Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk
Heidi Moe SINTEF Fiskeri og havbruk

2 Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk
Avsluttes i april 2008 (2-årig). Budsjett: 3,2 mill. (inkludert 1,6 mill. i egeninnsats). Finansiert av Innovasjon Norge, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner. Inkludert fra Hordaland I samarbeid med norske oppdrettere av torsk, notprodusenter, SINTEF Materialer og kjemi og Torskenettverket ”Sats på torsk”.

3 Torskenot -Mål Redusere rømming av torsk
 Økt lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning Bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av torsk. Oppdrettere: Valg og bruk av not. Notprodusenter: Utvikling av not Fokus: Notas evne til å stå i mot torskebitt. Teste ut forskjellige og kvantifisere motstand mot torskebitt Bilde: Aqualine

4 Hvorfor rømmer torsken?
Alle årsakene som gjelder for laks… Lodding av not Havari Kran/vinsjbruk Predator Notkvalitet / konstruksjonsfeil Båt Tidspress Midlertidige løsninger

5 Hvorfor rømmer torsken?

6 Hvorfor rømmer mer torsk enn laks?
5 hypoteser: Torsk er mer rømmingsvillig enn laks. Torsk biter og sliter på nota. Oppdrettsanlegg for torsk har for dårlig teknisk standard. Når torsk settes ut i merder er den betydelig mindre enn laks. Torsk er yndet føde for predatorer.

7 Aktiviteter Innsamling av data Tester av notlin i merd
Bakgrunnsinformasjon Tilstandsrapportering av not Økonomisk vurdering (kost-nytte) Tester av notlin i merd Biting fra torsk / møte mellom tann og not Testing av notlin i merd Laboratorietester Studere biteskader på notlin Utvikle testmetode Laboratorietester av notlin

8 Testing av “vanlig” notlin i merd

9 Testing av notlin i merd

10 Testing av notlin i merd - 1 måned etter utsett…

11 Testing av notlin i merd - 3 måneder etter utsett…

12 Ulike skader -ulike løsninger!
Motstand mot tradisjonelle skader økes vanligvis ved å øke tykkelsen til notlintråden. Biting fra torsk: Økt tykkelse utsetter bare problemet… Krever andre løsninger: Nye materialer Ny notlin-konstruksjon Overflatebehandling (økt styrke, uinteressant / frastøtende) Stimulerende merdmiljø (fôring, oppmerksomhet vekk fra notveggen…)

13 Hva kan vi gjøre NÅ for å hindre rømming?
Bruk nøter og impregnering av god kvalitet. Unngå småskader fra håndtering og gnag. Inspiser nota jevnlig for hull. Still krav til kvaliteten på bøtinga av nota. Hold nota ren. Sørg for at notlinet er godt utspilt. Kontroller at maskestørrelsen er tilpasset fiskestørrelsen. Sørg for at torsken er mett til enhver tid. Sorter fisken ofte.

14 Takk for meg! www.sintef.no/romming http://www.sjomat.no/torskenot


Laste ned ppt "Torskenot -Riktig valg av not i oppdrett av torsk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google