske)

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Satsingsområder –Grunnleggende ferdigheter: Lesing og skriving •Lesing – grunnleggende ferdighet i alle fag •Alle leser! Ha med bok + lese hjemme! •Intensive lesekurs •Skriving i alle fag –Læringsmiljø hverdagsreglene •Vi er hyggelige med hverandre – nulltoleranse mot mobbing! •Vi møter presis •Arbeidsro •IKT-avtale 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Satsingsområder Vurdering –Mål for perioden/ timen/ oppgaven –Eleven skal vite når de blir vurdert – øveperioder og prøveperioder –Elevens kompetanse - Eleven skal vite hva som blir vurdert – kjennetegn for måloppnåelse –Eleven lærer best: Vurdering med begrunnelse (Black and Wiliam) – tilbakemelding og framovermelding –Læringspartnere –Elevene må kunne vurdere eget arbeid og også arbeidet til hverandre. –Sluttvurdering: Standpunkt og eksamen – klagerett 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 7 •Forskrift til opplæringsloven § 3 om vurdering Kun elever med –individuell opplæringsplan eller –særskilt norskopplæring som kan fritas for vurdering med karakter i sidemål! •Opplæringsloven og Kunnskapsløftet - lenker på skolens hjemmeside (www.bjornsletta.gs.oslo.no/ Satsingsområder)www.bjornsletta.gs.oslo.no/ •Standpunktkarakterer i mat og helse og kunst og håndverk

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 8 Mat og helse Hva skal vi jobbe med i løpet av året? •Praktisk matlaging: –Praktisk prøve høst og vår •Hovedfokus i høst: Gjærbakst •Teori: –Mat og livsstil –Mat og forbruk –Mat og kultur •Vurdering: Kompetansemålene i LK 06

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 9 Hva er viktig når det praktiske arbeidet på kjøkkenet vurderes? •Hygiene •Evne til å følge oppskrift og planlegge (fremgangsmåter og arbeidsrekkefølge) •Arbeidsteknikk •Mål og vekt samt valg av redskaper •Bruk av råvarer •Evne til å eksperimentere med mengder og ingredienser •Presentasjon av mat •Bordskikk

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Kunst og håndverk Avgangsfag – standpunktkarakterer - Hva vurderes? •http://bjornsletta.wikispaces.com/M%C3%A5loppn%C3% A5else+arkitektur+2012http://bjornsletta.wikispaces.com/M%C3%A5loppn%C3% A5else+arkitektur+2012 10

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole •Byomfattende tilbud om fordypning i matematikk •Målgruppe: Elever med særlige forutsetninger og interesse for matematikk •Formål: Øke elevenes interesse for matematikk og gi dem mulighet for faglig fordypning •Sted: Brannfjell, Hovseter, Haugenstua, Ruseløkka, Fyrstikkalléen og Årvoll skoler •Tid: Etter vanlig skoletid •Faglærer vil ta direkte kontakt med elever/foresatte som bør melde seg på tilbudet •Påmeldingsfrist: 16. september

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Hva kan foresatte gjøre? •”Hva har du lært i dag?” •Snakk positivt om læring, skolen og skolearbeid –Ta opp ”det andre” direkte med skolen •Snakke om verdier og hva man gjør og sier om andre •PC og mobilbruk – snakk om hva som er akseptabel oppførsel! •Felles måltider •Du kjenner barnet ditt best – bruk den kunnskapen! •Engasjement

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Læringsmiljø og ungdomstid 13 •Lisbeth Iglum Rønhovde: Og noen går det trill rundt for! –Hjernen er under ombygning –De unge trenger voksne og grenser mer enn noen gang! –Søvn og kosthold

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Praktiske opplysninger •Skolens ordensregler – hjemmesiden •Nasjonale prøver i lesing og regning •23,5 timer/ uke (normalt 22,5/ t 60 min.) - Avspaserer 28 timer i løpet av skoleåret først: 23.10.13 og 14.11 •Planleggingsdager: 15.11.13 og 02.01.14 •Permisjonssøknader – fravær ( alle 3 år!) på vitnemålet! (Kan søke om å få trukket fra inntil 10 dager)

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole Permisjoner (Nytt rundskriv fra 01.08.2013): •Det eneste man har krav på permisjon for er for medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken. •Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med nasjonale prøver, eksamen, Osloprøver •Det skal normalt ikke gis permisjon til ferie eller festpregede familiebegivenheter. Heller ikke til treningssamlinger el.l. •Det kan gis permisjon til familiebegivenheter av sorgpreget karakter eller hvis eleven er tatt ut til nasjonale/ internasjonale arrangementer. •Skolen skal vurdere forsvarligheten: –Elevens prestasjoner –Elevens fraværshistorikk –Skolens planer 15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole 16 •Foreldrekontakter - FAU – natteravn - 17. mai-frokost •Foreldrekontakter – FAU- 1. møte 25.09.13. •Operasjon dagsverk 31.10.13 •Lærerseminar: 14.11 – 15.11.13 •Skolens hjemmeside: www.bjornsletta.gs.oslo.nowww.bjornsletta.gs.oslo.no Hva skjer? Permisjonssøknader (Praktisk informasjon)


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Bjørnsletta skole VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google