Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter

2 2 Mange torskeoppdrettere i salen ? = verdifull erfaring Hands on er viktig !

3 3 Utbrytartorsk ! Min bakgrunn for å snakke om dette:  Har jobbet med torsk lenge – 1979  Egne erfaringer (HI, LMC, Sølvfisk, Villa, etc.)  Erfaring til samarbeidsparter i diverse prosjekter  Rapport; ”Rømmingssikker not for torsk” SINTEF Fiskeri og Havbruk / Norsk Sjømatsenter – september 2005 (feb-aug 05).  www.tekmar.no  Rapport; ”Fisken rømmer” – Aqua Management 2004 - AM

4 4 Oppdrett av torsk – status 2005  Ca. 5.500 tonn oppdrettstorsk høstet  Eksportert 2.531 tonn fersk oppdrettstorsk i 2005  519 konsesjoner pr 15/12-2005  86 kons i Hordaland  49 kons i Rogaland

5 5 Utbrytertorsken !

6 6 Flere bilder av not med hull spist av torsk

7 7 Bilder av not med hull spist av torsken

8 8 Enda ett hull

9 9 Torsketenne – som brukes !

10 10 Er torsken mer rømmingsvillig enn laks ?  Ja – torsken er nysgjerrig og smart ? – kjent for å kunne unnslippe fangst.  Går tett inntil notveggen som leppefisk (også en rømmefisk ved hull)  Torsken napper og sliter på nota – kraftige ”angrep” som gjør skade !

11 11 Forskningsetikk !

12 12 Svinn/tap – Havbruk Norge 2004 (laks og ørret i sjøfasen) Fiskeridirektoratet 2005 (mill stk)  Norge •Dødfisk 18,4 •Utkast slakteri 1,9 •Rømming 0,3 •Annet 5,3 •Tellefeil 1,2 •Totalt27,1  Hordaland •4,9 •0,9 •0,01 •1,0 •0,04 •6,85

13 13 Fisken Rømmer – årsaker (AM) F.dir data 2001-2002  Arbeidsbåt – 9%  Tidspress – 8%  Midlertidige løsninger – 6%  Frem. Fartøy sabotasje 5%  Fôrbåt – 4%  Lodding av not – 19%  Havari – 11%  Kran/vinsjbruk – 11%  Predator – 10%  Notkval/konstr 9%  Brønnbåt – 9%

14 14 Fisken Rømmer –forklaring (analysert) AM  Kvalitetssystem – 81% •Manglende prosedyrer/ ikke dekkende – 28% •Rutinesvikt – 14% •Overvåking – 13% •Prosedyrebrudd – 8% •Manglende opplæring – 6% •Div. – 8%  Teknisk utstyr – 15% •Vedlikehold / mangler  Ekstremforhold – 4%

15 15 Torsk fra oppdrett på rømmen !  Torsk i oppdrett kan rømme – viktig å innrømme og forebygge !  Den gjør det, mer enn ved laksefisk i oppdrett (10 ganger mer ?)  Torsk i oppdrett har skarpe tenner og kan bruke disse – også på notveggen  Predatorer kan lage hull i nøtene  Må utvikle / bruke andre rutiner og tekniske løsninger for å redusere / unngå rømming !

16 16 Rømt torsk (Fiskeridirektoratet)  Rømming av torsk fra oppdrett 2001 – mai 2005  Totalt rapportert 220.000 fisk (19 tilfeller)  75.000 rømte i 2004  148.000 rømt i 2005 pr. 1.des  296 000 torsk rømte i per 2003-sept 2005 (F.dir – Ax Arnf)  Årsaker til hull/rømming: •Revet not – uvær (3) •Revet not - predator (4) •Gnag fra lodd (1) •Biteskade fra torsk (4) •Ukjent (7)

17 17 Hvordan hindre rømming ?  Utvikle sterkere not som tåler mer av alt •Nye fibre, konstruksjoner, dobbeltnot, etc.  Hindre at det oppstår hull ved teknisk drift •Gode rutiner, dykking, dødfisk, lodding, etc  Hindre at torsken kommer i ”humør” for å nappe hull •Torskeleker, bitterstoffer, fôring, sortering ?  Frata torsken muligheter til å nappe hull • Sliping av torsketenner gjennom fôret  Kombinasjonsløsninger

18 18 Hvordan hindre rømming ?  Generelle tiltak  Spesielle tiltak  Spektakulære tiltak (spekulasjoner ?)

19 19 Generelle tiltak for å unngå rømming I  Bruk ny og sterk not  Impregner noten for å ”binde” notfibrene  Sjekk noten for hull ved dykker ETTER utsett, lodding, dødfisksystem, automater – FØR utsett av fisk  Fiskestørrelse og maskestørrelse MÅ være tilpasset hverandre •Ekstra små masker til små fisk  Hold nota ren  Sjekk noten ofte for slitasje eller hull  Fjern dødfisk daglig (LiftUp)

20 20 Generelle tiltak for å unngå rømming - II  Still strenge krav til bøting av nota (farge, løse tråder etc.)  Hold notlinet stramt og godt utspilt (lodding etc.)  Riktig mannskapsbruk ved håndtering av fisk og not (antall, kompetanse og erfaring)  Sørg for at torsken er mett til enhver tid (mett fisk = rolig fisk ?)  Sørg for at fisken er velsortert (stresset småfisk som taper i matkampen napper på nota ?)

21 21 Spesielle tiltak for å unngå rømming  Bruk av ”superfibre” i nota •Dynema, Spektra, AquaGrid, etc.  Bruk av dobbelt not (mye bal + groing)  Impregnering med avstøtende bitterstoffer (bitterampuller ?)

22 22 Spektakulære tiltak for å hindre rømming  Forstå torskens biologi, adferd og ”psyke”  Montering eller innsett av ”leker” eller utstyr der torsken kan få utløp for kjedsomhet og bitetrang (ref. krybbebiting hos hest)  Bruk av lyd for å lære torsken lyd=mat - stay here ! (Pavlovs torsker ?)  Fôr som sliper tennene til torsken (tilsetting av blåskjell med skall ?)  ”Self-healing” notlin ?  Notlin med maskebruddalarm ?  Kombinasjonsløsninger

23 23 Torsk som predatorføde – død eller levende  Predatorer kan ”spise” / tygge i seg torsk fra noten – død eller levende (pattedyr, fugl, fisk ? hai)

24 24 Endelig løsning ? Takk for meg ! Foto:BT


Laste ned ppt "1 Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google