Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av VESTMO BEHANDLINGSSENTER Samhandlingskoordinator Hege Seljebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av VESTMO BEHANDLINGSSENTER Samhandlingskoordinator Hege Seljebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av VESTMO BEHANDLINGSSENTER Samhandlingskoordinator Hege Seljebø

2 Vår visjon… Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

3

4

5 VERDIGRUNNLAG Vestmo legger til grunn at den enkelte har iboende mulighet for endring og at alle mennesker har ansvar for sine valg og handlinger. Gjennom å legge vekt på ▼ åpenhet og tydelighet respekt for den enkelte at alle mennesker er like verdifulle ønsker vi å skape et trygt og inkluderende miljø der endring blir mulig. Tjenestene vi yter skal bære preg av imøtekommenhet, kvalitet og god ressursutnyttelse.

6 Hva består Vestmo behandlingssenter av? Vurderingsinstans Poliklinisk avdeling Avgiftning Utredning Klinikk

7 Hva er Vestmo godkjent for? Tvang sosialtjenestelovens §6.2 og §6.2a Eget team som består av fagfolk fra inntak, teamleder og lege. Soning godkjent for alternativ til soning etter straffegjennomføringsloven § 12.

8 AVGIFTNING 7 plasser Normal oppholdstid to uker Eget rom med bad Enheten er lukket Alle brukerne har skjerming - kun utgang med personale - ingen permisjoner - kontakt med familie, viktige andre og offentlige instanser

9 Abstinensfase Avgiftningen 7 plasser (+ 3 akutt fra 1.nov.2010) Mottak - kartlegging + inf Hjemreise Ulike opphold/ mål Ulik pasient- gruppe/rus/ alder Kroppsvisitasjon Bagasjegjennomgang Urinprøve Gjennomgang av fys/psyk helse Tidl. beh.erfaringer Økonomi/sosialt Omsorg Legemidler Kosthold Søvn/døgnrytme Miljøterapi/rammer Planlegge avreise ved innkomst Kontakt oppimot samarbeidspartner Pasient - planlagt - akutt - tvang

10 Akuttenhet Alle akuttinnleggelser skal være henvist og gjennomgått en legeundersøkelse som utelukker behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåkning. Det er definert 3 akuttplasser på avdelingen

11 Øyeblikkelig hjelp helselovgivningens "øyeblikkelig hjelp"- begrep ikke fullt ut operasjonalisert på rusfeltet. Vet enda ikke hva som kvalifiserer til øyeblikkelig hjelp,. og dermed heller ikke hva som skal til for at den akutte faren kan sies å være avverget

12 Når det er henvist til rusakutt innleggelse utløser dette en plikt til øyeblikkelig vurdering fra spesialisthelsetjenestens side, men ikke nødvendigvis mottak/innleggelse på dagen, jf. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1.

13 Rusakutte vurderingskriterier 1.medfører akutt fare for liv og helse. 2. gjelder pasient som er gravid. 3. endres med fare for alvorlig abstinensutvikling. 4. er del av, kan føre til, atferdsendringer med fare for eget eller andres liv. 5. har eskalert den siste tiden og synes å være ute av kontroll. 6. vil føre til alvorlig relasjonsbrudd eller funksjonstap. 7. truer påbegynt behandlinsforløp og andre strategier er uttømt.

14 Varighet på innleggelser Rusakutte innleggelser er i utgangspunktet definerte til innleggelser med en varighet fra 0 til 72 timer. I denne perioden skal pasienten tas imot og stabiliseres. Det gjøres en tverrfaglig vurdering av pasientens tilstand og hva som blir anbefalt videre

15 UTREDNING 7 plasser Varighet normalt 6 uker En skjermingsenhet med egen stue Skjerming under hele oppholdet: - utgang kun i følge med personale - ikke permisjoner

16 BASISPAKKE Observasjoner, kartlegging, tester, sosialanamnese etc. -GRUPPE -FYSISK AKT. TVERRFAGLIGE BEHANDLINGSMØTER VURDERINGER KONKLUSJONER UTREDNINGSRAPPORT EPIKRISER UTFORSKNING AV: SOMATISKE, PSYKISKE, SOSIALE, KULTURELLE, FYSIOLOGISKE OG BIOLOGISKE FAKTORER

17 HVILKE FAKTORER ER AVGJØRENDE FOR Å FÅ TIL EN GOD UTREDNING: RESPEKT TVERRFAGLIGHET RELASJONSBYGGING ÆRLIGHET OG ÅPENHET SE MENNESKET BAK RUSEN MOTIVASJON Å FINNE PASIENTENS RESSURSER BEVISSTGJØRING OG ANSVARLIGGJØRING

18 Klinikkavdelingen Organisert i tre team: –Mannsteam –Kvinneteam (Sekvensiell etterbehandling) Teamovergripende funksjoner –Helsekoordinator –Miljøkoordinator –Lege –Fysioterapeut –Familieterapeut

19 Behandlingstilbudet Gruppetilbud –Obligatoriske grupper: Basisgrupper Kvinne- og mannsgruppe Gruppe med familiefokus Selvhjelpsgrupper –Supplerende grupper: Selvhevdelsestrening i gruppe Datagruppe Kreativ gruppe

20 Undervisning – informasjonsmøter og temamøter Fysisk aktivitet Familiesamtaler/pårørendearbeid Individuelle samtaler –Pasientansvarlig behandler –Psykolog Miljøterapi Ansvarsgruppe/IP/Samarbeidsmøter med lokalt hjelpeapparat Dagtilbud

21 Samhandling Tidlig kontakt med pasient, pårørende og kommunalt hjelpeapparat. Samarbeidsavtale, IP, ansvarsgruppe og samtykke til å innhente nødvendig informasjon.

22 Poliklinikk Har vært i gang siden vår 2010 Avdelingsleder fra 01.09.10 Raskere tilbake Motiverende intervju som metode Familie/par behandling Gruppetilbud


Laste ned ppt "Presentasjon av VESTMO BEHANDLINGSSENTER Samhandlingskoordinator Hege Seljebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google