Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mindfulness Hva er det, og hvilken betydning kan det ha for helsen vår? Michael de Vibe og Jon Vøllestad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mindfulness Hva er det, og hvilken betydning kan det ha for helsen vår? Michael de Vibe og Jon Vøllestad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mindfulness Hva er det, og hvilken betydning kan det ha for helsen vår? Michael de Vibe og Jon Vøllestad

2 Er jeg min kropp? Er jeg mine tanker? Er jeg mine følelser? Er jeg mine roller? Er jeg mer enn dette?

3 Hvem er jeg? 2 TankerFølelser Kropp Roller Væren Ferruci P: Bli den du er (1982)

4 Mindfulness ● Oppdage og anerkjenne det som er ● Erfare at alle fenomener endrer seg ● Forsones med livets grunnvilkår ● Erfare mitt stille senter/mitt vesen/min eksistens

5 Mindfulness ● Å være bevisst til stede i øyeblikket på en ikke-dømmende måte ● Fleksibel oppmerksomhet mot her og nå - det indre, det ytre og relasjonene våre ● Handler om hvordan vi forholder oss til det vi opplever: Aksept, vennlighet, nysgjerrighet

6

7

8 Betydning av mindfulness ● Kvaliteten på alt vi gjør ● Kvaliteten på relasjonene våre ● Livsglede ● Endringsprosesser ● Hvordan vi møter oss selv når livet blir vanskelig (stress, motgang, smerte, uro)

9 Hvordan øve på nærvær Et praktisk eksempel Mange måter å øve på - hva som helst kan bli en nærværsøvelse Tålmodighet, nysgjerrighet, vennlighet, ikke-streben

10 En VELDIG kort historikk Fra buddhistisk psykologi……til moderne vestlig vitenskap

11

12 Virker det?  Sterkest evidens for mindfulness ved depresjon (pågående og tilbakevendende)  Også effekt av mindfulness ved stress, rusproblemer, smerte og psykiske plager relatert til somatisk sykdom  Motstridende funn for angstlidelser  Ikke evidens for at mindfulness er mer virksomt enn andre behandlingsformer  Nevral plastisitet: Praksis endrer hjernen

13 Hvordan virker det? Psykologiske prosesser KOGNISJON  Oppmerksomhetsregulering  Desentrering/metakognitiv innsikt  Endret perspektiv på selvet FØLELSER  Regulering av følelser  Vennlighet/romslighet/”self-compassion” ATFERD  Bevisst og verdiforankret handling (vs autopilot)

14 Antonowski: Helbredets mysterium Helsefremmende faktorer styrkes av mindfulness ForståelighetJeg forstår Jeg vil - mening, tro, tillit Jeg kan Sammenheng

15 ForståelighetMestring Tilhørighet / støtte Behov for emosjonell støtte Behov for opplevelse av mestring Behov for informasjon Angst, depresjon og sinne Passivitet og hjelpeløshet Forvirring og usikkerhet Haviks modell for å forstå og ivareta pasientenes psykologiske behov Havik O.E. Nordisk psykologi 1989; 41:161-176


Laste ned ppt "Mindfulness Hva er det, og hvilken betydning kan det ha for helsen vår? Michael de Vibe og Jon Vøllestad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google