Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor kan vi søke midler? Hvordan sette opp en søknad? 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor kan vi søke midler? Hvordan sette opp en søknad? 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor kan vi søke midler? Hvordan sette opp en søknad? 1

2 Aktivitetsmidler for lokalforeninger og fylkeslag 2

3 Midler tildeles av Diabetesforbundet Skal gå til aktiviteter i tråd med handlingsplanen Lyses ut i begynnelsen av desember Søknadsfrist er 15. februar Ingen rapporteringsplikt Midlene utbetales i mars 3

4 Søknadsskjema aktivitetsmidler 4

5 Likemannsmidler "Med likemannsarbeid menes overføring av personlig erfaring med en bestemt type funksjonshemming til en annen med samme type funksjonshemming og mellom pårørende. Det er en organisert samhandling som har følgende mål: hjelp, støtte og veiledning partene i mellom. Normalt vil den som overfører ha lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Likemannsarbeid skal være frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper." 5

6 Sosial- og helsedirektoratet Lyses ut av Sosial- og helsedirektoratet i september hvert år Frist for å sende søknadene til Diabetesforbundet sentralt er ca 20. oktober Diabetesforbundet sentralt samordner søknadene og sender samlet søknad til Sosial- og helsedirektoratet Frist for innsendelse til Sosial- og helsedirektoratet er 1. november 6

7 Likemannsmidler Sosial- og helsedirektoratet gir tilsagn på midler i februar hvert år NDF sentralt fordeler midlene ut fra søknadene Lokal- og fylkeslag får tilsagnsbrev fra NDF sentralt Rapporteringsfrist er 15. februar påfølgende år Midlene utbetales når rapporten er sendt inn NB! Det er Sosial- og helsedirektoratet som styrer disse midlene, ikke Diabetesforbundet! 7

8 Søknad likemannsmidler Ikke eget skjema Viktig å legge vekt på i søknaden: –Hva slags tiltak ønsker dere å gjennomføre –Hvilke målsettinger har dere for tiltaket/ Hva ønsker dere å oppnå? –Hvem er tiltaket ment for (målgrupper)? –Hvem er likemenn? Vi kan ikke leie inn profesjonelle foredragsholdere –Budsjett som viser utgifter og inntekter 8

9 Rapport for likemannsmidler I tillegg må det sendes inn: Kortfattet rapport Program for tiltaket 9

10 § 19-midler Paragrafen viser til Voksenopplæringsloven: dette er voksenopplæringsmidler § 19-midler søkes og rapporteres fortløpende direkte til funksjonshemmedes Studieforbund (FS) Skjema finner dere på www.funkis.nowww.funkis.no 10

11 Skjema § 19-midler 11

12 Studieplan § 19 12

13 § 24-midler Viser også til paragraf i Voksenopplæringsloven funksjonshemmedes Studieforbund lyser ut § 24- midler i september Frist for å sende inn til Diabetesforbundet sentralt er ca 1. november Diabetesforbundet sentralt samordner søknadene og sender samlet søknad til Funksjonshemmedes Studieforbund Det må fylles ut et enkelt skjema 13

14 § 19 og § 24-midler Kriterier for å søke: –Minst 8 timers varighet –Deltagerne må være over 14 år –Det må være satt opp og godkjent en plan for tiltaket –Det må være de samme deltakerne som er med på hele tiltaket, og de må ha møtt opp på ¾ av tiden 14

15 § 24-midler Funksjonshemmedes Studieforbund gir tilsagn på midlene i februar/mars Diabetesforbundet fordeler tilsagnsbeløpet ut fra søknadene Diabetesforbundet sender ut tilsagnsbrev/verdibrev til lokalforeninger og fylkeslag Rapporten sendes til Funksjonshemmedes Studieforbund direkte, ikke Diabetesforbundet 15

16 Rapportskjema § 24-midler 16

17 Det er på bakgrunn av rapporterte tiltak for § 19-midler at FS fordeler § 24-midler. Det vil si: Jo flere innmeldte timer på § 19-midler, jo høyere pott får vi påfølgende år i § 24-midler! 17

18 Olav Flatlands Hjelpefond for eldre, trengende diabetikere 18

19 Olav Flatlands Hjelpefond for eldre, trengende diabetikere Det vil lyses ut kr. 50.000,- to ganger i året Formålet er at grupper og lag skal kunne søke om midler til tiltak rettet mot eldre diabetikere (fortrinnsvis over 60 år) Ikke eget søknadsskjema – oppfordres til å skrive en kort og informativ søknad Ingen rapporteringsplikt 19

20 LNU-midler 20

21 LNU-midler Diabetesforbundet får tilsagn om størrelsen på potten som kan fordeles fra Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU Til tiltak i lokalforeningene for barn og unge under 26 år Blir fordelt fra Diabetesforbundet sentralt, på bakgrunn av antall medlemmer under 26 år i lokalforeningen (må ha minimum 5 medlemmer under 26 år) Alle får kr. 1000,- i grunntilskudd, resten på bakgrunn av medlemstall Midlene utbetales så fort akseptskjema er sendt tilbake til Diabetesforbundet sentralt 21

22 22

23 Frist for innsending av prosjektskisse for extra- søknaden sendes til NDF innen ca 20. mars Sekretariatet kan bidra i det videre arbeidet med søknaden Søknad sendes til Diabetesforbundet innen 15. mai, dette skjer elektronisk Eget søknadsskjema + fyldig prosjektbeskrivelse Søknaden må være prosjektorientert Det stilles krav til kvalitet og gjennomførbarhet i prosjektet 23

24 Hva er en god extra-søknad? Inneholder nok og riktige opplysninger Ryddig oppsett Konkret og tydelig innhold Realistisk med hensyn til tid og gjennomføring av prosjektet Aktivitetsorientert Er justert mot mottaker, dvs. Helse og Rehabilitering 24

25 Hva bør søknaden innholde? Hvem er vi? Hvorfor vil vi gjennomføre dette tiltaket? Hvordan har vi tenkt å gjennomføre det? For hvem? Av hvem? Når skal det gjennomføres? Hva ønsker vi å oppnå? Hvor mye vil det koste og hvilke inntekter har vi? 25

26 Hva bør søknaden innholde? Sagt med andre ord… Bakgrunn Mål Plan for gjennomføring (+ tidsplan) Evaluering Videreføring Organisering Budsjett Finansieringsplan 26

27 Andre steder å søke midler Regionale helseforetak, for eksempel Helse Vest Banker, bedrifter Sanitetsforeninger Lokale legater M.fl. 27

28 28

29 Oppgave Del dere opp i 4 grupper –Gruppe 1 skal lage familiekurs –Gruppe 2 skal lage et parkurs –Gruppe 3 skal lage et kostholdskurs –Gruppe 4 skal lage en busstur Hvilke midler kan dere søke til de ulike kursene? Sett opp søknadene i stikkordsform 29


Laste ned ppt "Hvor kan vi søke midler? Hvordan sette opp en søknad? 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google