Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland
M-fakta-skolen 15. oktober 08 Johannes Bøyum, Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland

2

3 For lærere For avisene

4 ”Unge lesere”- fire innfallsvinkler
Redaksjonelt Layout Marked Avis i Skolen

5 Avis i Skolen Mål: Unge lesere Samfunnsengasjement Mediekunnskap
Pedagoger. Arbeider på skolens premisser, med grunnlag i læreplaner

6 Avis i skolen Hvem er vi? Hvor er vi? Hva gjør vi?
Hvilken nytte har skolen av Avis i Skolen? Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen? Les hjemme: Noen konkrete tips til planlegging av klassebesøket

7 Avis i Skolen: Hvor og hvem?
AiS/Mediebedriftene: Oslo og Akershus VeTeBu: Agder: Hordaland og Nord-Rogaland Trøndelag Nord (Nordland, Troms, Finnmark) Oppland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Hedmark Østfold Sør-Rogaland Sigurd Sæthre (25 %) + stabsfunksjoner i MBL Sigurd Sætre Kjell Bakken Sven Fjeldal Johannes Bøyum Steinar Husbyn (40%) Anne Lise Strand (40%) Per Tore Moen (60%) Ikke AiS-konsulent

8 Aktører i Avis i Skolen DistriktsforeningeneAiS-konsulenter
MBL Mediebedriftene Avisene (Avisenes skolekontakter) AiS-instruktører Aviskonsern

9 Redaktøren har nøkkelrolle
Avis i Skolen i avisen Redaktøren har nøkkelrolle Avisens avis i skolen-aktivitet må være initiert av redaktør / sentral avisleder. Avis i skolen-arbeid må være en del av avisens strategiske arbeid, med konkrete mål og tiltak som evalueres.

10 Avis i Skolen i avisen Avisens skolekontakt Kontakt med Avis i Skolen
Kontakt med skolene Skolekontakten kan arbeide etter en ”avisens AiS-plan”, gjerne laget sammen med AiS-konsulenten og ”signert” av ledelsen

11 Hordaland / Avis i Skolen Etter møte 4/6 08: Astrid Kløve-Graue, Brynhild Steine, Anne Marie Opheim, Ingrid Kløve-Graue, Johannes Bøyum Aktivitet Tid Kvifor Ansvar Generelt Besøk i avishuset Prioritert 6. klasse Tysdag og torsdag Gi elevane innsikt i avisyrke og lokalavisa si rolle. Skape nærleik til og interesse for lokalavisa. Hordaland Journalist i klasserommet På førespurnad Frieksemplar til undervisningsbruk Avgrensa periode. Må tingast to dagar før levering. Fleksibelt i høve til skulen sine læreplanar. Fremje avis som læremiddel. Tilby undervisningsmateriell Heile året AiS / Hordaland Spesielle tiltak 3. og 6. trinn. Avisveke klassesett aviser og elevhefte. Veke 44 Ble kjende med avisa. Generell aviskunnskap. Undervisningshefte som hjelper lærar/elevar til å nå mål i læreplanen Hordaland / AiS 7. trinn: Vis med Avis Febr/mars Gjere elevane godt kjende med lokalavisa. Engasjement i lokale saker. Bruke konkurransemomentet for å skjerpa lesinga. AiS Hordaland: (Eigen plan for gjennomføring) 9. trinn: Nilesaren Inntil 9 veker etter avtale med skulane Lesestimulering. Etablere avislesevaner. Avis om læremiddel, - middel til samfunnsorientering og lokalkunmnskap AiS: Kurs for lærarar, materiell, evaluering Hordaland: Distribuere aviser Grunnskulen: Beste elevavis Jubileumsprosjekt Sjå eigen prosjektplan Mediekunnskap gjennom erfaring. Prosjektgruppe Hordaland/AiS Kurs for lærarar i avishuset Haust Innhald i høve til tiltaka over / opplegg i samb. med jubileet. AiS Hordaland Vidaregåande skule. Redaksjonelt samarbeid Sjå eigen plan. Lærarsamling med deltakande lærarar om hausten. Kontakt med unge lesarar. Ressursdeling Møte Unge lesarar – seminar. Gardermoen November Inspirasjon til ”unge lesarar”-arbeidet Mediebedriftene Evaluerings- og planleggingsmøte vår -09 Avis i Skolen tek kontakt

12 Hva tilbyr AiS til skolene
Aviser til undervisningen Pedagogisk tilrettelegging Kontakt og tilrettelegging skole – mediehus Utvikler Utfører

13 Hva tilbyr AiS til skolene
Aviser til undervisningen: Avisuker Lokale ordninger og prosjekter

14 Hva tilbyr AiS til skolene
Pedagogisk tilrettelegging: Undervisningsmateriell Kurs for lærere Leseprosjekt Skriveprosjekt

15 Hva tilbyr AiS til skolene
Kontakt og tilrettelegging skole – mediehus Tilstede for skolen på vegne av avisene hele tiden. Sette i gang (…) ut fra meldt behov i skolen.

