Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk Heidi Moe SINTEF Fiskeri og havbruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk Heidi Moe SINTEF Fiskeri og havbruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk Heidi Moe SINTEF Fiskeri og havbruk

2 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk Avsluttes i april 2008 (2-årig). Budsjett: 3,2 mill. (inkludert 1,6 mill. i egeninnsats). Finansiert av Innovasjon Norge, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner. Inkludert 500.000 fra Hordaland I samarbeid med norske oppdrettere av torsk, notprodusenter, SINTEF Materialer og kjemi og Torskenettverket ”Sats på torsk”.

3 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torskenot -Mål Redusere rømming av torsk  Økt lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning Bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av torsk. Oppdrettere: Valg og bruk av not. Notprodusenter: Utvikling av not Fokus: Notas evne til å stå i mot torskebitt. Teste ut forskjellige og kvantifisere motstand mot torskebitt Bilde: Aqualine

4 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hvorfor rømmer torsken? Alle årsakene som gjelder for laks… Lodding av not Havari Kran/vinsjbruk Predator Notkvalitet / konstruksjonsfeil Båt Tidspress Midlertidige løsninger

5 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hvorfor rømmer torsken?

6 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hvorfor rømmer mer torsk enn laks? 5 hypoteser: 1.Torsk er mer rømmingsvillig enn laks. 2.Torsk biter og sliter på nota. 3.Oppdrettsanlegg for torsk har for dårlig teknisk standard. 4.Når torsk settes ut i merder er den betydelig mindre enn laks. 5.Torsk er yndet føde for predatorer.

7 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Aktiviteter 1.Innsamling av data Bakgrunnsinformasjon Tilstandsrapportering av not Økonomisk vurdering (kost-nytte) 2.Tester av notlin i merd Biting fra torsk / møte mellom tann og not Testing av notlin i merd 3.Laboratorietester Studere biteskader på notlin Utvikle testmetode Laboratorietester av notlin

8 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Testing av “vanlig” notlin i merd

9 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Testing av notlin i merd

10 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Testing av notlin i merd - 1 måned etter utsett…

11 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Testing av notlin i merd - 3 måneder etter utsett…

12 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ulike skader -ulike løsninger! Motstand mot tradisjonelle skader økes vanligvis ved å øke tykkelsen til notlintråden. Biting fra torsk: Økt tykkelse utsetter bare problemet… Krever andre løsninger: Nye materialer Ny notlin-konstruksjon Overflatebehandling (økt styrke, uinteressant / frastøtende) Stimulerende merdmiljø (fôring, oppmerksomhet vekk fra notveggen…)

13 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Hva kan vi gjøre NÅ for å hindre rømming? Bruk nøter og impregnering av god kvalitet. Unngå småskader fra håndtering og gnag. Inspiser nota jevnlig for hull. Still krav til kvaliteten på bøtinga av nota. Hold nota ren. Sørg for at notlinet er godt utspilt. Kontroller at maskestørrelsen er tilpasset fiskestørrelsen. Sørg for at torsken er mett til enhver tid. Sorter fisken ofte.

14 SINTEF Fiskeri og havbruk AS Takk for meg! www.sintef.no/romming http://www.sjomat.no/torskenot Heidi.Moe@sintef.no


Laste ned ppt "SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk Heidi Moe SINTEF Fiskeri og havbruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google