Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016 Forslag til plan for utvikling: Hva bør videreføres Hva bør avvikles Nye tiltak?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016 Forslag til plan for utvikling: Hva bør videreføres Hva bør avvikles Nye tiltak?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016 Forslag til plan for utvikling: Hva bør videreføres Hva bør avvikles Nye tiltak?

2 Matrise-oversikt (neste 2 sider) Oversikt over dagens aktiviteter og nettverk med forslag til hva som bør: Avsluttes (merket gult) Videreføres (alt som ikke er merket gult) Etableres; nye tiltak (se nye slides)

3 Oversikt over aktiviteter (2012) HVAHVEMANTALLHYPPIGHET SkoleledermøterRektorer og avd.ledere i oppvekst801 dag pr mnd Skolelederseminar ”942 dager i jan Kick-offAlle ansatte i Drammensskolen10001 dag i august Nettverk lesing 2.-4.1 leselærer fra hvert trinn5013.30 – 16.00 (4 g) Nettverk lesing 5.-7. ”50 ” Nettverk lesing 8.-10. ”3213.30 – 16.00 (2 g) Nettverk regning 2.-4.1 mat.lærer fra hvert trinn5013.30 – 16.00 (4 g) Nettverk regning 5.-7. ”50 ” Nettverk regning 8.-10. ”3213.30 – 16.00 (2 g) Nettverk engelsk 4.-7.2-3 lærere pr skole4512.30 – 15.00 (4 g) Nettverk 1. trinnAlle lærere på 1. trinn ved alle skoler404 hele dager Nettverk 8. trinnAlle lærere på 8. trinn ved alle skoler454 hele dager

4 Oversikt over aktiviteter (2012) HVAHVEMANTALLHYPPIGHET Nettverk PALS-team b/u4-5 deltakere fra hver skole + PPt og foreldre 62/243-4 møter á ca 3 t PALS veiledningSkolenes PALS team7x19 sk.Månedlig Kurs i nasjonale prøver4.,7., 8./9. trinn901 dag i hver gruppe IKTVeileder ut på skoleneEtter forespørsel Merkantilt forumSkolesekretærer og evt avd.ledere258 møter pr år TrivselslederprogramTL-lærere143 møter pr år TrivselslederprogramLekekurs for TL-elever ( 3 skolegupper)580 elever 2 dager pr år med 190 elever hver gang Marte Meo-utdanningSkoleledere (1,5 år igjen)1520 filminger og møter Nettverk for ressursteamSosiallærere, spes.ped., særskilt norsk, PPt osv. 504 halve dager pr år Nettverk for nyutdannedeNyutdannede lærere324 hele dager pr år Åpne kurs med påmeldingUlike grupper av lærere? (for få)7 halve/hele dager

5

6 Avsluttes 1. og 8. klassenettverkene avsluttes. Begrunnelse: Vanskelig å frigjøre et helt team 4 dager i året. Åpne kurs med påmelding avsluttes. Begrunnelse: Det er tilstrekkelig tilbud til kompetanseheving i det ordinære nettverksinnholdet. De ansatte som ikke omfattes av disse nettverkene må vi prøve å nå på annen måte, eks: Pedagogiske middager eller besøk på skolene.

7 Forslag til tiltak som endres høst 2013 R essursteam og PALS slås sammen Begrunnelse: Deltakerne er stort sett fra samme målgruppe (læringsmiljø og elever med ekstra behov) Nettverkene i regning og lesing videreføres, men suppleres med en i skoleledelsen som har ansvar for faget på hele skolen. Veilederne i Uviklingsbasen vil samle disse ”regnelederne” og ”leseledere” noen ganger i året for å diskutere tilstanden og utviklingen på hver skole innen hvert område.

8 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15 FYSISK AKTIVITET Bedre utnyttelse av uteområdene Innholdet i kroppsøvingsfaget (ny kroppsøvingsplan) Frivillige organisasjoner inn i skoledagen/SFO? Evaluere kvaliteten i FYSAK Gå-til-skolen-grupper i samarbeid med foreldre

9 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15 Mat og helse Øke kompetansen hos de ansatte i faget Tilby kompetanse på ”barn og kosthold” til foresatte; foredragsholdere inn på foreldremøter ? (Basen lager en tilbudspakke) Legge vekt på sunt kosthold i skolehverdagen

10 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15 Øke kompetansen hos elevene i realfagene Hvilke tiltak? Kompetanseheving ved Forskerfabrikken Energy Camp for noen lærere og elever fra ungdomsskolen (Samarbeid med Canada)

11 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15 Særskilt norsk Grunnleggende norsk Heve kompetansen hos de ansatte og som kommune på området Lage en plan for arbeidet med disse elevgruppene

12 IKT Nytt LMS (læringsplattform Learning management system ) Avgjøres januar 2013 Innføres høst 2013 Krever: Ressurspersoner fra hver skole Opplæring i basen; lærere og ledere Opplæring av foresatte

13 Forslag til nye tiltak i perioden 2013-15 Ledelse i hverdagen Hvordan rydde tid til å være pedagogiske ledere? Vi legger vekt på erfaringsdeling i ledernettverkene.


Laste ned ppt "”Norges beste skole” høst 2013 – høst 2016 Forslag til plan for utvikling: Hva bør videreføres Hva bør avvikles Nye tiltak?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google