Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor det utvidede likestillingsbegrep – presentasjon av LDOs veiledning Av Mona Larsen-Asp underdirektør Høgskolen i Lillehammer 24. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor det utvidede likestillingsbegrep – presentasjon av LDOs veiledning Av Mona Larsen-Asp underdirektør Høgskolen i Lillehammer 24. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor det utvidede likestillingsbegrep – presentasjon av LDOs veiledning Av Mona Larsen-Asp underdirektør Høgskolen i Lillehammer 24. april 2008

2

3 Ulike grupper, for eksempel etniske minoriteter, lesbiske og homofile, kvinner og menn, møter ulike utfordringer.

4 LDO skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering på seks grunnlag: –Kjønn –Etnisitet –Seksuell orientering –Alder –Nedsatt funksjonsevne –Religion

5 Tre lover gir vern mot diskriminering i arbeidslivet - Likestillingsloven - Diskrimineringsloven - Arbeidsmiljøloven

6 Usaklig forskjellsbehandling. Både handlinger og unnlatelse av handlinger.

7 En tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse. Det er tilsynelatende ingenting galt med bestemmelsen i seg selv. Det er som regel ingen diskriminerende hensikt fra arbeidsgiver. I praksis får bestemmelsen likevel en negativ eller uønsket virkning for visse grupper.

8 Handlinger, unnlatelser eller ytringer som har til formål å virke eller virker krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Det er den utsatte arbeidstakers subjektive opplevelse av situasjonen som er utslagsgivende for om atferden kan kalles trakassering.

9 Uønsket seksualisert oppmerksomhet som er plagsom for den som rammes. Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har plikt til å forebygge og hindre seksualisert trakassering.

10 Alle mennesker har rett til arbeid og til gode og rettferdige arbeidsvilkår. Utfordringen er å få til dette i praksis.

11 Like muligheter i arbeidslivet 1) Rekruttere ledere og ansatte slik at også underrepresenterte grupper får mulighet til å delta. 2) Sikre at alle ansatte kan nå sitt fulle potensial og bli rettferdig belønnet for dette, uten diskriminering av noe slag.

12

13 Hvorfor jobbe med alle grunnlag på tvers? Sparer tid. Samme utgangspunkt. Samme mål. Skaper mulighet til å se på tvers av grunnlag.

14 Seniorpolitikk Alder og kjønn er en viktig kombinasjon, særlig for seniorene. Hvordan ter kvinner og menn seg mot slutten av sitt yrkesaktive liv?

15 Tusen takk for oppmerksomheten!

16 FUNKSJONS EVNE ETNISITET KJØNN SEKSUALITET ALDER RELIGION/ LIVSSYN Hva er sjansen for å bli utsatt for en ”diskriminerings- ulykke”? Hva gjør vi når ulykken skjer? Hvordan kan vi forebygge ulykker?

17

18 Skaper reell likestilling. Skaper nye ordninger som passer for flere. Opphever begrensninger. Muliggjør deltakelse. Muliggjør innflytelse. Skaper legitimitet. Kan gi bedre måloppnåelse. Flytter fokus til objektive kriterier.

19

20 Hvem er hvor? Lederstillinger. Stillingskategorier. Avdelinger. Stillingsbrøk og engasjementsform.

21 Hvem har hva? Økonomiske ressurser. Faglige ressurser. Omsorgsrettigheter. Ferieordninger. Taletid og innflytelse i møter.

22 Hvorfor er det slik? Personalledelse og tillitsvalgte. Fordommer og stereotypier. Normer og verdier. Ulikt stilt i utgangspunktet. Situasjonen på arbeidsplassen i relasjon til resten av livet.

23 Hvordan ta likestillingshensyn? Positive særtiltak. Verdsette utradisjonelle egenskaper og kompetanse. Integrere likestillingshensyn.

24 «All makt til de kortvokste» Forestill deg et samfunn der all makt er forbeholdt de kortvokste menneskene. I de kortes verden må du være under 1,60 meter for å bli tatt på alvor.

25 «All makt til de kortvokste» Forestill deg et samfunn der all makt er forbeholdt de kortvokste menneskene. I de kortes verden må du være under 1,60 meter for å bli tatt på alvor. Hva skal til for å skape likestilling mellom de korte og de høye menneskene?

26 Endre de høye? En måte kan være å få de høye til å tilpasse seg de kortes verden. Det betyr at de for eksempel må bøye seg når de skal inn og ut av dører. De høyvokste vil etter hvert bli vant til de kortvokstes verden, og ikke tenke over dette som noen ulempe.

27 Skape like muligheter? En annen måte kan være å lage en likestillingsstrategi der alle får like muligheter uavhengig av om du er over eller under 1,60. De høyvokste kan for eksempel få dører som er spesielt tilpasset.

28 Verdsette de høyes egenskaper? En tredje måte er å verdsette de høyvokstes spesielle egenskaper. For eksempel kan de høyvokste brukes til å få tak i ting som ligger på øverste hylle.

29 Takk for oppmerksomheten! Mer informasjon på www.LDO.no


Laste ned ppt "Hvorfor det utvidede likestillingsbegrep – presentasjon av LDOs veiledning Av Mona Larsen-Asp underdirektør Høgskolen i Lillehammer 24. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google