Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og handling 2014-2016 Hordaland Pr. juni 2014 Johannes Bøyum www.ais-vest.net Medlemsavisene En del av MBLs strategi for ”unge lesere” Formål Visjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og handling 2014-2016 Hordaland Pr. juni 2014 Johannes Bøyum www.ais-vest.net Medlemsavisene En del av MBLs strategi for ”unge lesere” Formål Visjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og handling 2014-2016 Hordaland Pr. juni 2014 Johannes Bøyum www.ais-vest.net Medlemsavisene En del av MBLs strategi for ”unge lesere” Formål Visjon Strategi Handlingsplan

2 Medlemsavisene Avis i Skolen Hordaland er et tiltak fra Hordaland avis- og medieforenings (HAMs) for å fremme avislesing blant unge i Hordaland. Foreningen har tilsatt en pedagog (AiS-konsulent) til å lede arbeidet. AiS-konsulenten rapporterer til kontaktutvalget for AiS-Hordaland: Anders Nyland, BA Astrid Kløve-Graue, Hordaland Anne Hovden, BT Utnevnt av styret i HAM. Tilbake til førstesiden

3 AiS er en del av MBLs strategi for ”Unge lesere”. Unge lesere Avis i Skolen. Pedagogiske tiltak Unge lesere Redaksjonelle tiltak Unge lesere Markedstiltak Tilbake til førstesiden

4 Formål Arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt. Tilbake til førstesiden

5 Visjon At unge er aktive og bevisste avislesere. At skolen bruker aviser som daglig læringsressurs i undervisningen. Tilbake til førstesiden

6 Strategi Tiltak skal støtte mål i skolens læreplaner. Lærere er nøkkelpersoner for å nå elevene. Tilbud blir adressert til lærere. Utvikle ressurser både til lærere og elever. Samarbeide med ressurspersoner i skole og i mediebransjen. Tilbake til førstesiden

7 I forhold til 1. SkoleSkole Handlingsplan Mediekunnskap x Tema for kurs og undervisning Tema for kurs og undervisning Pedagogisk tilrettelegging mk, tilbudspakker / materiell Dagsaktuell undervisning x Pedagogisk tilrettelegging for bruk av aviser i undervisningen Pedagogisk tilrettelegging for bruk av aviser i undervisningen I forhold til 2. Medlemsavisene. Medlemsavisene 3. Lokale skolemyndigheterLokale skolemyndigheter 4. LærerutdanningLærerutdanning 5. Andre samarbeidspartnereAndre samarbeidspartnere 6. Markedsføring og synliggjøringMarkedsføring og synliggjøring 7. KompetanseutviklingKompetanseutvikling 8. EvalueringEvaluering Tilbake til førstesiden

8 Handlingsplan i forhold til SKOLE: Kurs/undervisning mediekunnskap. Temamålgruppeorganiseringtid - Journalistikk - Skoleavis - Pressens rolle. - Andre tema Lærere Elever Organiseres av AiS-konsulenten Samarbeid med -lokalt avishus -skolemyndigheter -Organisasjoner -lærere September – november: Kurs for lærere i avishus (lokale avtaler). November: Kursdag for medielærere i videregående skole. Januar: To-dagers kurs for lærere i valgfaget ”Medier og informasjon”. Hele året: Bestillingskurs på ais-vest.net: Titler og kort beskrivelse av kurs og undervisningsopplegg som skolen / kommuner kan bestille. Tilbake til innhold handlingsplan

9 Handlingsplan i forhold til SKOLE: Pedagogisk tilrettelegging mediekunnskap. ”Undervisning om avis” Materiellmålgruppeorganiseringtid Materiell fra MBL Hefter + lærerveiledninger Elever Lærere Gratis tilbud til skolene: Klassesett med hefter ( Ansvar MBL) Avisuker På bestilling hele året. Lokalt materiell. Digitalt tilbud: Oppgaver Lærerveiledninger Digitalt tilbud Samarbeid med AiS Hadeland/Oppland og Oslo/Akershus Ukentlig produksjon Aviser til undervisningen Gratis papirabonnement / tilgang til digital avis. Bestilles via AiS. Gjelder for en selvvalgt begrenset periode. Tilbake til innhold handlingsplan