16 Pedagogisk tilretteleging Kurs for lærere
Mediekunnskap Avis som lærestoff (pensum) Pressens rolle Journalistikk - Skriving og arbeidsprosess. Presentasjon. Etikk Annonser og reklame Skoleavis Metodikk Avis som læremiddel Hvordan - bruke aviser i undervisningen for å aktualisere ulike fag og emner - organisere skoleavisarbeidet

17 Avisuke for 3, 6 og 10. trinn Tilbud til skolene
Klassesett med aviser i en uke. + Pedagogisk tilrettelegging: Heftet Avis -et massemedium

18 Nileseren. Tilbud til skolene Aviser til 9. trinn i inntil 9 uker.
+ Pedagogisk tilrettelegging: Kurs og oppfølging av lærerne Materiell Evaluering

19 Vis med Avis 7. trinn. Leseprosjekt
Tilbud til skolene Vis med Avis 7. trinn. Leseprosjekt Første uke: Elevene leser avisen grundig Andre uke: Kunnskapstest. 20 spørsmål fra avisen. Tredje uke: Kåring av lokal vinner. Pedagogisk tilrettelegging: Tips til undervisningen. Utarbeide og distribuere ”prøve”

20

21 Skrivestafett Tilbud til skolene
- Forfatter skriver første kapittel i en historie. - Klasser skriver et kapittel hver. - Publiseres i avisen Info om organisering: Kjell Bakken VeTeBu Steinar Husbyn, Trøndelag Sigurd Sætre, Oslo og Akershus.

22 Avisa – en vei til språk og samfunn
Tilbud til skolene Avisa – en vei til språk og samfunn Aviser til fremmedspråklige voksne (Voksenopplæringen) + Pedagogisk tilrettelegging: Undervisningsopplegg (perm ) Avis som læremiddel: Lesing, samfunnsorientering .. Utviklet av AiS-VeTeBu og Agder i samarbeid med Vox og lærere i voksenopplæringstjenesten. Det vurderes landsomfattende kursopplegg for lærere/etater som vil benytte seg av opplegget.

23 Avisen/ AiS-konsulenten: Invitere lærere til mediehuset
Kurs (Journalistikk, foto, hvordan lager vi avis? Hva er vår (avisens) rolle? Presentasjon og layout (”sammensatte tekster”)… Temamøte (”frokostmøte”) (Slik vil vi dekke valget / Vår dekking av en spesiell hendelse/aktuell case / Hvorfor ble avisen slik den ble i dag?...) Hospitering / observasjon

24 Avisen/ AiS-konsulenten: Invitere elever til mediehuset
Klasse / - gruppebesøk - Slik blir avis til - Slik arbeider journalisten - Slik arbeider annonsekonsulenten Definer tilbudet! Unge skribenter - Opplegg for å få unge til å bidra med redaksjonelt stoff. Vær åpen mht spesielle forespørsler - Prosjektgrupper Egne arrangement

25 Besøk elevene på skolen

26 Hvilken nytte har avisene
av Avis i Skolen?

27 Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen?
”Gode Avis i skolen-prosjekter skaper lojale avislesere. Punktum.” Sitatet fra Don Williamson NAA (Newspaper Association of America) Foundation. En undersøkelse utført av NAA viser at 62 prosent av åringer som har hatt avislesing som en del av undervisningen seinere leser aviser. Blant dem som ikke har hatt tilgang til avis på skolen, er det tilsvarende tallet bare 38 prosent. Mange av de som leser avis, sier at de begynte med det allerede i 13-årsalderen.

