Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNNSKAPSLØFTET Regjeringens navn på den nye skolereformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNNSKAPSLØFTET Regjeringens navn på den nye skolereformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNNSKAPSLØFTET Regjeringens navn på den nye skolereformen

2 Utgangspunkt Oppfølging av St.meld. 30 (2003-2004) Kultur for læring (17.06.2004) Mål: Gjøre elevene i stand til å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. Visjon: Skape en bedre kultur for læring Omfattende reform, i tid og innhold.

3 Grunnprinsipper Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digitale verktøy

4 Forpliktende grunnlag Læringsplakaten Inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skoler I følge Læringsplakaten skal skolen 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

5 Forpliktende grunnlag 2. Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. 4. Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg

6 Forpliktende grunnlag 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring.

7 Forpliktende grunnlag 10Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. Læringsplakaten er et forpliktende grunnlag for skolens arbeid med opplæringen.

8 Viktige element i reformgjennomføringen Nye Læreplaner Fag- og timefordeling Kompetanseutvikling Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Digital kompetanse Den kulturelle skolesekken Informasjon om Kunnskapsløftet

9 Utfordringer i Levanger Skolenes læringsarenaer Innholdet i skolen Kompetanseutvikling Brukerundersøkelser Vurderingshjul Foreldre-medvirkning Dialogarenaer

10 Utfordringer i Levanger Digital utvikling Tilsyn Samarbeid med vgs i Levanger Politisk medvirkning Den kulturelle skolesekken Lokalmiljøet med som læringsarena


Laste ned ppt "KUNNSKAPSLØFTET Regjeringens navn på den nye skolereformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google