Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebygging og betydning!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebygging og betydning!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebygging og betydning!
Utbrytartorsk? Forebygging og betydning! Per Gunnar Kvenseth Norsk Sjømatsenter

2 Mange torskeoppdrettere i salen ?
= verdifull erfaring Hands on er viktig !

3 Utbrytartorsk ! Min bakgrunn for å snakke om dette:
Har jobbet med torsk lenge – 1979 Egne erfaringer (HI, LMC, Sølvfisk, Villa, etc.) Erfaring til samarbeidsparter i diverse prosjekter Rapport; ”Rømmingssikker not for torsk” SINTEF Fiskeri og Havbruk / Norsk Sjømatsenter – september 2005 (feb-aug 05). Rapport; ”Fisken rømmer” – Aqua Management AM

4 Oppdrett av torsk – status 2005
Ca tonn oppdrettstorsk høstet Eksportert tonn fersk oppdrettstorsk i 2005 519 konsesjoner pr 15/ 86 kons i Hordaland 49 kons i Rogaland

5 Utbrytertorsken !

6 Flere bilder av not med hull spist av torsk

7 Bilder av not med hull spist av torsken

8 Enda ett hull

9 Torsketenne – som brukes !

10 Er torsken mer rømmingsvillig enn laks ?
Ja – torsken er nysgjerrig og smart ? – kjent for å kunne unnslippe fangst. Går tett inntil notveggen som leppefisk (også en rømmefisk ved hull) Torsken napper og sliter på nota – kraftige ”angrep” som gjør skade !

11 Forskningsetikk !

12 Svinn/tap – Havbruk Norge 2004 (laks og ørret i sjøfasen) Fiskeridirektoratet 2005 (mill stk)
Dødfisk 18,4 Utkast slakteri ,9 Rømming 0,3 Annet ,3 Tellefeil ,2 Totalt 27,1 Hordaland 4,9 0,9 0,01 1,0 0,04 6,85

13 Fisken Rømmer – årsaker (AM) F.dir data 2001-2002
Arbeidsbåt – 9% Tidspress – 8% Midlertidige løsninger – 6% Frem. Fartøy sabotasje 5% Fôrbåt – % Lodding av not – 19% Havari – 11% Kran/vinsjbruk – 11% Predator – 10% Notkval/konstr 9% Brønnbåt – 9%

14 Fisken Rømmer –forklaring (analysert) AM
Kvalitetssystem – 81% Manglende prosedyrer/ ikke dekkende – 28% Rutinesvikt – 14% Overvåking – 13% Prosedyrebrudd – 8% Manglende opplæring – 6% Div. – 8% Teknisk utstyr – 15% Vedlikehold / mangler Ekstremforhold – 4%

15 Torsk fra oppdrett på rømmen !
Torsk i oppdrett kan rømme – viktig å innrømme og forebygge ! Den gjør det, mer enn ved laksefisk i oppdrett (10 ganger mer ?) Torsk i oppdrett har skarpe tenner og kan bruke disse – også på notveggen Predatorer kan lage hull i nøtene Må utvikle / bruke andre rutiner og tekniske løsninger for å redusere / unngå rømming !

16 Rømt torsk (Fiskeridirektoratet)
Rømming av torsk fra oppdrett 2001 – mai 2005 Totalt rapportert fisk (19 tilfeller) rømte i 2004 rømt i 2005 pr. 1.des torsk rømte i per 2003-sept 2005 (F.dir – Ax Arnf) Årsaker til hull/rømming: Revet not – uvær (3) Revet not - predator (4) Gnag fra lodd (1) Biteskade fra torsk (4) Ukjent (7)

17 Hvordan hindre rømming ?
Utvikle sterkere not som tåler mer av alt Nye fibre, konstruksjoner, dobbeltnot, etc. Hindre at det oppstår hull ved teknisk drift Gode rutiner, dykking, dødfisk, lodding, etc Hindre at torsken kommer i ”humør” for å nappe hull Torskeleker, bitterstoffer, fôring, sortering ? Frata torsken muligheter til å nappe hull Sliping av torsketenner gjennom fôret Kombinasjonsløsninger

18 Hvordan hindre rømming ?
Generelle tiltak Spesielle tiltak Spektakulære tiltak (spekulasjoner ?)

19 Generelle tiltak for å unngå rømming I
Bruk ny og sterk not Impregner noten for å ”binde” notfibrene Sjekk noten for hull ved dykker ETTER utsett, lodding, dødfisksystem, automater – FØR utsett av fisk Fiskestørrelse og maskestørrelse MÅ være tilpasset hverandre Ekstra små masker til små fisk Hold nota ren Sjekk noten ofte for slitasje eller hull Fjern dødfisk daglig (LiftUp)

20 Generelle tiltak for å unngå rømming - II
Still strenge krav til bøting av nota (farge, løse tråder etc.) Hold notlinet stramt og godt utspilt (lodding etc.) Riktig mannskapsbruk ved håndtering av fisk og not (antall, kompetanse og erfaring) Sørg for at torsken er mett til enhver tid (mett fisk = rolig fisk ?) Sørg for at fisken er velsortert (stresset småfisk som taper i matkampen napper på nota ?)

21 Spesielle tiltak for å unngå rømming
Bruk av ”superfibre” i nota Dynema, Spektra, AquaGrid, etc. Bruk av dobbelt not (mye bal + groing) Impregnering med avstøtende bitterstoffer (bitterampuller ?)

22 Spektakulære tiltak for å hindre rømming
Forstå torskens biologi, adferd og ”psyke” Montering eller innsett av ”leker” eller utstyr der torsken kan få utløp for kjedsomhet og bitetrang (ref. krybbebiting hos hest) Bruk av lyd for å lære torsken lyd=mat - stay here ! (Pavlovs torsker ?) Fôr som sliper tennene til torsken (tilsetting av blåskjell med skall ?) ”Self-healing” notlin ? Notlin med maskebruddalarm ? Kombinasjonsløsninger

23 Torsk som predatorføde – død eller levende
Predatorer kan ”spise” / tygge i seg torsk fra noten – død eller levende (pattedyr, fugl, fisk ? hai)

24 Endelig løsning ? Takk for meg ! Foto:BT


Laste ned ppt "Forebygging og betydning!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google