28 Hvilken nytte har avisene av Avis i Skolen?
Resultat av arbeidet? Skaper avis-lesevaner hos unge. Fremmer avis som viktig informasjonsmedium. AiS arbeider med tiltak overfor lærere og elever på vegne av AVISENE. Lokale tiltak styrker lokale medier. Bidrar til mediekunnskap som gir ”kvalifiserte” mediebrukere Bidrar til samfunnsengasjement, som igjen bidrar til avislesing (eller omvendt)

29 Avis i Skolen er nyttig for avisene
Pedagogiske tilnærming med grunnlag i Kunnskapsløftet (læreplaner) gir innpass i skolen. Kunnskap om læreplaner og trender i skolen. Utvikler og distribuerer tilpasset undervisningsmateriell Din medarbeider. En skoletjeneste som på vegne av din avis er ”oppe og går” hver dag hele året. Ideer til konkrete tiltak som skaper relasjoner til unge lesere Skaper allianser. Gode samarbeidspartnere. Økt styrke. Bistår enkeltaviser ved forespørsel! - Hjelp til planlegging (og gjennomføring) av tiltak - Utvikling av gode skoleprosjekter

30

31 Tips til planlegging av klassebesøk
Hvorfor skal vi besøke klasser? Nyttig for elevene: Mediekunnskap: Arbeidslivkunnskap: Nyttig for journalister: Kunnskap om unge mennesker Ideer til redaksjonelt stoff. Nyttige tilbakemeldinger Nyttig for mediehuset: Skaper gode relasjoner mellom unge og mediebedriften Oppmerksomhet om sin rolle og sitt produkt.

32 Tips til planlegging av klassebesøk
Hva forventes det? Det forventes det at du bidrar med det du kan. Dvs undervisning og samtale om din arbeidsdag, journalistikk og medier eller arbeidet med annonser. Varighet? Tiden går fort. Du bør beregne minst to skoletimer.

33 Tips til planlegging av klassebesøk
Innhold. Din hverdag som journalist Medienes / journalistikkens samfunnsrolle. Redaktøransvar / presseetikk. Planlegg noe Planlegg kanskje ikke i detalj. Sett opp hovedmomenter. Ta i betraktning elevenes alder: 5. tr; 10 år. 10. trinn 15 år …

34 Tips til planlegging av klassebesøk
God dialog Kom raskt i dialog med elevene. Dersom du oppdager et område hvor engasjementet er stort, så forfølg gjerne det fremfor å følge dine opprinnelige planer til punkt og prikke. Vær tydelig Vis at du er forberedt ved å være tydelig i starten: Presenter deg selv, hvor du kommer fra, hvorfor du er der, og hva du har tenkt å gjøre.

35 Tips til planlegging av klassebesøk
Innhold: ”Din hverdag ” Gjør det personlig: Ta utgangspunkt i din egen hverdag som journalist / fotograf. Din arbeidssituasjon / konkrete historier eller hendelser fra ditt arbeid er med å åpne for dialog og spørsmål. F. eks: Slik ble denne artikkelen / filmen / fotoserien / radioprogrammet til? En god ”inside” historie.. Dine arbeidsoppgaver, utfordringer. Hva er gøy? Hva er vanskelig? Artige / spennende / triste / fæle episoder og erfaringer…

36 Tips til planlegging av klassebesøk
Innhold: ”Din hverdag ” Ta med deg arbeidsredskaper; journalistblokk, penn, PC, lydopptaker, kamera osv Ta med produkteksempler. Fortell om dine arbeidsmetoder. La elevene få prøve / gjøre noe.. Ha på lur en oppgave / utfordring eller to som aktiviserer elevene.

37 Tips til planlegging av klassebesøk
Mediekunnskap Hva er dagspressen? Om lokal-, region- og riksmedier. Hvorfor har vi pressen? Hvorfor er en fri presse viktig for demokratiet? Hva er en ”fri presse”? Er journalistens arbeid viktig? Hva er forskjell på redaksjonelt stoff og annonser? Hva er ”god journalistikk”? Hva er presseetikk? VV-plakaten. Nyhetsjournalistikk vs. underholdningsjournalistikk? Hva er et godt bilde? Hva er din ”drømmereportasje”? De seks hjelperne: Hva, hvem, hvor, når, hvordan, hvorfor.

38 Tips til planlegging av klassebesøk
Forbered deg på spørsmål som kan komme. F.eks: Hvorfor ble du journalist? Hva tjener en journalist? Hvor mange aviser er det i Norge? (ca 220) Må du ha gode karakterer for å bli journalist? Hvordan liker du arbeidet ditt? Hva er det beste med å være journalist? Er det noe som er negativt med å være journalist? Vær obs på sjargong: Ord og uttrykk og sjargong fra mediemiljøet er kanskje naturlig for deg, men uforståelig for tilhørerne dine.

