Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjønn og biologi Tina Åsgård, kvinnepolitisk leder i SV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjønn og biologi Tina Åsgård, kvinnepolitisk leder i SV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjønn og biologi Tina Åsgård, kvinnepolitisk leder i SV

2 Biologiens utgangspunkt •Kjønn er natur •Gener påvirker atferd •Gutter/menn og jenter/kvinner har ulike preferanser •Feminister avviser menneskets natur •Menn og kvinner er ulike •Er de likeverdige?

3 Biolog Inger Nordal: •Hjernens utvikling er avhengig av stimuli og bruk •Umulig å skille arv og miljø når det gjelder forskjeller i hjernen hos kvinner og menn

4 Kjønnsforskningens utgangspunkt •Biologien har legitimert forskjellsbehandling av kvinner og menn •Historien er full av eksempler på hvordan biologien har blitt brukt for å gi vitenskapelig legitimitet til samtidens kvinneundertrykkende normer og strukturer •Biologien eksisterer, men er ikke vesentlig for å forstå produksjon og reproduksjon av kjønnsforskjeller i verden i dag •Kjønn er en sosial konstruksjon •Kjønnssystemer må studeres basert på historiske og kulturelle forestillinger og maktforhold

5 Bologiens undertrykking •Den mannlige og den kvinnelige kroppen legitimerer den sosialt konstruerte ulikheten mellom kjønnene •Kjønnene er ikke bare ulike, de har også ulik verdi: Det mannlige er overordnet det kvinnelige •Mennene utfolder seg i den offentlige sfære, kvinnene i den private •Dominansstrukturen produseres og reproduseres av familie, religion, skole og stat

6 Pierre Bourdieu: Symbolsk vold •Volden er usynlig vold, også for ofrene •Mannlig dominans oppfattes som naturlig •Sosialisering av det biologiske og biologisering av det sosiale •Arbeidsdelingen mellom kvinner og menn er det mest naturlige i den sosiale orden

7 Historie og biologi •Viser historien at kjønnsstrukturene i samfunnet er evige? •Viser historien at kvinnenes situasjon har endret seg i betydelig grad? •Historisk handling og endring er mulig •Kvinner er historiske aktører •Biologenes syn på kjønnsforskjellene fører til resignasjon og passivitet

8 Simone de Beauvoir: Det annet kjønn •”Man er ikke født som kvinne, man blir det.” •Kvinnen er ”den andre”. Det maskuline er målestokken alt måles mot. Den verste ydmykelsen en mann kan utsettes for, er å bli sammenlignet med eller behandlet som kvinne •Man kan ikke tilskrive kvinnen noen indre essens

9 Er anatomi skjebne? •Kroppen som situasjon •Mennesket er både naturlig og kulturelt samtidig •Du blir ikke utformet til kvinne hvis du ikke har blitt gjenkjent som en som har kvinnekropp •Det å ha kvinnekropp er en gunnleggende annerledes situasjon enn å ha mannekropp •Denne bakgrunnen er en betingelse for mine valg, men ikke en deterministisk horisont

10 Kast biologiens svøpe! •Kvinner kan både tenke og handle •Kvinner kan velge å fortsette med å oppfylle de forventninger som stilles til oss, eller handle annerledes •Det er ingenting ved kvinners kropper som tilsier at vi fortjener mindre makt og innflytelse enn menn •Kvinner kan bruke egne erfaringer til å skape en bedre verden


Laste ned ppt "Kjønn og biologi Tina Åsgård, kvinnepolitisk leder i SV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google