10 Pedagogisk tilrettelegging for bruk av aviser i undervisningen. ”Dagsaktuell undervisning”. målgruppeorganiseringTid Vis med avis Lesing. Dagsaktuelle tema. 7. trinn Lokal kunnskapskonkurranse organisert i samarbeid mellom skolekonsulent og lokalavis. Egen gjennomføringsplan. Januar/februar Avisuke UKE 44 4. – 6. - 9. tr. Ansvar: MediebedrifteneUke 44 Handlingsplan i forhold til SKOLE Fortsettelse neste bilde Tilbake til innhold handlingsplan Nyheter på timeplanen Avis på timeplanen Digitalt støttemateriell (j.f. ”Nileseren”) u-trinnLokal organisering: Avis som læremiddel: Digital resurs til lærer + klasseabonnement på lokal-/regionavis ( papir og e- avis) i avtalte selvvalgte uker. Start høst. Kan bestilles for avtalt periode hele skoleåret. Nyhetskalender. M / u / vgs Undervisningstips til aktuelle tema, begivenheter eller hendelser. Legges ut digitalt. Ukentlig Hele skoleåret. Ukens undervisningstips. Tema: VALG (Kommune og fylkestingsvalg 2015) Utgivere: AiS/MBL/LLA. Bestilling og distribusjon: MBL Markedsføring: MBL/LLA + lokalt Tilbud om aviser til undervisningen: Lokalt Tiltak i avisen: Redaksjonelt / lærermøte e.l. Mai – september 2015

11 Handlingsplan i forhold til MBL / Hordaland avis- og medieforening HAM / medlemsavisene TemaOppgaveansvarTid Kontaktutvalget for Avis i Skolen Hordaland: Anders Nyland, BA Anne Hovden, BT Astrid Kløve-Graue, Hordaland Johannes Bøyum, AiS Hordaland HAM er skolekonsulentens arbeidsgiver. Hvert halvår: Utforming / godkjenning av aktivitetsplaner. Budsjett og regnskap. Des/jan Og Juni/aug Den enkelte medlemsavisLokal aktivitetsplan for skoleåret. Planen gir oversikt over lokal aktivitet og avtaler gjort mellom AiS-konsulenten og avisen. Avisens ledelse /skolekontakt og AiS-konsulenten Juni / august MBL og andre AiS- konsulenter i landet Bidra til at AiS fremstår som samlet org. Bidra i utvikling av AiS: Materiell og andre felles tiltak. Konsulentmøter: Planlegging og samarbeidsavtaler. MBL/ AiS-Hordaland Kontinuerlig Tilbake til innhold handlingsplan

12 Handlingsplan i forhold til lokale skolemyndigheter TemaOppgaveansvarTid Informasjon om Ais-tilbud.Fylkeskommunale skolemyndigheter. Kommunale skolemyndigheter. Rektorer Ais- konsulenten Når det er aktuelt Valgfaget ”Medier og informasjon” Tilby kurs for lærere i valgfagetSeptember 14 Januar 15 Den kulturelle skolesekkenBergen kommune: Legge inn aktuelle tilbud Når det er aktuelt Tilbake til innhold handlingsplan

13 Handlingsplan i forhold til lærerutdanning TemaAvtaler/ OppgaveransvarTid InformasjonHøgskolene og enkeltlærere kontaktes med tilbud om hva vi kan bidra med. AiS-kon Vår 14 Høgskolen i Bergen HiBForelesning for lærerstudenter. Etter forespørsel fra høgskolelærere. Avtales HS/H:Forelesning / materiellutstilling for lærerstudenter. Etter forespørsel fra høgskolelærere. Avtales NLA høgskolenSkolen / lærere kontaktes med tilbud om hva vi kan bidra med August 14 Alle kurs for lærere er åpne for lærerstudenter Spesifiseres i kursinformasjon/annonser Aktuelle tema:- Avis som læremiddel. - Pressens samfunnsrolle - Pensumrelaterte emner (Etter avtale) Tilbake til innhold handlingsplan

14 Handlingsplan i forhold til andre samarbeidspartnere TemaOppgaveansvarTid Nordiske mediedagerPlanlegge samarbeidsprosjektNordiske Mediedager / AiS-kons Plan høst 14 Gj.f. vår 15 MediepedagogeneSamarbeide om ”Landskonferanse for medielærere 2015”. - Påvirke innhold - Distribuere invitasjoner v.hj. a. våre adresselister. AiS-konsulenten og arrangements- komiteen. Høst/vinter MiljøstatusBruke opplegget Miljøjournalistene i lokale tiltak der det er naturlig: Kurs / undervisning / omtale på ais-vest. AiS-konsulenten Tilbake til innhold handlingsplan

