Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tone Johnsen, Habiliteringsteamet for voksne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tone Johnsen, Habiliteringsteamet for voksne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tone Johnsen, Habiliteringsteamet for voksne
KROPP OG ENERGI Tone Johnsen, Habiliteringsteamet for voksne 31. Mars 2014, Bodø

2 FILM _detailpage&v=Hp4PW17U_h8

3 Tanker og reaksjoner ? Noen som vil dele tanker og reaksjoner ?

4 Alvorlig og dyp utviklingshemming: MANGE MULTIFUNKSJONSHEMMEDE
Vanlige tilleggsvansker • Økt forekomst av somatisk sykdom • Synssvekkelse • Hørselssvekkelse • Cerebral parese og andre motoriske vansker • Epilepsi og andre nevrologiske sykdommer • Emosjonelle plager, psykiske lidelser og utfordrende atferd • Reguleringsvansker • Autisme eller autismelignende vansker

5 KROPPEN Å bruke kroppen, å være i bevegelse, er å ta del i verden, handle, erfare, oppleve, lære, kommunisere, påvirke, påvirkes Bevegelse er eksistensielt for mennesket, nettopp siden bevegelse, sansing og sanseoppfattelse forstås som et hele (Moe S, 2004).

6 KROPPEN Endringer i kroppen endrer livsverdenen. Ved kronisk sykdom og funksjonssvikt er det tale om grunnleggende endringer i et menneskets levde relasjoner til seg selv og til omgivelsene. (Råheim M, 2002).

7 Kroppen i verden Det er med kroppen vi er tilstede i verden, og i kontakt med tingene og livet Hvordan påvirker kroppens nedsatte funksjon å ta del i verden ? Hvordan kan vi som hjelpere tilrettelegge for dette ?

8 Arbeid for og med personer som har omfattende funksjonshemming krever nærhet og kroppskontakt.
Personer med multifunksjonshemming er avhengige av at omgivelsene bevisst gir dem erfaringer. Når egenaktiviteten er liten, stilles det store krav til kvalitet og omsorg rundt opplevelsene som tilbys, og det kan være vanskelig å velge ut adekvate former for samspill. Man tar i bruk alle sansekanaler og hjelpemidler for å forstå hverandre, gi opplevelser og erfaringer.

9 SANSER En må gi den voksne med multifunksjonshemming muligheter til å oppleve sin egen kropp og omgivelser via sanseerfaringer

10 Sanser Ytre sanser: Syn Hørsel Smakssans Luktesans Indre sanser:
Vestibulær sans Propioceptiv sans Taktil sans

11 TAKTIL STIMULERING Berøringssansen stimuleres gjennom motorisk aktivitet, og gjennom kontakt med seg selv og andre. Ved taktil stimulering brukes hudkontakt, personen kan kjenne forskjellen mellom varme og kulde, mellom dype og lette trykk. Det er viktig å observere om personen liker nærhet og søker kontakt

12 TAKTIL STIMULERING Det beskyttende taktile system
Aktiveres gjennom sanseinntrykk knyttet til: Lett berøring Smerte Varme/kulde

13 TAKTIL STIMULERING Det diskriminerende taktile system
Aktiveres gjennom sanseinntrykk knyttet til: - Form - Tyngde - Trykkpåvirkninger - Vibrasjon

14 Viktige effekter av taktil stimulering/ berøring:
Føle varme / kulde Sterkere kroppsbevissthet Magen fungerer bedre Bedre søvn Bedre sirkulasjon Avslapning Puster bedre Økt spyttsekresjon Svelger bedre Opplevelse av trygghet Velvære (Autton, N 1990 : Berøringens bruk i omsorg og terapi

15 EKS. PÅ TAKTIL STIMULERING

16 EKS. PÅ TAKTIL STIMULERING

17 DET PROPRIOCEPTIVE SYSTEM
I proprioseptiv stimulering blir hele kroppen systematisk mobilisert og beveget. Dette fører ofte til økt oppmerksomhet og våkenhet for leddsans og leddposisjoner Den gjør det mulig for oss å oppleve hvordan de ulike kroppsdelene virker sammen i rommet.

18 DET VESTIBULÆRE SYSTEM
Det vestibulære systemet reagerer på kroppsbevegelser og forandring av hodets stilling. Det kan bli stimulert gjennom forsiktige hodebevegelser og rotering av kroppen Den vestibulære sans gir oss bakkekontakt og informasjon om hodets stilling til enhver tid

19 VESTIBULÆR STIMULERING

20 SYNSSTIMULERING Visuell stimulering skjer gjennom variasjon av lys i intensitet og farger

21 HØRSELSSTIMULERING Ved auditiv stimulering bruker vi forskjellig musikk og intonasjoner. Stemmebruk er en viktig kilde til oppmerksomhet og kontakt. Ved bevisst bruk av stemmen svarer vi på brukernes reaksjoner. Det kan være meget virkningsfullt å bruke en melodiøs stemme.

22 EKS. PÅ AUDITIV STIMULERING

23 SMAK Smaksfornemmelsene tjener som regel til å gi oss informasjon om hva vi kan spise og har også kommunikativ betydning. Smak blir stimulert med forskjellige essenser og substanser.

24 LUKT Luktesansen har også stor betydning for kommunikasjon. Når vi orienterer oss i omgivelsene kan vi bli påvirket av følelser, gjenkjennelse basert på luktfornemmelser. Lukt blir stimulert gjennom parfymer og essenser.

25 EKSEMPLER

26 Passe stimuli kan føre til energi og økt oppmerksomhet via:
Glede Oppmerksomhet Dele opplevelse/ øke samspill med omgivelser Kontroll av meg selv Ta valg Økt selvoppfatning Kroppsbevissthet

27 For mye og for lite stimuli kan tappe en for energi, gi frustrasjon og redusert oppmerksomhet:
Stress Isolasjon Kjedsomhet Selvskading Sinne Angst Depresjoner

28 GRUNNLEGGENDE BEHOV SOM VI SOM HJELPERE MÅ TILRETTELEGGE FOR BLIR DEKKET
Fysisk nærhet for å erfare verden. Stillingsforandringer og forflytninger Forståelse uten språk Behov for fysisk velvære, behov for komfort/bekvemmelighet/velbehag Stimulering, forandring, bevegelser Felleskap, aksept, ømhet Anerkjennelse og egenverdi (å verdsette seg selv – å sette pris på seg selv) Behov for uavhengighet, autonomi, bestemme

29 Kunsten er: Passe aktivitet Passe stimulering Passe våkenhet
Passe hvile Gir best kontakt, muligheter for samspill, kommunikasjon, trygghet og tillit Da forutsettes også få stabile hjelpere over tid…….

30 TAKK FOR MEG !


Laste ned ppt "Tone Johnsen, Habiliteringsteamet for voksne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google