39 Klassebesøk Tips til oppgaver og aktiviteter

40 Tips til oppgaver og aktiviteter Lag tittel til notisen
Gi elevene en notisen uten tittel, og gi elevene maks 5 min. til å lage tittel. Resultatet vil bli like mange variasjoner som det er elever. Diskusjon: Hva er rett? Vinkling? Virkemidler? Objektivitet – subjektivitet Hvordan bør en god tittel være? Vinkling ut fra person/sak/årsak/samenheng osv. Egner seg godt som start/anslag på undervisningsøkten

41 Tips til oppgaver og aktiviteter Journalistikk på ulike plattformer
Fylle ut skjemaet sammen med elevene. Samtale om hva de kjenner til og hva de leser/ser/hører på. Papir nett TV radio mobil Lokal-avisen Region-avisen TV2 NRK

42 Tips til oppgaver og aktiviteter Hvorfor har vi aviser?
Avisen skal Informere Kritisere Bringe debatt Underholde Være markedsplass Oppgave: Finn eksempel på …………………. I dagens avis

43 Tips til oppgaver og aktiviteter Lag ny førsteside
Gi elevene avis der førstesiden er fjernet. Oppgave: Hvilke saker vil du ha på førstesiden? Hvordan vil du prioritere sakene? De kan klippe og lime, eller skisse opp på et a-3 ark Heng elevenes førstesider opp ved siden av hverandre. Sammenlign sidene og la elevene kommentere sine valg. Gi dine kommentarer. Vis til slutt originalsiden.

44 Tips til oppgaver og aktiviteter Journalistens seks hjelpere
Hva Hvem Hvor Når Hvorfor Hvordan (Konsekvens) Oppgave: Gi elevene en avisartikkel og be dem undersøke om journalisten gir svar på spørreordene.

45 Tips til oppgaver og aktiviteter Nyhetssjangeren
Forarbeid: Journalistens seks hjelpere. Nyhet: Det viktigste først. Vinkling av saker (for eksempel ”lag tittel”-oppgaven.) Les eventyret om Bukkene Bruse høyt for elevene. (- En dramatisk hendelse) Suppler gjerne med rollespill: Intervjuobjekter: De tre bukkene Bonden som eier bukkene Trollet (som ble reddet) Broren til trollet ..andre Elevene er journalister som observerer (lytter), intervjuer og noterer Elevene lager en nyhetssak med tittel, ingress og litt tekst og tegnet illustrasjon. Presentasjon: Vise og lese opp.

46 Tips til oppgaver og aktiviteter Vær Varsom. PFU.
Oppgave som egner seg i vgs. Du trenger minst to timer inkl. samtale: Del elevene inn i grupper. Hver gruppe er et ”PFU” Velg en sak fra PFU-basen som er ferdig behandlet. Gi elevene all informasjon (papirkopier): Beskrivelse av saken, klage og tilsvar, men ikke PFUs konklusjon Gi elevene Vær Varsom plakaten og gi dem tid til å vurdere klagen ut fra noen utvalgte paragrafer. De skal avgi et skriftlig og begrunnet dom. Gruppene leser opp sine endelige vurderinger høyt i klassen Når alle gruppene har avgitt dom: Diskusjon Presentasjon av PFUs vurdering/dom. Ev. diskusjon av denne.

47 Tips til oppgaver og aktiviteter Kildebruk
Velg ut stoff fra avisen som omhandler (unge mennesker.) Finn ut hvilke kilder journalisten har brukt. (Se etter sitater, intervjuobjekter, henvisninger .. ) Synes du journalisten har brukt relevante kilder? Er det andre kilder som burde blitt brukt? - Hvorfor? Hvem har brakt frem /tipset om saken? Hvorfor er dette en god avissak? ……………………….

48 Tips til oppgaver og aktiviteter Lag radionyheter
Oppgave Bruk avisen som kilde Velg ut saker som du vil prioritere. Lag en to minutters nyhetssending for radio. Presentasjon: Elevene spiller av / leser opp sin nyhetssending. Diskuter og kommenter: Valg av saker, prioritering, vinkling, variasjon osv.

49 Tips til oppgaver og aktiviteter Reklame
Attension Interest Desire Action Synes du denne annonsen oppnår ”AIDA”? Hva koster denne annonsen Hvorfor mange lesere når denne annonsen? Hva blir annonse- kostnaden pr leser? ……..

50 Avis i Skolen Hva gjør vi nå i vår avis?
Lag skisse til en enkel avis i skolen-plan for avisen. Hvem vil dere involvere? Hvilke tiltak vil dere iverksette? Hvordan vil dere gå frem? Hvordan ønsker dere ev. at Avis i Skolen skal bidra, støtte i arbeidet.?


Laste ned ppt "Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google