15 Markedsføring og synlighet MediumBudskap / innholdansvarTid NettsideHele tilbudet fra Ais-Hordaland skal finnes på www.ais-vest.net Oppdatert og prioritert ut fra aktualitet. www.ais-vest.net AiS-kons Kontinuerlig E-post (Nyhetsbrev) - Alle tilbud går ut som e-post: Kort tekst med henvisning til nettside. - Målgruppestyrt utsending: Differensierte adresselister. - Kontinuerlig revidering av adresselister Hele året. FacebookUkentlig melding. Samarbeid med andre lokale konsulenter.Hele året Brev i postVed utsending av prøveks. av materiell. Ved treg påmelding / respons på e-post. AvisannonserSkaffe/produsere puffannonser til avisen. (profilannonser) Annonsene rykkes inn som egenannonser i avisene etter avtale med AiS lokalt eller MBL sentralt. August 14 Annonser til spesielle lokale tiltak:Vis med Avis: Des. 2014 MBL produserer og distribuerer annonser vedr. nasjonale tiltak Samarbeid og tilstedeværelse Delta der lærere deltar. Delta der avisfolk deltar Utvalgte arrangement Tilbake til innhold handlingsplan

16 Egen kompetanseutvikling TemaOppgave / tiltak Skolekunnskap: - Læreplaner og satsingsområder - Aktuell metodikk Følge ukentlig med på offentlig informasjon nasjonalt og kommunalt. Nasjonalt: www.skolenettet.no (Utdanningsdirektoratet)www.skolenettet.no Samtaler i møte med lærere Delta på aktuelle skolekonferanser Mediekunnskap:- Lese utvalgt litteratur -- Kontakt med medlemsavisene. - Delta på kurs/konferanser: Unge lesere (MBL) Young Readers (WAN) Nordiske mediedager Landskonferanse for medielærere Digital kompetanse- Ta i bruk aktuelt digitalt verktøy for ressursutvikling og informasjon. - Oppdatering på hvordan skolene enkelt kan etablere nettavis. Tilbake til innhold handlingsplan

17 Evaluering AktiviteterEvalueringNår Vis med avisLokalt: Enkel tilbakemelding fra lærer: Opplevd læringsutbytte, engasjement, logistikk mm. Avkrysningsskjema + kommentar. Gj f. vår Rapport: Mars 2015 AvisukeneNasjonalt: MBL gjennomfører. Måler lærers erfaring.Nov. 2014 februar 2015 Valg 2015Nasjonalt: MBL gjennomfører (ikke planlagt)Sept/okt 2015 Rapport: des. 2015 Kurs for lærereDeltakerne skal vurdere utbytte ut fra forventning/kursprogram + forslag / ideer. Digitalt evalueringsskjema. Undervisning av elever Lærer blir bedt om å vurdere opplegget. Egen evaluering ut fra elevenes respons og engasjement. Umiddelbart etter undervisning. Evaluering av AiS-Hordaland Kontaktutvalget: AiS-konsulenten lager halvårlig rapport som utvalget vurderer og legger til grunn for fortsettelsen. De halvårlige møtene i kontaktutvalget Styret i Hordaland avis og medieforening: Får kort rapport om aktivitet. Kan evaluere ev. følge opp med endringer. Årsmøte Ev. medlemsmøte Samarbeidet med lokalavisene Samtale i møteEtter avtale i mai, juni, august. Evaluering har til formål å forbedre tiltaket eller bidra til å skape noe nytt. Utgangspunkt: Alle tiltak skal ha mål som kan evalueres.Presset på lærere er stort vedr. dukumentasjon i skolen, og omfattende evalueringer med høy svarandel er vanskelig å få til. Dette må tas hensyn til. Tilbake til innhold handlingsplan


Laste ned ppt "Mål og handling 2014-2016 Hordaland Pr. juni 2014 Johannes Bøyum www.ais-vest.net Medlemsavisene En del av MBLs strategi for ”unge lesere” Formål Visjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google