Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk meldingsutveksling Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Drift og meldingsovervåkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk meldingsutveksling Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Drift og meldingsovervåkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk meldingsutveksling Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Drift og meldingsovervåkning

2 Status Hald -kommunene ●Vederlagsmeldinger til NAV ●Mellom PLO i HALD- kommunene ●Legekontorene ●Helgelandssykehusene ●UNN ●Nordlandssykehuset Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 2

3 Krav til meldingsutveksling God informasjonsflyt Personvern og informasjonssikkerhet Drift og overvåkning Vedlikeholdsrutiner Tilstrekkelig kompetanse Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 3

4 Den enkeltes ansvar ved bruk av meldingssystemet: Sette seg inn i rutiner og prosedyrer Følge opp status på sendte meldinger Følge opp innkomne meldinger og godkjenne disse Varsle systemansvarlig/brukerstøtte ved avvik i henhold til gjeldende prosedyre Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune4

5 Hvordan sikre drift ●Rutiner – Ansvarlige for oppfølging - Arbeidsplan – Vedlikeholdsrutiner ●Prosedyrer – Mottak/sending/avviksbehandling ●Brukerveiledninger – lett tilgjengelig ●Support til brukerne – vakttelefon 24/7 – tekniske feil – Support av systemansvarlig ●Opplæring – Kontinuerlig og oppfølging av enkeltpersoner Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 5

6 Vedlikeholdsrutiner ●Adresseregisteret i NHN – Nye virksomhetssertifikat – Nye leger med HER-id ●Oppdatere identitetsregisteret i CosDoc – Nye leger – Andre partnere Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 6

7 Vedlikeholdsrutiner i Dips Communicator ●Informasjon om partnere/oppdateringer – Kan eksportere partnerdefinisjon Fungerer bare mot andre Communicator-installasjoner – Automatisk oppdatering – Manuell oppdatering fra AR – Opprette partner via katalogsøk organisasjonsnr Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 7

8 Automatisk oppdatering av partner ●Automatisk oppdatering mot AHER – Henter nye kommunikasjonspartnere fra Adresseregisteret, samt vedlikeholder disse Navn HER-id edi-adresse Virksomhetssertifikater – Må ha Her-id Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 8

9 Vedlikeholdsrutiner ●Automatisk oppdatering av partner Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 9

10 Manuell oppdatering av partner Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 10

11 Elektronisk meldings- kommunikasjon mellom kommuner ●Tilrettelegge for kommunikasjonen i CosDoc ●Tilrettelegge meldingstjener hos begge parter ●Avtale hvilke meldinger som skal brukes ●Behov – Informasjon ved overflytting – Forespørsel og dialog – Utskrivningsnotat (epikrise) Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 11

12 Oppsett av partnere i CosDoc ●Annen kommune ●Kategori 3, NHN kategori2 Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 12

13 Oppsett av Tjenesteområde ●Annen kommune, Tjenesteområde ●Kategori 3, NHN kategori 4 Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 13

14 Tilpasse meldingstyper ●Annen kommune, tjenesteområde ●Mulig å tilpasse for ulike meldingstyper Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 14

15 Overvåkning av E-meldinger ●Systemansvarlig – overvåker og sikrer at avvik blir fulgt opp – Ansvarlig for innboksen i CosDoc for meldinger av nye pasienter – Følger opp avdelinger som har ubehandlede meldinger – Overvåkning av Dips Communicator Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 15

16 Overvåkning i CosDoc ●Innboksen – Innkomne meldinger – kan overta ansvar ved pålogging av CosDoc – Avdelingsposten kan også overtas fra meldingsboksen etter innlogging Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune 16

17 Overvåkning i CosDoc ●Følg opp status på sendte meldinger Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 17

18 Overvåkning av Dips Communicator ●Sjekk følgende daglig: – Innboks / Utboks – ligger det meldinger – Avviste meldinger – Feilede meldinger – Oppgavelogg – Meldingsutveksling – Har tt-oppgaver kjørt AHER Vedlikehold Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 18

19 Oppgavelogg Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 19

20 Feilsøking E-meldinger i CosDoc ●Høyreklikk på innkommende melding ●Velg vis import/eksport logg Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 20

21 Melding Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 21

22 Parsing ●Se hvordan CosDoc kobler avsender/mottaker til identitetsregisteret 22

23 Parsing forts. ●Se hvordan CosDoc setter journaltype avdeling ●Se hvordan CosDoc ferdigstiller importen ●Eksempel på feil: Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 23

24 Utfordringer ●Implementering av rutinene i org. ●Sikre meldingsovervåkning – Opplæring av flere på systemnivå – Feilsøking ●Kvalitet på meldingene – Faglig innhold er tilfredsstillende – Rett meldingstype – Overholde akseptabel svarfrist ●Nye leger som partnere Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune 24


Laste ned ppt "Elektronisk meldingsutveksling Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Drift og meldingsovervåkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google