Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk meldingsutveksling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk meldingsutveksling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk meldingsutveksling
Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna Drift og meldingsovervåkning

2 Status Hald -kommunene
Vederlagsmeldinger til NAV Mellom PLO i HALD- kommunene Legekontorene Helgelandssykehusene UNN Nordlandssykehuset Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

3 Krav til meldingsutveksling
God informasjonsflyt Personvern og informasjonssikkerhet Drift og overvåkning Vedlikeholdsrutiner Tilstrekkelig kompetanse Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

4 Den enkeltes ansvar ved bruk av meldingssystemet:
Sette seg inn i rutiner og prosedyrer Følge opp status på sendte meldinger Følge opp innkomne meldinger og godkjenne disse Varsle systemansvarlig/brukerstøtte ved avvik i henhold til gjeldende prosedyre Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

5 Hvordan sikre drift Rutiner Prosedyrer
Ansvarlige for oppfølging - Arbeidsplan Vedlikeholdsrutiner Prosedyrer Mottak/sending/avviksbehandling Brukerveiledninger – lett tilgjengelig Support til brukerne vakttelefon 24/7 – tekniske feil Support av systemansvarlig Opplæring Kontinuerlig og oppfølging av enkeltpersoner Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

6 Vedlikeholdsrutiner Adresseregisteret i NHN
Nye virksomhetssertifikat Nye leger med HER-id Oppdatere identitetsregisteret i CosDoc Nye leger Andre partnere Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

7 Vedlikeholdsrutiner i Dips Communicator
Informasjon om partnere/oppdateringer Kan eksportere partnerdefinisjon Fungerer bare mot andre Communicator-installasjoner Automatisk oppdatering Manuell oppdatering fra AR Opprette partner via katalogsøk organisasjonsnr Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

8 Automatisk oppdatering av partner
Automatisk oppdatering mot AHER Henter nye kommunikasjonspartnere fra Adresseregisteret, samt vedlikeholder disse Navn HER-id edi-adresse Virksomhetssertifikater Må ha Her-id Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

9 Vedlikeholdsrutiner Automatisk oppdatering av partner
Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

10 Manuell oppdatering av partner
Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

11 Elektronisk meldings- kommunikasjon mellom kommuner
Tilrettelegge for kommunikasjonen i CosDoc Tilrettelegge meldingstjener hos begge parter Avtale hvilke meldinger som skal brukes Behov Informasjon ved overflytting Forespørsel og dialog Utskrivningsnotat (epikrise) Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

12 Oppsett av partnere i CosDoc
Annen kommune Kategori 3, NHN kategori2 Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

13 Oppsett av Tjenesteområde
Annen kommune, Tjenesteområde Kategori 3, NHN kategori 4 Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

14 Tilpasse meldingstyper
Annen kommune, tjenesteområde Mulig å tilpasse for ulike meldingstyper Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

15 Overvåkning av E-meldinger
Systemansvarlig overvåker og sikrer at avvik blir fulgt opp Ansvarlig for innboksen i CosDoc for meldinger av nye pasienter Følger opp avdelinger som har ubehandlede meldinger Overvåkning av Dips Communicator Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

16 Overvåkning i CosDoc Innboksen
Innkomne meldinger – kan overta ansvar ved pålogging av CosDoc Avdelingsposten kan også overtas fra meldingsboksen etter innlogging Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommune

17 Overvåkning i CosDoc Følg opp status på sendte meldinger
Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

18 Overvåkning av Dips Communicator
Sjekk følgende daglig: Innboks / Utboks – ligger det meldinger Avviste meldinger Feilede meldinger Oppgavelogg – Meldingsutveksling Har tt-oppgaver kjørt AHER Vedlikehold Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

19 Oppgavelogg Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

20 Feilsøking E-meldinger i CosDoc
Høyreklikk på innkommende melding Velg vis import/eksport logg Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

21 Melding Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

22 Parsing Se hvordan CosDoc kobler avsender/mottaker til identitetsregisteret

23 Parsing forts. Se hvordan CosDoc setter journaltype avdeling
Se hvordan CosDoc ferdigstiller importen Eksempel på feil: Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune

24 Utfordringer Implementering av rutinene i org.
Sikre meldingsovervåkning Opplæring av flere på systemnivå Feilsøking Kvalitet på meldingene Faglig innhold er tilfredsstillende Rett meldingstype Overholde akseptabel svarfrist Nye leger som partnere Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna kommune


Laste ned ppt "Elektronisk meldingsutveksling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google